Borradores

Currículos de Ciclos Formativos de grao profesional básico, medio e superior


Obxecto

Na actualidade estanse a desenvolver os currículos dos novos títulos de Formación Profesional LOE.

 Fase inicial de tramitación (Lei 16/2010)

Na seguinte ligazón atopará o proxecto de decreto en fase inicial de tramitación:

 Fase intermedia de tramitación (Lei 16/2010)

Nestes momentos non existen proxectos de decreto en fase intermedia.

 Fase final

Nestes momentos non existen proxectos de decreto en fase final.

Tema: