O Grove

 Bouzas, 22  -  Apdo. Correos 88 - 36980 O GROVE (Pontevedra)

 Tf: 986732161  -  Fax: 986732179  -  email: ies.monte.vila@edu.xunta.es

Prematrícula Curso 2015/16

Podedes consultar a seguinte información por curso:

a) Impreso de prematrícula: todas as materias a escoller. Enlace en PDF. (Os cursos 1º ESO, 3º ESO e 1º BACH son provisionais, pendente da aprobación definitiva do decreto LOMCE que os regula)

b) Información facilitada polos departamentos sobre determinadas  materias. Enlace a cada unha delas.

 

1º ESO - Provisional

Impreso prematrícula 1º ESO (PDF)2º ESO

Impreso prematrícula 2º ESO (PDF)

OptatividadeFrancés   Historia e Cultura das Relixións


3º ESO - Provisional

Impreso prematrícula 3º ESO (PDF)

Materias específicas:     Cultura clásica      Francés      


4º ESO

Impreso prematrícula 4º ESO (PDF)

Optatividade:        Cultura clásica     Francés   Historia e Cultura das Relixións      Informática     Latín

Obradoiro de iniciativas emprendedoras    Tecnoloxía


1º BAC - Provisional

Impreso prematrícula 1º BACH

Troncais de opción:   Bioloxía e Xeoloxía    Economía   Grego    Latín

Específicas:  Debuxo Artístico I   Economía    Francés  Música


2º BAC

Impreso prematrícula 2º BACH (PDF)

Propias modalidade:  Bioloxía       Ciencias da Terra e ambientais     Economía da empresa   Grego        Latín    Literatura Universal

 

Optativas:   Economía da empresa   Ética e filosofía do dereito    Filosofia da ciencia e da tecnoloxía

Francés    Técnicas de Expresión Gráfico Plástica


 

15 de maio, venres, día non lectivo no IES Monte da Vila

O venres 15 de maio non é un día lectivo no IES Monte da Vila (O Grove).

É un dos días autorizados pola Xefatura Territorial, tal e como podedes comprobar no calendario escolar. 

Listado de alumnado admitido para o curso 2015/16

Todo o alumnado que solicitou praza neste centro segundo o procedemento descrito, foi admitido para o vindeiro curso. Adxuntamos listado (PDF).

Listado de Admisión de alumnos e alumnas para o Curso 2015/16

 

 

 

Procedemento e normativa

 

Procedemento de admisión (Información en PDF)

 

Normativa

O Decreto 254/2012, do 13 de decembro, publicado no DOG do día 26 de decembro, regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas do segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.

 

A Orde do 12 de marzo de 2013, publicada no DOG do 15 de marzo, desenvolve o pro- cedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos pú- blicos que impartan ensinanzas de 2° ciclo de educación infantil, de educación prima- ria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Convocatoria de probas de acceso a ciclos de grao medio e superior

Inscrición:

Grao superior: do 23 de febreiro ao 6 de marzo.

Grao medio: do 7 ao 20 de abril.

 

PREPARANDO A PROBA ...

 

GRAO SUPERIOR

Data de celebración: 29 de abril

Información xeral das probas de acceso a grao superior

Exames de convocatorias anteriores

 

GRAO MEDIO

Data de celebración: 3 de xuño 

Información xeral das probas de acceso a grao medio

Exames de convocatorias anteriores

 

 

MÁIS INFORMACIÓN

Toda a información do calendario (PDF) aquí

Máis información na web da FP aquí

Procedemento de admisión Curso 2015/2016

Postos vacantes, prazos de presentación de documentación e formalización da matrícula, no seguinte enlace:

 

Admisión Curso 2015/16 (E.S.O. e Bacharelato)

 

 

Distribuir contido