O Grove

 Bouzas, 22  -  Apdo. Correos 88 - 36980 O GROVE (Pontevedra)

 Tf: 986732161  -  Fax: 986732179  -  email: ies.monte.vila@edu.xunta.es

COMEZO DO CURSO ACADÉMICO 2015/2016

 De interese para toda a comunidade educativa

 

A Dirección do IES Monte da Vila comunica que o martes 15 de setembro, primeiro día do curso, seguirá o horario xeral do centro.

 

Polo tanto, as actividades lectivas comezarán ás 8:45 h. e rematarán ás 14:25 h.

 

O servizo de transporte escolar fará as rutas habituais.

 

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA 2015-2016

A información relacionada coa contratación anual do servizo de cafetería foi publicada a finais do mes de xuño.

Resolución da valoración das propostas presentadas

CALENDARIO DE EXAMES E MATRÍCULA DE SETEMBRO

A convocatoria de avaliación extraordinaria do curso 2014/2015 terá lugar os días 1, 2 e 3 de setembro, tanto para a Educación Secundaria Obrigatoria como para o Bacharelato. No seguinte calendario detállanse as datas e o horario dos diferentes exames, así como da entrega de cualificacións e do prazo de matrícula.

A mesma información está dispoñible no taboleiro do IES e en Secretaría.

ANPA: Nota informativa

ANPA "AS BOUZAS"

ENTREGA E RECOLLIDA DE LIBROS DE TEXTO

Terá lugar o venres 4 de setembro en horario de 10:00 a 12:00 h. A listaxe de libros figura nesta mesma páxina web.

LIBROS DE TEXTO 2015/2016

LISTAXE DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2015/2016

A seguinte listaxe, que se achega en documento .pdf xa ten un carácter definitivo. Debido ás últimas modificacións lexislativas algúns departamentos didácticos decidiron o cambio de material en 1º e 3º de ESO e 1º de Bacharelato, afectados pola entrada en vigor da nova Lei educativa (LOMCE). Eses libros novos aparecen destacados na listaxe. Ademais, lémbrase que, segundo os casos, debe "falar co profesor antes de mercalo".

 

LISTAXE DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2015/2016

 

Distribuir contido