Destacado

destacados 

 COMUNICADO SOBRE LIBROS DE TEXTO.

         Dado que as editoriais non están suministrando aos establecementos comerciais os libros de 1º e 3º de ESO e 1º de Bacharelato que os Departamentos deste centro IES Saturnino Montojo decidiron non cambiar respecto do curso pasado, e polo tanto por razóns alleas á nosa vontade, infórmase a continuación da obrigada modificación dos manuais, mantendo a mesma editorial pero coa edición 2015 adaptada á LOMCE, de 1º de ESO Xeografía e Historia e Matemáticas, de 3º de ESO Xeografía e Historia e Matemáticas, e de 1º de Bacharelato Historia do Mundo Contemporáneo, Matemáticas I e Matemáticas Aplicadas I.  Indícanse a continuación os novos ISBN:

Xeografía e Historia 1º ESO ISBN 978-84-682-3121-1. ANO 2015

Xeografía e Historia 3º ESO ISBN 978-84-682-3123-5. ANO 2015

Historia do Mundo Contemporáneo (non mercar ata falar co Profesor) ISBN 978-84-9972-413-3. ANO 2015

Matemáticas 1º ESO ISBN 978-84-680-1441-8. ANO 2015 

Matemáticas 3º ESO ISBN 978-84-680-1285-8. ANO 2015

Matemáticas I 1º BAC ISBN 978-84-680-3308-2. ANO 2015

Matemáticas Aplicadas ás CCSS I ISBN 978-84-680-3296-2. ANO 2015

 

 

Distribuir contido