Concurso de resolución de problemas matemáticos.

Na semana do luns 25 de maio ao venres 29 de maio non haberá concurso.

Calendario de exames finais ciclos 2014-2015

DATA HORA AULA MÓDULO PROFESOR
15/06 11:30 101 MP0522 Desenv. Redes Elect e C.T. Fernando
16/06 08:30 Teoría
11:30 Práctica
101 MP0523 Conf. Inst. Dom. e Aut. Diana Mª
17/06 08:30 101 MP0524 Con. Inst. Elect. Pedro
18/06 08:30 101 MP0519 Doc. Téc. Inst. Elect. Antonio
18/06 11:30 101 MP0602 Xest. Mont. Mant. Inst. Elect Antonio
19/06 08:30 205 MP0528 Emp. e Inic. Emprendedora Mª Jesús
17/06 11:30 101 MP0526 Prox. Sist. Elect. e Aut. (Exposicións) Profesorado de 2º CS

Concurso de resolución de problemas matemáticos. 14ª semana (Correxida errata)

Convócase un concurso de resolución de problemas para alumnos do IES Xermán Ancochea Quevedo. Este concurso versará sobre a figura de Martin Gardner, do que se cumpre neste curso escolar o primeiro centenario do seu nacemento.

1º e 2º ESO

Unha piscina redonda
A señora Pita ten un terreo da forma do debuxo e nela constrúe unha piscina circular xusto no centro cuxas medidas están indicadas no debuxo. (As unidades son decámetros).
Cal é a área do terreo que ten para tomar o sol?

3º, 4º ESO, FPB e CM

Numérome a min mesmo (Había errata correxida o día 19 de maio de 2015)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                   

Na táboa anterior escribe un número de 10 díxitos de tal forma que debaixo do cero se escriba o total de ceros do número, debaixo do un escríbase o total duns do número e así sucesivamente ata a última cela.

Bacharelato e CS

Canto debo pagar?
O profesor de matemáticas queríalle alugar un piso á señoraPita, ao preguntar o prezo, a señora Pita responde:
—Alugo o piso a 10 céntimos por metro cadrado
O profesor non pode evitar responder:
—O o que é o mesmo 0.1 euros o metro cadrado
O profesor ao que lle parecía ben o prezo di:
—Á semana seguinte múdome coa miña esposa.
—Nese caso a tarifa elévase ao cadrado —responde a señora Pita—. Serán entón 100 céntimos por metro cadrado, é dicir 1 euro por metro cadrado.
—Perdón —replicou o profesor—, pero nese caso eu terei que pagar (0.1)2=0.01 de euro por metro cadrado, é dicir un céntimo por metro cadrado.
Canto debe pagar o profesor? Está a intentar enganar á señora Pita ou esta equivocouse nas condicións?

Fora de concurso para todo aquel que queira participar

A álxebra socorre a aritmética
Dous comerciantes venderon unha partida de coellos, recibindo por cada animal tantos euros como coellos había na partida. Co diñeiro recibido, compraron un rabaño de ovellas, pagando 10 € por cada ovella, e un cordeiro. Ao repartirse o rabaño en dous mitades, un recibiu unha ovella máis, e outro, o cordeiro. O que recibiu este, foi compensado polo seu socio cunha suma complementaria correspondente.
Sendo o devandito pagamento complementario unha cantidade enteira de euros, de cantos euros constará?

Lista de problemas para imprimir

Convocatoria de prazas nas residencias xuvenís para o curso 2015/2016.

Convócanse, en réxime de concorrencia competitiva, 223 prazas para mozos e mozas (de 16 a 30 anos) nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Traballo e Benestar que, por razóns de estudo ou traballo, se vexan na obriga de permanecer fóra do concello onde teñen a súa residencia familiar.

Requisitos xerais:

 • Posuír nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea, ou ser estranxeiro/a residente en España no momento da solicitude de praza.
 • Non ter perdido a condición de residente por causa imputable á persoa solicitante.
 • Ter os 16 anos feitos e non superar os 30, na data do 31 de decembro de 2015.

Requisitos específicos para a mocidade estudante:

 • Cursar estudos de ciclos formativos de grao medio, de bacharelato, de ciclos formativos de grao superior, estudos universitarios tendentes á obtención do título de grao ou equivalente ou ben, mentres non se xeneralice a implantación dos novos títulos universitarios, estudos universitarios de 1º, 2º ou 3º ciclo nunha facultade ou escola universitaria, ou estudos superiores en ensinanzas artísticas.
 • Que no concello onde radique a súa residencia familiar non exista oferta de centros públicos para realizar o curso, nivel ou grao correspondente aos estudos que vaia cursar o/a solicitante. Exceptúase do anterior a realización de estudos universitarios nos cales o/a solicitante non acade a nota de corte ou puntuación académica mínima exixida para o ingreso nas facultades ou escolas universitarias da localidade de residencia familiar.

Prazo de presentación da solicitude:

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación no DOG da presente convocatoria.

Texto da convocatoria.

Enlace á sede electrónica da Xunta de Galicia.

Máis información no departamento de orientación.

 

Menú comedor abril 2015


Día Menú
Luns 4
 • Lentellas
 • San Xacobo con patacas
 • Iogur
Luns 11
 • Paella
 • Pescado con ensalada
 • Natillas
Luns 18
 • Entremés
 • Carne asada con guarnición
 • Xeado
Luns 25
 • Ensaladilla
 • Pizza
 • Froita

Prácticas Taller: “Instalacións Eléctricas e Domóticas”. FPB Curso 2014-2015.

 1.- Instalación dunha toma de corrente.

 2.- Instalación de 3 tomas de corrente.

 3.- Instalación de 1 punto de luz.

 4.- Instalación de 2 lámpadas en serie.

 5.- Instalación de 2 lámpadas en paralelo.

 

6.- Instalación de 1 lámpada, arranque-apagamento dende 2 interruptores en serie.

7.- Instalación de 1 lámpada, arranque-apagamento dende 2 interruptores en paralelo.

8.- Instalación de 3 lámpadas, montaxe serie-paralelo.

9.- Instalación de 1 lámpada, en paralelo con 1 timbre (accionado por pulsador) e outra lámpada (entrada vivenda).

Ver máis fotos na galería.

Parámetros de ponderación 2015/2016.

No DOG do martes, 21 de abril, aparecen publicados os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e os parámetros de ponderación das materias da fase específica da proba de acceso á universidade no curso 2015/2016 para as ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia.

Enlace ao DOG.

Enlace á páxina da CIUG.

Gañadores da fase de Galicia do rally matemático 2015

Noraboa aos gañadores do Rally de ciencias e matemáticas sen fronteiras 2015

Queremos dende aquí acordarnos tamén de todos o alumnado de 2º de ESO que participou nas probas e non pudo chegar á fase de Santiago.

Parabéns a todos

Proxecto "Enredando".

O luns, día 13 de abril, a partir das 10:10 horas levaremos a cabo unha actividade complementaria para tratar o tema da prevención de conductas violentas nas redes sociais. Particiarán nesta actividade todo o alumnado dos seguintes cursos:

 • 3º e 4º de ESO.
 • 1º do ciclo de FPB de Electricidade e electrónica.
 • 1º do ciclo medio de Instalacións eléctricas e automáticas.
 • 1º de Bacharelato.

Tedes máis información sobre este proxecto no seguinte enlace.

Powered by Drupal - Design by artinet