Menú comedor outubro 2014


DÍA

MENÚ

LUNS 6

 • Patacas con carne

 • Tortilla con ensalada

 • Iogur

LUNS 13

 • Arroz branco con tomate e salchichas

 • Merluza con ensalada

 • Plátano

LUNS 20

 • Lentellas

 • Peituga de pavo con patacas

 • Natillas

LUNS 27

 • Macarróns con carne

 • San Xacobo con patacas

 • Macedonia

Becas 2014/2015

Convocatoria de becas de carácter xeral para o curso académico 2014/2015 para estudiantes que cursen estudos postobrigatorios. No caso do noso centro esta convocatoria comprende as ensinanzas de:

 • Bacharelato.
 • Formación profesional de grao medio e grao superior.
 • Formación profesional básica.

Máis información

Comezo do curso 2014-2015

O próximo martes día 16 de setembro comezan as actividades lectivas para o alumnado deste centro. A presentación terá lugar ás 12:30 no salón de actos do centro.

O horario do transporte escolar dese día ten a chegada ás 12:30 ao centro, e a saída do mesmo ás 14:00

En canto aos libros de texto o profesorado das diferentes materias informará sobre a utilización ou non do libro de texto na súa materia. O alumnado que se acolla ás axudas para os libros só pode utilizar as axudas para a adquisición de libros.

 

Calendario exames setembro. Curso 2013-2014

ESO

  Luns 1 Martes 2 Mércores 3
08:30-10:00   Bioloxía e xeoloxía Lingua galega e literatura
10:15-11:45 Ciencias da natureza
Física e química
Ciencias sociais, xeografía e historia Matemáticas
12:00-13:30 Lingua castelá e literatura Música
Educación plástica e visual
Inglés

Bacharelato

  Luns 1 Martes 2 Mércores 3
08:30-10:00 Electrotecnia
Xeografía
  Lingua galega e literatura
10:15-11:45 Física
Latín
Historia de España Matemáticas
12:00-13:30 Lingua castelá e literatura
Química
Filosofía e cidadanía
Historia da filosofía
Inglés

Pendentes ESO

  Luns 1 Martes 2 Mércores 3
08:30-10:00   Inglés Matemáticas
10:15-11:45      
12:00-13:30      

Pendentes bacharelato

  Luns 1 Martes 2 Mércores 3
08:30-10:00   Inglés
Lingua galega e literatura
Matemáticas
10:15-11:45      
12:00-13:30     Filosofía e cidadanía

Admisión a ciclos formativos 2014-2015

Período ordinario de admisión

Presentación de solicitudes: 17 de xuño ao 4 de xullo ás 13:00 horas

Matriculación 1ª adxudicación: 18 ao 24 de xullo ás 13:00 horas

Premios extraordinarios de bacharelato.

Publicada a convocatoria dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2013/2014.

+información

Centros residenciais docentes.

Publicada a convocatoria de prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso académico 2014/2015.

Máis información sobre a convocatoria.

Páxinas web dos centros.

Solicitude.

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA PARA O CURSO 2014-2015

 

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA PARA O CURSO 2014-2015

 

Segundo a normativa vixente1, o IES Xermán Ancochea Quevedo de a Pobra de Trives abre o prazo de presentación de propostas para a adxudicación do servizo de cafetería para o vindeiro curso 2014-20152. O prazo para a presentación de propostas vai dende o día 17 de xuño ata o día 26 de xuño, ámbolos dous incluídos. A documentación entregarase na secretaría do centro.

 

As empresas ou persoas interesadas deben presentar a seguinte documentación3:

 

 1. Os licitadores que desexen tomar parte neste procedemento presentarán a documentación administrativa e técnica necesaria a efectos de poder valorar a súa oferta segundo se detalla4:

 

 • Se a empresa fose persoa xurídica española: copia auténtica ou compulsada do CIF, escritura ou documento de constitución, e no seu caso documentos que acrediten a súa representación.

 • Os empresarios individuais comunicarán o DNI ou do documento que, se é o caso, o substitúa regulamentariamente, da persoa titular ou propietaria da empresa segundo se establece no Anexo I, e no seu caso documentos que acrediten a representación.

 • Declaración responsable segundo modelo que se achega como anexo I.

 • Proposición oferta económica, ou canon anual (anexo II).

 • Memoria coa proposta de metodoloxía ou plan de negocio.

 • Persoa ou equipo de traballo asignado a realización do contrato.

 • Melloras propostas. Aportarase relación das melloras ofrecidas no servizo sen custo, que aporten vantaxes ao esixible nas condicións de realización do servizo.

 • Lista de prezos de artigos detallados no anexo III.

 

1 Instrución 4/2014 do 5 de xuño, para a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería en centros docentes non universitarios dependentes da consellería.

 

2Segundo se establece nos artigos 23,3, en relación cos artigos 111 e 138.3 do Real Decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

 

3Para a cumplimentación dos anexos requiridos diríxanse á secretaría do centro.

 

4Apartado 6.4 da Instrución 4/2014 do 5 de xuño, que establece a documentación que deberán presentar os licitadores que desexen tomar parte neste procedemento.

 

Powered by Drupal - Design by artinet