Concurso de resolución de problemas matemáticos. 10ª semana

Convócase un concurso de resolución de problemas para alumnos do IES Xermán Ancochea Quevedo. Este concurso versará sobre a figura de Martin Gardner, do que se cumpre neste curso escolar o primeiro centenario do seu nacemento.

1º e 2º ESO

Como nos tempos medievais
Anselmo ha de ter no forno un polo durante 15 minutos exactamente. Pero estragóuselle o reloxo. Dispón de dous reloxos de area que miden 11 minutos e 7 minutos, respectivamente. Como cronometrará con eles os 15 minutos?

3º, 4º ESO, FPB e CM

O que lle pasa a David Cal
Un piragüista avanza por un lago de augas tranquilas cando, a certa distancia, diante del, salta unha carpa. En 15 padas alcanza a onda creada polo salto e, noutras 15, volve alcanzala para abandonar o círculo en expansión. A cantas padas se encontraba a piragua da carpa cando esta saltou?

Bacharelato e CS

Solteiros vs casados
En certo pobo, 2/3 do total de homes está casado con 3/5 do total de mulleres. Se nunca casan con forasteiros, cal é a proporción de persoas solteiras respecto á poboación total do pobo?

Para calquera (Non entra no concurso)

Será suficiente Un enquisador diríxese a unha casa onde é atendido pola señora Pita:
—Cantidade de fillos? —Tres di ela.
—Idades? —O produto das idades é 36 e a suma das idades é igual ao numero da nosa casa, responde.
O enquisador vaise pero ao anaco volve e dille á señora Pita que os datos que lle deu non son suficientes.
A muller pensa e dille: —ten razón, a maior estuda piano.
Cales son as idades?

Lista de problemas para imprimir

Prácticas Taller: “Instalacións Eléctricas e Domóticas”. FPB Curso 2014-2015.

 1.- Instalación dunha toma de corrente.

 2.- Instalación de 3 tomas de corrente.

 3.- Instalación de 1 punto de luz.

 4.- Instalación de 2 lámpadas en serie.

 5.- Instalación de 2 lámpadas en paralelo.

 

6.- Instalación de 1 lámpada, arranque-apagamento dende 2 interruptores en serie.

7.- Instalación de 1 lámpada, arranque-apagamento dende 2 interruptores en paralelo.

8.- Instalación de 3 lámpadas, montaxe serie-paralelo.

9.- Instalación de 1 lámpada, en paralelo con 1 timbre (accionado por pulsador) e outra lámpada (entrada vivenda).

10.-Instalación de 1 lámpada con arranque-apagamento alternativo mediante 2 conmutadores.

 

11.-Instalación de 1 lámpada con arranque-apagamento alternativo mediante 3 conmutadores (1 conmutador de cruzamento).

 

12.- Instalación de 2 lámpadas con arranque alternativo, mediante conmutador.

13.-Medicións (tensión, intensidade, resistencia, continuidade y potencia) en circuítos serie, paralelo e mixtos (con polímetro dixital/analóxico, pinza amperimétrica, e vatímetro analóxico).

14.- Iluminación dun soto, adega ou arranque condicionado. Montaxe galería cega.

 

15.-Instalación de varios puntos de luz independentes con arranque-apagamento en fervenza.

16.- Conmutada de pontes.

17.- Conmutada de paso longo “prohibida”.

18.- Instalación de 2 lámpadas en conexión bolboreta.