Probas

  • Acceso a grao medio e a grao superior  Estas probas están destinadas a aquelas persoas que, carecendo dos requisitos académicos para acceder directamente, queiran cursar un ciclo formativo de...
  •   Convocatoria Partecomún Parteespecífica Ordinaria abril 2017 Ordinaria abril 2016 Ordinaria abril 2015 Ordinaria abril 2014   Ordinaria...
  •     Convocatoria VersiónAzul Versión Amarela Ordinaria maio 2017 Ordinaria maio 2016 Ordinaria maio 2015 Ordinaria maio 2014 Ordinaria maio...
  • Nota importante Os materiais que se relacionan a continuación foron elaborados para a preparación de convocatorias anteriores ao ano 2009, cando a estrutura e regulación da proba eran algo...
  • Publicación dos exames. Convocatoria ordinaria 2017       Operador/ora industrial de caldeiras Carné profesional en instalacións térmicas de edificios Instalador/...
  • Información Xeral Introdución O desenvolvemento de certas actividades no ámbito da seguridade industrial require a obtención de documentación que acredite a competencia profesional do persoal ou da...
  • Os títulos de formación profesional pódense obter a través da superación de: Os ciclos formativos nos centros educativos, tanto polo réxime ordinario como polo réxime para as persoas adultas....
  • Introdución Segundo a modificación introducida pola LOMCE do artigo 41.3 da LOE, o acceso a ciclos formativos de grao superior requirirá o cumprimento das seguintes condicións: Título de...
  • Introdución As probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio van dirixidas ás persoas que non cumpran os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao medio. Para poder...
Distribuir contido