Probas

  • Convocatoria 2011    Listaxe definitiva de cualificacións das probas Na seguinte ligazón pódese consultar a listaxe definitiva de cualificacións das probas de obtención de determinados...
  • Introdución A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicou no DOG, do luns 23 de febreiro, a Orde pola que se convocan para o ano 2015 as probas de acceso aos ciclos...
  • Introdución A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicou no DOG, do luns 23 de febreiro, a Orde pola que se convocan para o ano 2015 as probas de acceso aos ciclos...
  • Convocatoria extraordinaria Calendario de probas Na seguinte ligazón pódese consultar o calendario das probas e lugar de realización para cada un dos carnés e habilitacións profesionais para a...
  • Introdución Na Orde do 16 de marzo de 2011, da Consellería de Economía e Industria, establé­cese que a consellería competente regulará mediante orde o procedemento e a convo­catoria para a...
  • Convocatoria de probas libres Orde do 25 de marzo de 2010 pola que se convocan probas libres de títulos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do...
  • Acceso a grao medio e a grao superior  Estas probas están destinadas a aquelas persoas que, carecendo dos requisitos académicos para acceder directamente, queiran cursar un ciclo formativo de...
  •   Convocatoria Partecomún Parteespecífica Ordinaria abril 2018 Ordinaria abril 2017 Ordinaria abril 2016 Ordinaria abril 2015 Ordinaria abril...
  •     Convocatoria VersiónAzul Versión Amarela Ordinaria maio 2018 Ordinaria maio 2017 Ordinaria maio 2016 Ordinaria maio 2015 Ordinaria maio...
  • Nota importante Os materiais que se relacionan a continuación foron elaborados para a preparación de convocatorias anteriores ao ano 2009, cando a estrutura e regulación da proba eran algo...
Distribuir contido