Listaxes, datas e lugares das probas. Convocatoria 2017

Convocatoria ordinaria

Calendario de probas

Na seguinte ligazón poderase consultar o calendario das probas e lugar de realización para cada un dos carnés profesionais e habilitacións profesionais para a convocatoria ordinaria do ano 2017.

Material permitido para a realización da segunda parte da proba

Listaxes relacionadas coa convocatoria ordinaria 2017

Na seguinte ligazón pódense consultar as listaxes provisionais e definitivas de admisión e cualificacións para a convocatoria ordinaria  relacionadas coas probas de carnés profesionais e habilitacións profesionais.

- Acceso ás listaxes de persoas admitidas e excluídas da convocatoria ordinaria.

- Listaxe de persoas convocadas para a celebración da segunda parte da proba da especialidade de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.

O chamamento para a realización da proba terá lugar o venres 2 de xuño de 2017 ás 11:00 h no seguinte enderezo:

Grúas Norte, San Marcos (Estrada do Aeroporto), 70. 15890. Santiago de Compostela (A Coruña)

- Acceso ás listaxes de cualificacións da convocatoria ordinaria.

  • Listaxe provisional (pendente de publicación)
  • Listaxe definitiva (pendente de publicación)
Tema: