Centros participantes

Nos seguintes documentos podes obter:

- Unha relación actualizada neste curso 2011/2012 dos Centros educativos Certificados na Norma UNE-EN ISO 9001:2008,

- Unha relación actualizada neste curso 2011/2012 dos CIFP dependentes da Consellería de educación,

- Información sobre o desenvolvemento histórico da xestión da calidade nos centros educativos dependentes da Consellería de Educación.

Tamén podes navegar polo mapa da rede dos centros certificados de Galicia ou polo mapa dos CIFP de Galicia.

Documentación relacionada
[file] red_centros_certificados.pdf
[file] historico_calidade.pdf
[file] red_cifp.pdf
Etiquetas: