Estadías formativas en empresa

Estadías formativas en empresas

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como responsable da planificación da formación do profesorado, convoca para o ano 2018  estadías formativas en empresas ou institucións.


Que son?

Modalidade de formación que se desenvolve nos centros de traballo de distintas empresas para potenciar o coñecemento directo dos procesos produtivos que se desenvolven nelas.


Convocatoria

Para o ano 2018 convócanse 60 prazas de estadías formativas en empresas ou institucións situadas tanto na comunidade autónoma de Galicia, como no resto do territorio do Estado ou en países da Unión Europea.

 
Destinatarios

O profesorado que cumpra, entre outras, as seguintes condicións:

 • Ser funcionario/a.
 • Estar en situación de servizo activo no período solicitado para a realización da estadía, prestando servizos en centros públicos dentro do ámbito de xestión da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

 

Obxectivos

 • Coñecer directamente os procesos produtivos que se desenvolven nas empresas.
 • Formar o profesorado mediante o seu achegamento ao mundo produtivo e aos seus avances tecnolóxicos.

 

Modalidades

 • Modalidade A: estadías formativas en empresas ou institucións relacionadas no anexo I da convocatoria.
 • Modalidade B:
  - Tipo B-1: a estadía realizase en empresas ou institucións da Comunidade Autónoma de Galicia.
  - Tipo B-2: a estadía realizase en empresas ou institucións do resto do Estado ou en países da Unión Europea.

 

Preinscrición

Ata o 2 de marzo de 2018.
 
Período de realización e duración

Desde o 16 de abril ata o 7 de setembro de 2018, cunha duración máxima de 160 horas.

 • Modalidade A: A duración e o período de realización será o acordado para cada caso entre a empresa e o asesor ou asesora de formación do ámbito de formación profesional do centro de formación e recursos correspondente en base ás preferencias dos/as solicitantes.
 • Modalidade B-1e B-2: A duración e o período de realización será acordado para cada caso entre o/a solicitante e a empresa.

 

Convocatoria de estadías formativas

Na seguinte ligazón pódese consultar a convocatoria de estadías formativas para o ano 2018:

    - Convocatoria de estadías formativas 2018

Modelos de documentación relacionados cos proxectos de formación

 • Anexo I (Prazas ofertadas para realización de estadías formativas para o ano 2018)
 • Anexo II (Solicitude de inscrición)
 • Anexo III (Solicitude de renuncia)
 • Anexo IV (Certificado de realización)