Actividades de formación

Curso 2018-2019

As actividades de formación para o profesorado de Formación Profesional durante o curso 2018-2019 poden ser consultadas no enderezo www.edu.xunta.es/fprofe

A inscrición nestas actividades realizarase, no prazo establecido, unicamente mediante a aplicación web de xestión da formación do profesorado www.edu.xunta.es/fprofe

O ámbito das actividades de formación é de carácter autonómico.