Programas Eduemprende

O Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia eduemprende supón unha aposta clara e firme pola implantación na comunidade educativa dos niveis non universitarios dunha cultura emprendedora como motor da innovación, da competitividade das nosas empresas, da creación de emprego e do crecemento económico. Así mesmo, constitúese como o marco onde coordinar as sinerxías en materia emprendedora que actúen sobre o sistema educativo, ordenando e planificando a súa aplicación.

O espírito emprendedor pódese entender nun sentido amplo, como unha actitude xeral que resulta útil tanto na vida cotiá de calquera persoa como nas actividades profesionais que desenvolve, e tamén como un concepto específico de formación dirixida á creación dunha empresa. O concepto de espírito emprendedor concíbese en dous sentidos:

  • Un concepto amplo de educación en actitudes e capacidades emprendedoras, que incluirá o desenvolvemento de calidades persoais como confianza, espírito crítico, iniciativa persoal, toma de decisións e a asunción de responsabilidades, que potencien as habilidades do alumnado para se enfrontar á vida.
  • Un concepto específico de formación, dirixido á elaboración e á execución dun proxecto emprendedor.

Os programas e as actividades de apoio ao emprendemento no marco do Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia eduemprende desenvolveranse en colaboración co Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) e con outras institucións e asociacións.

Etiquetas: