Programas Eduemprende

O Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia eduemprende supón unha aposta clara e firme pola implantación na comunidade educativa dos niveis non universitarios dunha cultura emprendedora como motor da innovación, da competitividade das nosas empresas, da creación de emprego e do crecemento económico. Así mesmo, constitúese como o marco onde coordinar as sinerxías en materia emprendedora que actúen sobre o sistema educativo, ordenando e planificando a súa aplicación.

Os programas e as actividades de apoio ao emprendemento no marco do Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia eduemprende desenvolveranse en colaboración co Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) e con outras institucións e asociacións.


A solicitude de asesoramento está aberta de forma permantente

Publicación proximamente dos centros participantes
IGAPE
Prazo de solicitude pechado para a convocatoria 2018-2019

Prazo de solicitude pechado para a convocatoria 2018-2019

Prazo de solicitude pechado para a convocatoria 2018-2019
Fundación Repsol
Prazo de solicitude pechado para a convocatoria 2018-2019
Banco Santander S.A. e UCEIF
Prazo de solicitude pechado para a convocatoria 2018-2019
Abanca Corporación Bancaria S.A.
Prazo de solicitude pechado para a convocatoria 2018-2019
Abanca Corporación Bancaria S.A.
Prazo de solicitude pechado para a convocatoria 2018-2019

Prazo de solicitude pechado para a convocatoria 2018-2019
Fundación Alcoa
Prazo de solicitude pechado para a convocatoria 2018-2019
Fundación Alcoa
Prazo de solicitude pechado para a convocatoria 2018-2019

Convocatoria 2018-2019 pendente de publicación
IGAPE
Convocatoria 2018-2019 pendente de publicación