COMEDORES ESCOLARES

Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes non universitarios dependentes de consellería con competencias en materia de educación.

 

 

Calculadora simulación prezos comedores

Permite simular o cálculo dos prezos de comedores en función da renda neta per cápita da unidade familiar.

LIBROS DE TEXTO 2013-2014

 CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

 CEIP ABELENDO Abelendo S/N 36954 MOAÑA (Pontevedra)* 

ceip.abelendo@edu.xunta.es ( 986-312233 fax 986 312233)

 

 

CURSO 2.013-2.014  CEIP DE ABELENDO

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL COMPLEMENTARIO

1º CURSO DE PRIMARIA

 

 

LINGUA CASTELÁ

 

Cuadernos 1,2,3“lengua 1”

ISBN 978-84-667-9785-6

ISBN 978-84-667-9786-3

ISBN 978-84-667-9787-0

año 2011 Ed. Anaya

 

 

LINGUA GALEGA

 

”Tiraboleiro 1, 2 ,3” Globalizado, Ed. Anaya

ISBN 978-84-678-0013-5

ISBN 978-84-678-0014-2

ISBN 978-84-678-0015-9

Ano 2011

 

 

MATEMÁTICAS

 

COÑECEMENTO DO MEDIO

 

 

 

INGLÉS

 

-QUEST 1.PUPIL´S BOOK

Ed.Macmillan

ISBN 978-0-230-41594-2

 

1 ficheiro de dous buratos

1 carpeta-funda de plástico

100 DINA4 de 80 gr

1 lápis, 1 pegamento, 1 goma

1 tesoiras, 1 caixa cores

1 caixa rotuladores,sacapuntas

 

 

MÚSICA

 

1 carpeta con 30 fundas plásticas 

 

RELIXIÓN

 

Carpeta de plástico

100 DIN A4 80 gr

Bloc de cartulinas

Pegamento de barra

 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO

 

 

 

Un paquete 500 DIN A4 80 gr

Para o resto do material entregarase unha nota en setembro

 

 

 

 

 

 

CURSO 2.013-2.014 CEIP DE ABELENDO

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL COMPLEMENTARIO

2º CURSO DE PRIMARIA

 

LINGUA CASTELÁ

 

Cuadernos 1,2,3 “lengua 2”

ISBN 978-84-667-9788-7

ISBN 978-84-667-9789-4

ISBN 978-84-667-9790-0

año 2011 Ed. Anaya

 

 

LINGUA GALEGA

 

”Tiraboleiro 4, 5 ,6” Globalizado, Ed. Anaya

ISBN 978-84-667-9737-5

ISBN 978-84-667-9738-2

ISBN 978-84-667-9739-9

Ano 2011

 

 

MATEMÁTICAS

 

COÑECEMENTO DO MEDIO

 

 

 

INGLÉS

QUEST 2 PUPIL’S BOOK

Ed. Macmillan 2011

ISBN 9780230415959

 

50 DIN A4 80 gr

 

 

MÚSICA

 

 

 

RELIXIÓN

Carpeta de plástico (serve a do ano pasado)

100 DIN A4 de 80 gr de cores suaves e fortes

Barra de pegamento

 

 

 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO

 

Un paquete de 500 DIN A4 80 gr

O resto do material estará especificado en material para a aula.

 

 

 

CURSO 2.013-2.014  CEIP DE ABELENDO

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL COMPLEMENTARIO

 

3º CURSO DE PRIMARIA

 

LINGUA CASTELÁ

EDITORIAL S.M

CONECTA 2.0 (TRIMESTRAL)

ISBN 978-84-675-5392-5

 

LINGUA GALEGA

EDITORIAL VICENS-VIVES

CAMIÑO (TRIMESTRAL)

ISBN 978-84-682-0830-5

 

MATEMÁTICAS

EDITORIAL ANAYA

EN LÍNEA (TRIMESTRAL)

ISBN 978-84-678-1705-8

 

 

COÑECEMENTO DO MEDIO

EDITORIAL EDEBÉ-RODEIRA

PÍXEL (TRIMESTAL)

ISBN 978-84-8349-337-3

 

INGLÉS

-QUEST 3 PUPIL´S BOOK

ISBN 978-0-230-73437-1

Ed. Macmillan 2011

-QUEST 3 ACTIVITY BOOK

ISBN 978-0-230-42290-2

Ed. Macmillan 2011

*100 DIN A4 80 gr

 

MÚSICA

CADERNO DE MÚSICA 3 PRIMARIA

SERIE CANTARELA

PROXECTO A CASA DO SABER

ISBN 978-84-8224-863-9

Ed. Santillana

MERCAR:

*1 frauta “Hohner”

*1 carpeta con 30 fundas plásticas(serve a do curso pasado)

 

 

RELIXIÓN-ÉTICA

Carpeta do curso pasado coas fichas.

Un paquete de 100 DIN A4 80 gr

Bloc de cartulinas

Barra de pegamento

 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO

 

 

*Un paquete de 500 DIN A4 80 gr

*Diccionario de lengua española

*Diccionario de lingua galega

 

 

 

 

CURSO 2.013-2.014  CEIP  DE ABELENDO

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL COMPLEMENTARIO

 

4º CURSO DE PRIMARIA

 

LINGUA CASTELÁ

EDITORIAL S.M

CONECTA 2.0 (TRIMESTRAL)

ISBN 978-84-675-5462-5

 

LINGUA GALEGA

EDITORIAL VICENS-VIVES

CAMIÑO (TRIMESTRAL)

ISBN 978-84-682-0831-2

 

MATEMÁTICAS

EDITORIAL ANAYA

EN LÍNEA (TRIMESTRAL)

ISBN 978-84-678-1712-6

 

 

COÑECEMENTO DO MEDIO

EDITORIAL EDEBÉ-RODEIRA

PÍXEL (TRIMESTAL)

ISBN 978-84-8349-338-0

 

INGLÉS

-QUEST 4 PUPIL´S BOOK

ISBN 978-0-230-73452-4

Ed. Macmillan 2012

-QUEST 4 ACTIVITY BOOK

ISBN 978-0-230-42441-8

Ed. Macmillan 2012

*100 DIN A4 80 gr

 

MÚSICA

CADERNO DE MÚSICA 4 PRIMARIA

SERIE CANTARELA

PROXECTO A CASA DO SABER

ISBN 978-84-8224-868-4

Ed. Santillana

*1 frauta “Hohner” (serve a do curso pasado)

*1 carpeta con 30 fundas plásticas(serve a do curso pasado) 

 

 

RELIXIÓN-ÉTICA

Lbreta do curso pasado coas fichas incluidas.

Bloc de cartulinas.

Pegamento de barra.

Paquete 100 DIN A4 80 gr de cores.

 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO

 

*Un paquete de 500 DIN A4 80 gr

*Diccionario de lengua española

*Diccionario de lingua galega

(Os diccionarios serven os do curso pasado) 

 

 

 

CURSO 2.013-2.014 CEIP DE ABELENDO

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL COMPLEMENTARIO

5º CURSO DE PRIMARIA

 

LINGUA CASTELÁ

Lengua 5 “Abre la puerta”

Ed. Anaya

ISBN 978-84-667-7899-2

 

 

LINGUA GALEGA 

Lingua 5 ”Abre a porta”

Equipo Carabeiro Ed. Anaya

ISBN 978-84-667-8067-4

 

 

 

MATEMÁTICAS

Matemáticas 5 “en ruta”

Ed. Edebé

ISBN 978-84-236-9311-5

 

COÑECEMENTO DO MEDIO

Coñecemento do medio 5 “Imos indo”

Ed. Rodeira

ISBN 978-84-8349-222-2

 

 

 

INGLÉS

 

QUEST 5 PUPIL’S BOOK

Ed. Macmillan 2012

ISBN 9780230734678

QUEST 5 ACTTIVITY PACK

Ed. Macmillan 2012

ISBN 9780230424524

Ed. Macmillan 2012

 

100 DIN A4 80 GR

 

 

MÚSICA

CADERNO DE TRABALLO XOGRAR 5 SÉCULO XXI DE ED. GALINOVA

ISBN 978-84-9737-213-8

1 carpeta de 30 fundas plásticas

(serve a do curso pasado)

 

RELIXIÓN

Bloc de cartulinas

Pegamento de barra

LIBRETA GRANDE CUADRICULADA

(SERVE A DO CURSO ANTERIOR)

Paquete 100 DIN A4 80 gr

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO

 

 

Un paquete de 500 DIN A4 80 gr

Diccionarios de galego e de castelán.

Axenda escolar 2013-2014

Lapis de datos informáticos

 

 

 

CURSO 2.013-2.014  CEIP DE ABELENDO 

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL COMPLEMENTARIO 

6º CURSO DE PRIMARIA

LINGUA CASTELÁ

Lengua 6 “Abre la puerta” Ed.Anaya ISBN 978-84-667-7904-3

 

LINGUA GALEGA

Lingua 6 “Abre a porta”

Ed.Anaya ISBN 978-84-667-8070-4

 

 

 

MATEMÁTICAS

Matemáticas 6 “en ruta”

Ed. Edebé

ISBN 978-84-236-9330-6

 

COÑECEMENTO DO MEDIO

 

Coñecemento do Medio 6 “Imos indo” Ed. Rodeira

ISBN 978-84-8349-227-7

 

 

INGLÉS

 

Find out 6 -activity book

ISBN 978-1-4050-7860-3 Ed.Macmillan

 

100 DIN A4 80 gr

 

 

 

MÚSICA

CADERNO DE TRABALLO XOGRAR 6 SÉCULO XXI

ED. GALINOVA

ISBN 978-84-9737-214-5

1 carpeta con 30 fundas

(serve a do curso pasado)

 

RELIXIÓN/ÉTICA

Bloc de cartulinas

Pegamento de barra

50 DIN A4 de 80 gr de cores (suaves e fortes)

LIBRETA GRANDE CUADRICULADA (SERVE A DO ANO ANTERIOR)

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO

 

 

 

Un paquete de 500 DIN A4 80 gr

Diccionarios galego e castelán.

Axenda escolar 2013-2014

Lapis de datos informáticos

 

 

 

 

Benvida

                                                            Benvidos á web do C.E.I.P. ABELENDO 

 

GRATUIDADE SOLIDARIA: CURSO 2013-2014

 


Convocadas as axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, en educación secundaria obrigatoria ou en educación especial, en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, no curso escolar 2013/2014.


 REQUISITOS


1. Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, nun centro sostido con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia durante o curso escolar 2013/2014, e non repetir curso neste ano académico. Non obstante, o alumnado que repita 1º ou 2º de educación primaria poderá solicitar a axuda, xa que neste ciclo emprégase material que non pode ser reutilizado.


2. Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.


3. Para o alumnado de educación primaria e educación secundaria obrigatoria ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros. Para a determinación da renda per cápita familiar terase en conta o disposto no artigo 6 da orde de convocatoria.


PARA MAÍS INFORMACIÓN PREMER AQUÍ.

NOVA ADMISIÓN DO ALUMNADO NO CEIP ABELENDO PARA O CURSO ESCOLAR 2013-2014

 

 A Consellería de Educación  da Xunta de Galicia ven de publicar a Orde do 12 de marzo do 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a  admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacherelato reguladas na lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 Segundo esta Orde a reserva de praza realizarase do 18 ao 22 de marzo e o prazo de presentación das solicitudes de admisión no centro é do 5  ao 17 de abril.

  Documentación que debemos aportar para a solicitude de admisión:

 -  Impreso de solicitude de admisión que se pode descargar premendo aquí ou recolléndoo no propio centro.

 


-        Fotocopia do libro de familia ou do DNI no alumno/a.

 


-        Fotocopia da tarxeta sanitaria e de vacinacións.

 


 

 


Convidamos a visitar o CEIP Abelendo ós pais/nais de nenos-as da zona que cumpren tres anos no 2.013, ós pais/nais de nenos-as da zona que pasarían para 1º curso de primaria ou  para outros cursos no vindeiro curso escolar e que puideran estar interesados en reservar praza no CEIP Abelendo.

  

 

 

 


 

 

NOTA INFORMATIVA DO CEIP ABELENDO

Lembramos ás familias que o xoves 6 é festivo por ser o Día da Constitución e que o venres 7 é un dos días escollidos como non lectivos polos centros de Moaña, de acordo co artigo 7 do Calendario Escolar para o curso 2012-2013.

 

A dirección.

CALENDARIO ESCOLAR 2012-2013


 


  

O curso escolar comeza o día 12 de setembro de 2012 e remata o 21 de xuño de 2013, ambos os dous inclusive. 

 

Días non lectivos: 

 

  • Día do Ensino: 2 de novembro. 

 

  • Días de libre designación: 7 de decembro e 20 de maio .

 

 

Períodos de vacacións: 

 

  • Nadal: desde o día 22 de decembro de 2012 ata o día 7 de xaneiro de 2013, ambos os dous inclusive. 
  • Semana Santa: desde o día 25 de marzo ata o 1 de abril de 2013, ambos os dous inclusive. 
  • Entroido: días 11, 12 e 13 de febreiro de 2013. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 12-13

 

 

ACTIVIDADE

DIA/HORA

LUGAR

BALONMÁN (EI 4 ANOS A 6º)

Luns de 16:00 a 17:00

PISTA OU XIMNASIO

PINTURA E DEBUXO (EI A 6º)

Luns de 16:00 a 17:00

AULA DE 6º DE PRIMARIA

TENIS (EI 4 ANOS A 6º)

Martes de 16:00 A 17:00

PISTA OU XIMNASIO

FÚTBOL (EI 4 ANOS A 6º)

MÉRCORES de 16:00 a 17:00

PISTA OU XIMNASIO

DANCING TEATRO MUSICAL

(EI A 6º)

MÉRCORES de 17:00 a 18:00

AULA DE MÚSICA

TAEKWONDO (EI A 6º)

XOVES DE 16:00 A 17:00

XIMNASIO

ARTESANÍA MANUALIDADES

(EI A 6º)

XOVES DE 17:00 A 18:00

AULA DE 6º DE PRIMARIA

INGLÉS  (EI A 1º)

venres DE 16:00 A 17:00

AULA DE 6º DE PRIMARIA

INGLÉS  (2º A 6º)

venres DE 17:00 A 18:00

AULA DE 6º DE PRIMARIA

COMPOSICIÓN CONSELLO ESCOLAR (2012-2014)

PRESIDENTA : Sara Arias Queipo


XEFE DE ESTUDIOS : Xosé Manuel Táboas Couso


SECRETARIA : Eva Mª Braña Abeledo


 


REPRESENTANTES PROFESORADO : 


Odilo Barreiro Martínez


 Elisa J. Sánchez Otero


Mª Montserrat Gónzalez Fernández


Eva Mª Braña Abeledo


Mª de la Paz Chao Oural


 


REPRESENTANTES PAIS-NAIS : 


José Manuel González Pérez– En representación da ANPA


Mª Carmen Longueira Rodríguez


Sandra Antepazo Gil 


Mª Erika Rodríguez García 


Mª Belén Couso Chapela


 


REPRESENTANTE CONCELLO 


Susana Varela Santiago


 


REPRESENTANTE PERSOAL NON DOCENTE  


María Del Carmen Tomé Silva                                                             


 


 

Distribuir contido