PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO NO CEIP ABELENDO PARA O CURSO ESCOLAR 2015-2016

 


 


 


A Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia  informa do proceso de admisión de alumnos/as para o vindeiro curso escolar 2015/2016, baseado na Orde do 12 de marzo de 2013  pola que se desenvolve o procedemento para a  admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacherelato reguladas na lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.


 


 


Segundo esta Orde a presentación das solicitudes de admisión (anexo II)realizarase do 02 ao 23 de marzo.


 


 


 Documentación que debemos aportar para a solicitude de admisión:


 


 


-  Impreso de solicitude de admisión que se pode recoller no centro ou premendo aquí.


 


-        DNI no alumno/a, Fotocopia do libro de familia ou documento acreditativo da idade.


 


OFERTA DE PRAZAS:


- EDUCACIÓN INFANTIL 4º NIVEL (3 ANOS):  22 VACANTES + 3 NEAE


- PRIMEIRO CURSO DE PRIMARIA: 14 VACANTES  + 3 NEAE  


 


ÁREA DE INFLUENCIA:


Ameixoada, Casal de abaixo, Paxarín, Abelendo  e a parte superior da estrada PO-313 dende o Mirador da Fraga ata a Porta do Cego (barrios da Parroquia de San Martiño).


 


Convidamos a visitar o CEIP Abelendo ós pais/nais de nenos-as da zona que cumpren tres anos no 2.015, ós pais/nais de nenos-as da zona que pasarían para 1º curso de primaria ou  para outros cursos no vindeiro curso escolar e que puideran estar interesados en reservar praza no CEIP Abelendo.


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBROS DE TEXTO 2014-2015

 CONSELLERÍA DE EDUCACIÓNE ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

 CEIP ABELENDO Abelendo S/N 36954 MOAÑA (Pontevedra)* 

ceip.abelendo@edu.xunta.es ( 986-312233 fax 986 312233)

  

LIBROS DE 1º,2º,3º, 4º,5º E 6º

 

 

CURSO 2.014-2.015  CEIP DE ABELENDO

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL COMPLEMENTARIO

1º CURSO DE PRIMARIA

 

LINGUA CASTELÁ

 

Sen texto

 

LINGUA GALEGA

LINGUA 1º PRIMARIA    

ED. SANTILLANA

978-84-997-2130-9

 

 

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS 1º PRIMARIA

ED. SANTILLANA

978-84-680-1737-2

 

CIENCIAS SOCIAIS E CIENCIAS DA NATUREZA

 

Sen texto

 

 

INGLÉS

 

-QUEST 1.PUPIL´S BOOK

Ed.Macmillan

ISBN 978-02-304-7897-8

100 DIN  A4 de 80 gr

 

 

MÚSICA

MELODÍA 1 ED. GALINOVA

ISBN 978 84 9737 2220

1 carpeta con 30 fundas plásticas

 

 

RELIXIÓN

Sen texto

Carpeta de plástico

100 DIN A4 80 gr

Bloc de cartulinas

Pegamento de barra

 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO

 

 

 

Un paquete 500 DIN A4 80 gr

Resto de material en nota aparte

 

 

 

CURSO 2.014-2.015 CEIP DE ABELENDO

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL COMPLEMENTARIO

2º CURSO DE PRIMARIA

 

LINGUA CASTELÁ

 

Cuadernos 1,2,3 “lengua 2”

ISBN 978-84-667-9788-7

ISBN 978-84-667-9789-4

ISBN 978-84-667-9790-0

año 2011 Ed. Anaya

 

 

LINGUA GALEGA

 

”Tiraboleiro 4, 5 ,6” Globalizado, Ed. Anaya

ISBN 978-84-667-9737-5

ISBN 978-84-667-9738-2

ISBN 978-84-667-9739-9

Ano 2011

 

 

MATEMÁTICAS

 

COÑECEMENTO DO MEDIO

 

 

 

INGLÉS

QUEST 2 PUPIL’S BOOK

Ed. Macmillan 2011

ISBN 9780230415959

 

50 DIN A4 80 gr

 

 

MÚSICA

 

*1 carpeta con 30 fundas plásticas(serve a do curso pasado)

 

RELIXIÓN

Carpeta de plástico (serve a do ano pasado)

100 DIN A4 de 80 gr de cores suaves e fortes

Barra de pegamento

 

 

 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO

 

Un paquete de 500 DIN A4 80 gr

O resto do material estará especificado en material para a aula.

 

 

 

CURSO 2.014-2.015  CEIP DE ABELENDO

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL COMPLEMENTARIO

 

3º CURSO DE PRIMARIA

 

LINGUA CASTELÁ

LENGUA 3º PRIMARIA

ED. EDEBÉ -  TALENTIA

ISBN  978-84-68314693

 

 

LINGUA GALEGA

LINGUA 3º  PRIMARIA

ED. SM XERME

ISBN  978-84-98544206

 

 

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS 3º PRIMARIA

(Aprender es crecer)

ISBN 978-84-67865219

ED.ANAYA

 

 

CIENCIAS SOCIAIS

SOCIAIS 3º PRIMARIA

ED.VICENS-VIVES (Aula activa) 

ISBN 978-84-68222011

 

 

CIENCIAS DA NATUREZA

NATURAIS 3º PRIMARIA

ED.VICENS-VIVES (Aula activa)

ISBN 978-84-68222035

 

 

 

INGLÉS

INGLÉS 3º PRIMARIA

QUEST 3 Pupils Book.

ISBN 978-02- 30477735

Ed. MACMILLAN

QUEST 3 Activity Book.

ISBN 978-02-30478695

Ed. MACMILLAN

 

*100 DIN A4 80 gr

 

MÚSICA

CADERNO MÚSICA 3º PRIMARIA

ED. SANTILLANA OBRADOIRO

“OS CAMIÑOS DO SABER”

ISBN 978-84-9972-188-0

*1 frauta “Hohner”

 

 

 

  

CURSO 2.014-2.015  CEIP  DE ABELENDO

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL COMPLEMENTARIO

 

4º CURSO DE PRIMARIA

 

LINGUA CASTELÁ

EDITORIAL S.M

CONECTA 2.0 (TRIMESTRAL)

ISBN 978-84-675-5462-5

 

LINGUA GALEGA

EDITORIAL VICENS-VIVES

CAMIÑO (TRIMESTRAL)

ISBN 978-84-682-0831-2

 

MATEMÁTICAS

EDITORIAL ANAYA

EN LÍNEA (TRIMESTRAL)

ISBN 978-84-678-1712-6

 

 

COÑECEMENTO DO MEDIO

EDITORIAL EDEBÉ-RODEIRA

PÍXEL (TRIMESTAL)

ISBN 978-84-8349-338-0

 

INGLÉS

-QUEST 4 PUPIL´S BOOK

ISBN 978-0-230-73452-4

Ed. Macmillan 2012

-QUEST 4 ACTIVITY BOOK

ISBN 978-0-230-42441-8

Ed. Macmillan 2012

*100 DIN A4 80 gr

 

MÚSICA

CADERNO DE MÚSICA 4 PRIMARIA

SERIE CANTARELA

PROXECTO A CASA DO SABER

ISBN 978-84-8224-868-4

Ed. Santillana

*1 frauta “Hohner” (serve a do curso pasado)

*1 carpeta con 30 fundas plásticas(serve a do curso pasado) 

 

 

RELIXIÓN-ÉTICA

Lbreta do curso pasado coas fichas incluidas.

Bloc de cartulinas.

Pegamento de barra.

Paquete 100 DIN A4 80 gr de cores.

 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO

 

*Un paquete de 500 DIN A4 80 gr

*Diccionario de lengua española

*Dicionario de lingua galega

(Os dicionarios serven os do curso pasado) 

 

 

 

CURSO 2.014-2.015 CEIP DE ABELENDO

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL COMPLEMENTARIO

5º CURSO DE PRIMARIA

 

LINGUA CASTELÁ

LENGUA CASTELLANA.

Proyecto Saber Hacer.

Editorial Santillana. 

ISBN 978-84-680-1057-1  

 

 

LINGUA GALEGA 

LINGUA GALEGA.

Aprender é crecer. Editorial Anaya.

ISBN 978- 84 678- 3508 – 3

 

 

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS 5.

Editorial Vicens Vives. Aula activa.

ISBN 978- 84- 682-1469 -6    

 

 

CIENCIAS SOCIAIS

SOCIAIS 5. 

Editorial Vicens Vives. Aula activa. 

ISBN 978- 84-682-1543-3

 

 

CIENCIAS DA NATUREZA

NATURAIS 5.

Editorial Vicens Vives. Aula activa.

ISBN 978-84-682-2346-9

 

 

 

INGLÉS

QUEST 5. Pupils Book.

Editorial Macmillan.

ISBN 9780230477759

QUEST 5. Activity Book

Editorial Macmillan

ISBN 9780230478718

100 DIN A4 80 GR

 

 

MÚSICA

Caderno “Melodía 5”.

Editorial Galinova.  

ISBN 978- 84- 9737- 2268

 

 

RELIXIÓN

Bloc de cartulinas

Pegamento de barra

LIBRETA GRANDE CADRICULADA

(SERVE A DO CURSO ANTERIOR)

Paquete 100 DIN A4 80 gr

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO

 

 

Un paquete de 500 DIN A4 80 gr

Dicionarios de galego e de castelán.

Axenda escolar 2014-2015

Lapis de datos informáticos

 

 

 

 

CURSO 2.014-2.015  CEIP DE ABELENDO 

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL COMPLEMENTARIO 

6º CURSO DE PRIMARIA

LINGUA CASTELÁ

Lengua 6 “Abre la puerta” Ed.Anaya ISBN 978-84-667-7904-3

 

LINGUA GALEGA

Lingua 6 “Abre a porta”

Ed.Anaya ISBN 978-84-667-8070-4

 

 

 

MATEMÁTICAS

Matemáticas 6 “en ruta”

Ed. Edebé

ISBN 978-84-236-9330-6

 

COÑECEMENTO DO MEDIO

 

Coñecemento do Medio 6 “Imos indo” Ed. Rodeira

ISBN 978-84-8349-227-7

 

 

INGLÉS

 

Find out 6 -activity book

ISBN 978-1-4050-7860-3 Ed.Macmillan

 

100 DIN A4 80 gr

 

 

 

MÚSICA

CADERNO DE TRABALLO XOGRAR 6 SÉCULO XXI

ED. GALINOVA

ISBN 978-84-9737-214-5

1 carpeta con 30 fundas

(serve a do curso pasado)

 

RELIXIÓN/ÉTICA

Bloc de cartulinas

Pegamento de barra

50 DIN A4 de 80 gr de cores (suaves e fortes)

LIBRETA GRANDE CUADRICULADA (SERVE A DO ANO ANTERIOR)

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO

 

 

 

Un paquete de 500 DIN A4 80 gr

Diccionarios galego e castelán.

Axenda escolar 2013-2014

Lapis de datos informáticos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benvida

                                                            Benvidos á web do C.E.I.P. ABELENDO 

 

COMEDORES ESCOLARES

Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes non universitarios dependentes de consellería con competencias en materia de educación.

 

 

 

Calculadora simulación prezos comedores

Permite simular o cálculo dos prezos de comedores en función da renda neta per cápita da unidade familiar.

 

 

 

GRATUIDADE LIBROS DE TEXTO: CURSO 2014-2015

 


No DOG DO 30 de maio de 2014, publicouse a Orde do 28 de maio de 2014, pola que se convocadan  as axudas para a adquisición de libros de texto  destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, en educación secundaria obrigatoria ou en educación especial, en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, no curso escolar 2014/2015.


 


 REQUISITOS


1. Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, nun centro sostido con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia durante o curso escolar 2014/2015, e non repetir curso neste ano académico. Non obstante, o alumnado que repita 1º ou 2º de educación primaria poderá solicitar a axuda, xa que neste ciclo emprégase material que non pode ser reutilizado.


2. Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.


3. Para o alumnado de educación primaria e educación secundaria obrigatoria ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros. Para a determinación da renda per cápita familiar terase en conta o disposto no artigo 6 da orde de convocatoria.


 


LUGAR DE PRESENTACIÓN


As solicitudes (anexo I) deberán presentarse en soporte papel, preferentemente no centro no que estea matriculado o alumno ou alumna, ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es.


En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de correos na primeira folla do formulario para acreditar a data de presentación da solicitude.


Presentarase unha solicitude por cada alumno ou alumna matriculados, de xeito que, se un solicitante ten varios fillos ou fillas matriculados nas ensinanzas obxecto da convocatoria, xa sexa no mesmo ou en distinto centro, deberá presentar unha solicitude para cada un deles.


As axudas serán solicitadas polos pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado.Por cada alumno ou alumna só se concederá unha axuda por curso escolar, con independencia de que puidese estar escolarizado sucesivamente en dous ou máis centros sostidos con fondos públicos no curso escolar 2014/2015.


 


PRAZO DE PRESENTACIÓN


O prazo de presentación de instancias será o seguinte:


a) Para o alumnado de educación primaria e educación especial: do 2 de xuño ao 2 de xullo de 2014, ambos inclusive.


b) Para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que formalice a matrícula no prazo ordinario: do 25 de xuño ao 28 de xullo de 2014, ambos inclusive.


c) Para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que formalice a matrícula no prazo extraordinario: do 2 de setembro ao 2 de outubro de 2014, ambos inclusive.


d) Para as novas incorporacións de alumnado que se produzan ao longo do curso con posterioridade aos períodos indicados, sempre que no mesmo curso escolar non estivesen matriculados con anterioridade nun centro sostido con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia,  o prazo será dun mes e contarase a partir do día seguinte ao da formalización da matrícula. En todo caso, o prazo para presentar a solicitude para as novas incorporacións terá como data límite o 31 de marzo de 2015.


 


PARA MAÍS INFORMACIÓN PREMER AQUÍ.

NOTA INFORMATIVA DO CEIP ABELENDO

Lembramos ás familias que o xoves 6 é festivo por ser o Día da Constitución e que o venres 7 é un dos días escollidos como non lectivos polos centros de Moaña, de acordo co artigo 7 do Calendario Escolar para o curso 2012-2013.

 

A dirección.

CALENDARIO ESCOLAR 2012-2013

 


 


  

O curso escolar comeza o día 12 de setembro de 2012 e remata o 21 de xuño de 2013, ambos os dous inclusive. 

 

Días non lectivos: 

 

  • Día do Ensino: 2 de novembro. 

 

  • Días de libre designación: 7 de decembro e 20 de maio .

 

 

Períodos de vacacións: 

 

  • Nadal: desde o día 22 de decembro de 2012 ata o día 7 de xaneiro de 2013, ambos os dous inclusive. 
  • Semana Santa: desde o día 25 de marzo ata o 1 de abril de 2013, ambos os dous inclusive. 
  • Entroido: días 11, 12 e 13 de febreiro de 2013. 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 12-13

 

 

ACTIVIDADE

DIA/HORA

LUGAR

BALONMÁN (EI 4 ANOS A 6º)

Luns de 16:00 a 17:00

PISTA OU XIMNASIO

PINTURA E DEBUXO (EI A 6º)

Luns de 16:00 a 17:00

AULA DE 6º DE PRIMARIA

TENIS (EI 4 ANOS A 6º)

Martes de 16:00 A 17:00

PISTA OU XIMNASIO

FÚTBOL (EI 4 ANOS A 6º)

MÉRCORES de 16:00 a 17:00

PISTA OU XIMNASIO

DANCING TEATRO MUSICAL

(EI A 6º)

MÉRCORES de 17:00 a 18:00

AULA DE MÚSICA

TAEKWONDO (EI A 6º)

XOVES DE 16:00 A 17:00

XIMNASIO

ARTESANÍA MANUALIDADES

(EI A 6º)

XOVES DE 17:00 A 18:00

AULA DE 6º DE PRIMARIA

INGLÉS  (EI A 1º)

venres DE 16:00 A 17:00

AULA DE 6º DE PRIMARIA

INGLÉS  (2º A 6º)

venres DE 17:00 A 18:00

AULA DE 6º DE PRIMARIA

COMPOSICIÓN CONSELLO ESCOLAR (2013-2014)

O Consello Escolar está composto por:-          Presidenta:   Sara Arias Queipo


-          Xefe de Estudios: Xosé Manuel Táboas Couso


-          Secretaria:  Eva María Braña Abeledo


             Representantes profesorado:-          Odilo Barreiro Martínez


-          Elisa Sánchez Acero


-          Eva María Braña Abeledo    


-          Elisa Magariños Balado


      -          Mª  Salomé Pérez García


 


Representantes pais/nais:


-          Margarita Calo Álvarez – En representación da      ANPA


-      Mª del Carmen Longueira Rodríguez


-          Mª Belén Couso Chapela


-          José Manuel González Pérez


-          Mónica García Rodríguez


 Representante do Concello:-          Susana Varela Santiago


 Representante persoal non docente:-          María del Carmen Tomé Silva


 

Distribuir contido