Aula virtual
  Galería fotos    Portal edu     Recursos edu  Correo edu     Webs dinámicas

Adxúntanse menús do comedor do mes de Xaneiro de 2015.

RESULTADOS DAS VOTACIÓNS AS DIFERENTES CANDIDATURAS POLO SECTOR PAIS/NAIS

  • EVA MAª FRAGA GARCÍA      8 votos
  • GUILLERMO DOPICO CEÁN   6 votos
  • BEATRIZ MARTÍNEZ DÍAZ     6 votos
  • IZIAR MANZANO FRAILE     3 votos

 

Segundo o artigo 51 do decreto 92/1998 do 28 de abril " os empates que puidesen producirse en número de votos, dirimiranse en favor dos que posúan mayor antigüedade no centro"

Das dúas candidaturas que empataron a 6 votos, a de maior antigüedade no centro é a de D. GUILLERMO DOPICO CEÁN. É ista polo tanto a que formará parte do Consello Escolar.

Infórmase á comunidade educativa das diferentes candidaturas presentadas para a renovación parcial do Consello Escolar.

Polo sector de mestres:

  • Arturo Sánchez Riveira.
  • Elisa Pardo Montero.

Polo sector de pais/nais:

  • Guillermo Dopico Ceán.
  • Eva M. Fraga García.
  • Itziar Manzano Fraile.
  • Beatriz Martínez Díaz.

Dende o concello de Ferrol se nos informa da apertura dun prazo extraordinario para a solicitude de bolsas de axuda de comedor para o curso 2014-15.Este prazo vai dende o 13 ao 26 de novembro (ambos incluídos).

As persoas que solicitaron estas axudas na convocatoria ordinaria, terán que entregar no rexistro do concello, a solicitude acompañada da vida laboral de todos os membros da unidade familiar maiores de 18 anos , ou de ser o caso, calquera outro documento que acredite un cambio nas circunstancias socio-familiares en relación á solicitude presentada xa.Terán que facer referencia na solicitude, que o resto da documentación xa obra no departamento de benestar social.

QUEREMOS INFORMAR QUE O CENSO DE PAIS/NAIS ATÓPASE EXPOSTO NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS SITUADO NA ENTRADA PRINCIPAL.

É IMPORANTE QUE SE CONSULTE POR SI EXISTE ALGÚN TIPO DE ERRRO.

AS RECLAMACIÓNS SOBRE ISTE CENSO PODEN SER FEITAS ATA O 16/11/2014.

 

 

 

A DIRECCIÓN

Ante a posibilidade de que cara ao curso vindeiro comence a funcionar o comedor escolar, queremos informar, que está aberto o prazo de solicitudes de axudas para este servicio no Concello de Ferrol. A data límite para presentar as solicitudes é o 13 de agosto de 2014.

 Adxúntase arquivo do B.O.P onde aparecen as bases reguladoras para a concesión das becas.

A DIRECCIÓN

A continuación adxuntamos a listaxe dos libros de texto para o vindeiro curso 2014/2015.

Distribuir contido