Aula virtual
  Galería fotos    Portal edu     Recursos edu  Correo edu     Webs dinámicas

RESULTADOS DAS VOTACIÓNS AS DIFERENTES CANDIDATURAS POLO SECTOR PAIS/NAIS

  • EVA MAª FRAGA GARCÍA      8 votos
  • GUILLERMO DOPICO CEÁN   6 votos
  • BEATRIZ MARTÍNEZ DÍAZ     6 votos
  • IZIAR MANZANO FRAILE     3 votos

 

Segundo o artigo 51 do decreto 92/1998 do 28 de abril " os empates que puidesen producirse en número de votos, dirimiranse en favor dos que posúan mayor antigüedade no centro"

Das dúas candidaturas que empataron a 6 votos, a de maior antigüedade no centro é a de D. GUILLERMO DOPICO CEÁN. É ista polo tanto a que formará parte do Consello Escolar.

Infórmase á comunidade educativa das diferentes candidaturas presentadas para a renovación parcial do Consello Escolar.

Polo sector de mestres:

  • Arturo Sánchez Riveira.
  • Elisa Pardo Montero.

Polo sector de pais/nais:

  • Guillermo Dopico Ceán.
  • Eva M. Fraga García.
  • Itziar Manzano Fraile.
  • Beatriz Martínez Díaz.

Dende o concello de Ferrol se nos informa da apertura dun prazo extraordinario para a solicitude de bolsas de axuda de comedor para o curso 2014-15.Este prazo vai dende o 13 ao 26 de novembro (ambos incluídos).

As persoas que solicitaron estas axudas na convocatoria ordinaria, terán que entregar no rexistro do concello, a solicitude acompañada da vida laboral de todos os membros da unidade familiar maiores de 18 anos , ou de ser o caso, calquera outro documento que acredite un cambio nas circunstancias socio-familiares en relación á solicitude presentada xa.Terán que facer referencia na solicitude, que o resto da documentación xa obra no departamento de benestar social.

QUEREMOS INFORMAR QUE O CENSO DE PAIS/NAIS ATÓPASE EXPOSTO NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS SITUADO NA ENTRADA PRINCIPAL.

É IMPORANTE QUE SE CONSULTE POR SI EXISTE ALGÚN TIPO DE ERRRO.

AS RECLAMACIÓNS SOBRE ISTE CENSO PODEN SER FEITAS ATA O 16/11/2014.

 

 

 

A DIRECCIÓN

Ante a posibilidade de que cara ao curso vindeiro comence a funcionar o comedor escolar, queremos informar, que está aberto o prazo de solicitudes de axudas para este servicio no Concello de Ferrol. A data límite para presentar as solicitudes é o 13 de agosto de 2014.

 Adxúntase arquivo do B.O.P onde aparecen as bases reguladoras para a concesión das becas.

A DIRECCIÓN

A continuación adxuntamos a listaxe dos libros de texto para o vindeiro curso 2014/2015.

Distribuir contido