ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 2015

Solicitantes maiores de 25 anos que non poidan xustificar a documentación esixida.

Ciclo Medio Instalación e amoblamiento.

ORDE do 16 de decembro de 2014 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
Se vostede aparece nesta listaxe saiba que a súa solicitude e a súa documentación vai ser analizada pola comisión
coordinadora do procedemento de acreditación de competencias. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de
competencia solicitadas– debe presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación
no enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe debe consultar a lista de “Solicitantes con documentación apta para ser baremada”. Se
tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes que necesitan emendar a súa
documentación”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 10 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento acreditación de
competencias profesionais.

76903414Q PUGA ALVARIÑO, ALBERTO UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2.

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 2015

SOLICITANTES QUE NECESITAN ENMENDAR A SÚA DOCUMENTACIÓN

Ciclo Medio Instalacións de telecomunicacións

35471968B GOMEZ LUNA, JOSE MANUEL UC0120_2, UC0121_2, UC0597_2, UC0598_2, UC0599_2, UC0600_2.
73241186D GONZALEZ FERNANDEZ, SERGIO UC0120_2, UC0121_2, UC0597_2, UC0598_2, UC0599_2, UC0600_2.
36147331W GULÍAS ALONSO, CARLOS EDUARDO UC0597_2, UC0598_2.
X9867114 GUTIERREZ GALLEGO, EDUAR ARLES UC0121_2, UC0600_2.
78789289Y PARDAL CARRIL, FRANCISCO JAVIER UC0600_2.
34975918W SABUCEDO FERNANDEZ, JOSÉ LUIS UC0120_2, UC0121_2, UC0597_2, UC0598_2, UC0599_2, UC0600_2.
76896668D SALGUEIRO GESTOSO, JOSE MANUEL UC0120_2, UC0121_2, UC0597_2, UC0598_2, UC0599_2, UC0600_2.
35809982V SANTOS TRIGO, MANUEL UC0120_2, UC0597_2.

 

Ciclo Medio Instalación e amoblamiento

34960151J ALBORNOZ DOMINGUEZ, OSCAR NELSON, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2,
UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
44822303H BERDULLAS JORGE, JAVIER UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2.
35297833D BLANCO MENDEZ, MANUEL UC0160_2, UC0163_2, UC0171_2, UC0886_2.
36065132M CANCELAS COSTA, SANTIAGO UC0160_2, UC0171_2.
77406960T CARBIA REBOREDO, CARLOS, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
33535434P CAZÁS MIRAGAYA, MIGUEL, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
35468522S COMPARADA PEREZ, JUAN MANUEL, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
34626112A DA SILVA GONZALEZ, MIGUEL, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
35810595D DORADO RODRIGUEZ, RAFAEL UC0171_2.
44817585S FERNÁNDEZ CAJADE, JOSE MANUEL, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
33271525R FUENTES BOQUETE, DAVID JOSE, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
44079247T GUERRA GUTIÉRREZ, JOSÉ MARÍA, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
44445357L MOURE RUBIN, MARCELO, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
44089247H MUIÑOS SANMARTÍN, DAVID, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
44078155N OMIL VILLAVERDE, RAFAEL, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
33995763S PARDO FERNANDEZ, FABIAN, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.

78787859W PAREDES FACAL, JAVIER, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
77545960B PICCARDO BOLO, PABLO JOSE UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2.
76903414Q PUGA ALVARIÑO, ALBERTO UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2.

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 2015

SOLICITANTES CON DOCUMENTACIÓN APTA PARA SER BAREMADA.

Ciclo Medio Instalacións de telecomunicacións
33838696S CASTIÑEIRA LEIRAS, MANUEL UC0120_2.
76814366R COVELO GARCIA, LUIS UC0120_2, UC0597_2, UC0598_2, UC0599_2, UC0600_2.
34892402E DÍAZ FARIÑA, FRANCISCO JAVIER UC0599_2, UC0600_2.
76892931K FERNÁNDEZ PREGO, JOSÉ UC0120_2, UC0121_2, UC0597_2, UC0598_2.


Ciclo Medio Instalación e amoblamiento
35309527L BASDEDIÓS VÁZQUEZ, MARTÍN, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
44824675K BLANCO DUARTE, JOSÉ UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2.
32799446C BLANCO VÁZQUEZ, MANUEL ANTONIO, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
76928690S CAAMAÑO CARBALLO, JOSE ANTONIO UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
35453799N CORES ALFONSÍN, MANUEL, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
44562279D GOLDAR ESMORÍS, RUBEN, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
76581458Z LÓPEZ CARRACEDO, LUIS UC0160_2, UC0884_2, UC0885_2.
76823516C MURAS CAVADA, MARCOS, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
44088807S NOVAS LUIS, JUAN JESUS, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
76908877M PEREIRA ALVAREZ, EMILIO, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2,
UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
35564037B PEREZ CAEIRO, MANUEL, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
32670782H PITA PORBEN, JOSE ANTONIO UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2.
78796501L POCEIRO COTELO, FRANCISCO, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2,
UC0886_2.
33289089Q RAMA MAYO, JOSE MANUEL, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
32674355A REY CUENCA, DANIEL ALBERTO, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
45871825G RIBADAS RODRIGUEZ, PABLO, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
35316374N RIVEIRO GARRIDO, JOSÉ MANUEL UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2.
34628355S RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, DANIEL, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
35561833S VICENTE VERDE, RICARDO, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.

 

XORNADAS DE ARTESANÍA DE MADEIRA NO CIFP

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR. CONVOCATORIA 2015

A Consellería de Educación convoca as probas de acceso a Ciclos Formativos de Grao Medio e Grao Superior para o 2015.

Prazos de inscrición :

 • Ciclos Formativos de Grao Superior: do 23 de febreiro ao 6 de marzo.
 • Ciclos formativos de Grao Medio: do 7 ao 20 de abril.

Toda a información sobre as probas de acceso a ciclos formativos pode consultarse neste enlace.

 

EUROPA. NEXT STATION: VOCATIONAL TRAINING NETWORK.

Criterios de selección dos alumnos en prácticas.

Valoración

 • —  No terse beneficiado de becas ou axudas para a mesma finalidade.
 • —  Ter superados todos os módulos profesionais de 1º y 2º curso do ciclo e expediente académico.
 • —  Con mínimas competencias lingüísticas orais en italiano.
 • —  Ter un alto grao de madurez, responsabilidade, flexibilidade e adaptabilidade. Ser independente na xestión dos seus propios asuntos.
 • —  Ser estable emocionalmente para poder afrontar un cambio de vida, costumes, entorno,…
 • —  Estar moi motivado para vivir esta experiencia.

Entrevista

Faranse preguntas sobre os seguintes puntos:

 • —  Expresión e comprensión nun idioma estranxeiro.
 • —  Ser maduros e flexibles para enfrontar as dificultades.
 • —  Ter unha mente aberta e interese en descubrir novas formas de vida, demostrando motivación, iniciativa e entusiasmo por aprender.

Compromiso

 • —  Facer todo o posible para que as prácticas sexan frutíferas, completando a xornada laboral e as tarefas asignadas.
 • —  Respectar ao máximo as canles de comunicación para o correcto funcionamento da xestión.
 • —  Respectar as normas e códigos de conduta da organización de envío e do centro de traballo.
 • —  Xerar toda a documentación que se esixa en cada un dos programas.
 • —  Comunicar a organización calquera problema relacionado co desenvolvemento da estancia.

Comisión de selección

 • —  Equipo docente
 • —  Director do centro.
 • —  Coordinador proxectos europeos

 

       2014-1-ES01-KA102-002180

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS 2015: PREGUNTAS FRECUENTES

No documento adxunto recóllense algunhas das preguntas e erros máis frecuentes no procedemento de acreditación de competencias profesionais.

Oferta de empleo para Técnicos en Atención a Personas Dependientes

Oferta de auxiliar de enfermería para geriatría en UK.

Empresa: Roche Healthcare Ltd

Localidad: Yorkshire

Contrato: Indefinido y a tiempo completo (turnos rotativos de 12 h/día. 3 días/semana). Mínimo 34,5 h/semanales.

Salario: £6,5/hora

Requisitos:

 •  Titulación mínima: Técnico en Atención a personas en situación de dependencia y otras.
 •  Valorable 1 año de experiencia
 •  Inglés: nivel B1 demostrable. 

Modo de Contacto: Enviar curriculum vitae en inglés a: 

recruitment@rochehealthcare.com

cristina@rochehealthcare.com

Método de selección: Entrevista

Se acompaña adjunto con la oferta más detallada.

 

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS 2015

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca o procedemento de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 08 de xaneiro ao 06 de febreiro de 2015.

OFERTA DE PRAZAS NO CIFP A XUNQUEIRA

 

 

 

CM INSTALACIÓN E AMOBLAMENTO

UC 0160_2

Preparar máquinas e equipamentos de taller

UC 0163_2

Planificar a instalación e o abastecemento de materiais, máquinas e ferramentas

UC 0164_2

Compor e fixar a moblaxe e realizar as instalacións complementarias

UC 0165_2

Comprobar o funcionamento e realizar as operacións de axuste e acabamento

UC 0171_2

Controlar e organizar componentes e accesorios de carpintaría e moble

UC 0883_2

Tomar datos e efectuar cálculos para a instalación de elementos de carpintaría

UC 0884_2

Efectuar instalacións de portas e fiestras de madeira

UC 0885_2

Efectuar instalacións de revestimentos de madeira e similares

UC 0886_2

Efectuar instalacións de estructuras de madeira

 

 

 

 

 

CM INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIÓNS

UC 0120_2

Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e televisión en edificios ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable).

UC 0121_2

Montar  e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e instalacións de control de acceso (telefonía interior e videoportería).

UC 0597_2

Montar e manter instalación de megafonía e sonorización de locais.

UC 0598_2

Montar e manter instalación de circuito pechado de televisión.

UC 0599-2

Montar e manter sistemas de telefonía con centrais de baixa capacidade.

UC 0600_2

Montar e manter infraestructuras de redes locais de datos.

 

REUNIÓNS GRUPAIS PARA INFORMAR E AXUDAR A CUBRIR A SOLICITUDE NA APLICACIÓN INFORMÁTICA: LUNS, 26 DE XANEIRO

  Horario de mañá: 12:00-14:00 h

  Horario de tarde: 17:00-19:00 h

Haberá ordenadores dispoñibles para que os interesados/as carguen os datos na aplicación. Para poder facelo deberán traer: Informe de vida laboral actualizado e con huella, orixinal e copia dos contratos de traballo ou certificación de empresa (Anexo VI), certificados acreditativos dos cursos de formación. 

A efectos de organización é importante que os interesados/as contacten previamente co CIFP.

Máis información.

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Traballo convoca 1160 prazas para o recoñecemento das competencisa profesionais a través da experiencia profesional en atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (562 prazas) e no domicilio (598 prazas).

Do total de prazas convocadas existe unha reserva para as persoas que quedaron nas listas de espera da anterior convovatoria.

Prazo de presentación de solicitudes aberto ata o 3 de xaneiro de 2015.

Toda a información sobre a convocatoria e as bases pode consultarse na páxina web de Traballo e Benestar.

 

Distribuir contido