Oferta de empleo para Técnicos en Atención a Personas Dependientes

Oferta de auxiliar de enfermería para geriatría en UK.

Empresa: Roche Healthcare Ltd

Localidad: Yorkshire

Contrato: Indefinido y a tiempo completo (turnos rotativos de 12 h/día. 3 días/semana). Mínimo 34,5 h/semanales.

Salario: £6,5/hora

Requisitos:

  •  Titulación mínima: Técnico en Atención a personas en situación de dependencia y otras.
  •  Valorable 1 año de experiencia
  •  Inglés: nivel B1 demostrable. 

Modo de Contacto: Enviar curriculum vitae en inglés a: 

recruitment@rochehealthcare.com

cristina@rochehealthcare.com

Método de selección: Entrevista

Se acompaña adjunto con la oferta más detallada.

 

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS 2015

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca o procedemento de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 08 de xaneiro ao 06 de febreiro de 2015.

OFERTA DE PRAZAS NO CIFP A XUNQUEIRA

 

 

 

CM INSTALACIÓN E AMOBLAMENTO

UC 0160_2

Preparar máquinas e equipamentos de taller

UC 0163_2

Planificar a instalación e o abastecemento de materiais, máquinas e ferramentas

UC 0164_2

Compor e fixar a moblaxe e realizar as instalacións complementarias

UC 0165_2

Comprobar o funcionamento e realizar as operacións de axuste e acabamento

UC 0171_2

Controlar e organizar componentes e accesorios de carpintaría e moble

UC 0883_2

Tomar datos e efectuar cálculos para a instalación de elementos de carpintaría

UC 0884_2

Efectuar instalacións de portas e fiestras de madeira

UC 0885_2

Efectuar instalacións de revestimentos de madeira e similares

UC 0886_2

Efectuar instalacións de estructuras de madeira

 

 

 

 

 

CM INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIÓNS

UC 0120_2

Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e televisión en edificios ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable).

UC 0121_2

Montar  e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e instalacións de control de acceso (telefonía interior e videoportería).

UC 0597_2

Montar e manter instalación de megafonía e sonorización de locais.

UC 0598_2

Montar e manter instalación de circuito pechado de televisión.

UC 0599-2

Montar e manter sistemas de telefonía con centrais de baixa capacidade.

UC 0600_2

Montar e manter infraestructuras de redes locais de datos.

 

REUNIÓNS GRUPAIS PARA INFORMAR E AXUDAR A CUBRIR A SOLICITUDE NA APLICACIÓN INFORMÁTICA: LUNS, 26 DE XANEIRO

  Horario de mañá: 12:00-14:00 h

  Horario de tarde: 17:00-19:00 h

Haberá ordenadores dispoñibles para que os interesados/as carguen os datos na aplicación. Para poder facelo deberán traer: Informe de vida laboral actualizado e con huella, orixinal e copia dos contratos de traballo ou certificación de empresa (Anexo VI), certificados acreditativos dos cursos de formación. 

A efectos de organización é importante que os interesados/as contacten previamente co CIFP.

Máis información.

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Traballo convoca 1160 prazas para o recoñecemento das competencisa profesionais a través da experiencia profesional en atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (562 prazas) e no domicilio (598 prazas).

Do total de prazas convocadas existe unha reserva para as persoas que quedaron nas listas de espera da anterior convovatoria.

Prazo de presentación de solicitudes aberto ata o 3 de xaneiro de 2015.

Toda a información sobre a convocatoria e as bases pode consultarse na páxina web de Traballo e Benestar.

 

III CAMPIONATO GALEGO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PARABENS 

Bruno Cortés Vidal  2º Premio en Ebanistaría

III Campeonato galego de FP

Galiciaskills 2014

 

Bruno Cortes Vidal de Ebanistería, obten a medalla de prata  no IIICampionato galego de FP, Galiciaskills 2014.Bruno é alumno do segundo curso do ciclo medio de Carpintaría e moble.

O III Campionato galego de FP das especialidades de Ebanistaría e Carpintaría foi organizado polo Departamento de Madeira e Moble do CIFP A Xunqueira e celebrouse o día 7 de outubro nas súas instalacións, no que participaron alumnos do IES Ortigueira de Ortigueira, CIFP Politécnico de Santiago, CIFP Valentín Paz Andrade, CIFP Ferrolterra de Ferrol e CIFP A Xunqueira.

Esta competición nas especialidades de Ebanistaría e Carpintaría están patrocinadas por as empresas Maproin, Cafetería del CIFP A Xunqueira, Leroy Merlin e Grupo Pazos.

A entrega de premios celebrouse no Pazo de Congresos de Santiago, o día 7 de novembro presidida por o Conselleiro de Cultura y Educación, D. Jesús Vázquez Abad.

Charlas emprendimiento para el alumnado de segundos cursos de las familias de Madera y Servicios socioculturales.

El lunes 10 de noviembre a las 10:30 h. cinco ex-alumnos del centro impartirán en la biblioteca una charla sobre sus experiencias como emprendedores.

El miércoles 12 de noviembre a las 10:30 h, en la Biblioteca del Centro,  una empresaria del sector de servicios a la comunidad  explicará a los segundos cursos de esta familia las claves para que una empresa funcione.

PREMIO JOVEN EMPRESARIO AJE PONTEVEDRA

A Asociación de Xóvenes Empresarios de Pontevedra no seu compromiso coa promoción e difusión da cultura emprendedora, a innovación empresarial, a creación de emprego e a internacionalización da PEME organiza este ano a XIX Edición do Premio Xove Empresario, co obxectivo de recoñecer e premiar a labor de aqueles emprendedores e xóvenes empresarios que co seu esforzo e dedicación contribúen día a día a crear riqueza e emprego na nosa  provincia.

Este XIX Premio Xove Empresario de Pontevedra está dirixido a aquelas ideas de negocio que sexan lideradas por mozos da nosa provincia e sexan viables técnica e economicamente.

As candidaturas xunto coa documentación sinalada nas basePs poberá presentarse ata as 14:00h. do día 17 de Novembro.

Este premio suporá para o xove empresario gañador a proxección, a través dos medios de prensa e publicidade, da súa actividade empresarial, servindo de exemplo de superación á xuventude mostrando que o autoemprego e a innovación no mesmo e outra posibilidade de traballo, así como reclamar en voz alta o apoio de todos, o colectivo de emprendedores e xoves  empresarios, como protagonistas do presente e do futuro da nosa provincia.

EL CIFP A XUNQUEIRA ORGANIZA EL III CAMPEONATO DE FP, GALICIASKILLS 2014, EN LAS ESPECIALIDADES DE EBANISTERÍA Y CARPINTERÍA

En el Departamento de Madera y Mueble del CIFP A Xunqueira de Pontevedra se va a celebrar el III Campeonato de FP, GaliciaSkills 2014 en las especialidades de Ebanistería y Carpintería el día 7 de octubre.

En esta edición participan alumnos del IES Ortigueira de Ortigueira, del CIFP Politécnico de Santiago, CIFP Politécnico de Lugo, CIFP Valentín Paz Andrade, CIFP Ferrolterra y del CIFP A Xunqueira de Pontevedra.

El campeonato gallego se celebra en Galicia durante el mes de octubre. Consiste en dieceseis competiciones, de carácter voluntario, que se desarrollan en centros educativos que imparten formación profesional de las especialidades que participan en el concurso.

Este concurso está promovido por la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Fondo Social Europeo y en estas especialidades patrocinado por las empresas del sector: Maproin, Grupo Pazos, Leroy Merlín y Cafetería CIFP A Xunqueira.

El alumno Bruño Cortes, alumno de 2o de Carpintería y mueble, competirá, representando a nuestro centro, en la especialidad de Ebanistería

PREMIOS

El primer clasificado de cada skill representará a la Comunidad Autónoma de Galicia en el Campeonato Nacional de Formación Profesional que se celebrará en Madrid en el mes de febrero de 2015.

También recibirán una certificación y un obsequio el primero y segundo clasificados de cada skill, y a todos los competidores se les entregará un diploma acreditativo de su participación.

 

Más información en: http://www.edu.xunta.es/fp/galiciaskills

PRESENTACIÓN DO ALUMNADO DE DISTANCIA

Infórmase ao alumnado dos ciclos a distancia que a xornada de presentación, prevista para o martes 30 de setembro, non é obrigatoria, pero sí se recomenda a asistencia á mesma.

Tamén se informa que está aberto o prazo de solicitude de validación de módulos, coas seguintes particularidades:

1. Solicitude de validación de módulos nos que está matriculado/a: prazo ata o día 20 de outubro.

2. Solicitude de validación de módulos non que non está matriculado/a e que resolve o Centro: prazo ata o día 6 de outubro.

Presentación inicio curso 2014-2015 Alumnado Distancia

La presentación del curso 2014-2015 para el alumnado de DISTANCIA será el martes 30 de Septiembre a las 17:00 h. en el Salón de Actos del CIFP A Xunqueira.

Distribuir contido