OFERTA DE EMPREGO: CARPINTARÍA

Empresa da provincia de Pontevedra oferta 2 postos de traballo dentro do sector da Carpintaría.

Non se require experiencia previa.

As persoas interesadas poden enviar os seus CV a  ebclebcl2015@gmail.com 

 

LISTADO ADMITIDOS, EN ESPERA Y EXCLUIDOS FP DUAL

En el tablón de anuncios del Centro, así como en el archivo adjunto, se puede consultar la lista de las personas admitidas, en espera y las personas no seleccionadas.

Las personas seleccionadas tienen que formalizar su matrícula en el plazo de dos días hábiles a contar desde la publicación de esta lista.

PRESENTACIÓN DO INICIO DE CURSO 2015-16. ALUMNADO CICLOS A DISTANCIA

A presentación do curso 2015-16 para o alumnado de distancia será o luns, 28 de setembro ás 18:00 h, no Salón de Actos do CIFP A Xunqueira.

A asistencia á xornada de presentación non ten carácter obrigatorio, se ben é recomendable, especialmente para o alumando de nova incorporación aos estudos na modalidade a distancia.

Lémbrase que o prazo de solicitude de validación de módulos está aberto ata o día 4 de outubro.

    Horario de Secretaría: de luns a venres, de 9:00 a 14:00 h e mércores pola tarde, de 17:00 a 21:00 h. Co fin de que as persoas que asistan á xornada    de presentación poidan presentar as solicitudes de validación, a Secretaría do CIFP abrirá o luns 28 en horario de tarde, de 17:00 a 20:00 h.

    Mais información sobre validación de módulos na Guía do alumnado 2015-16, publicada na páxina web do CIFP.

Listado DEFINITIVO solicitudes admitidas FP DUAL

La lista DEFINITIVA de admitidos en la FP DUAL está publicada en el tablón de anuncios del Centro, en la página de la Xunta y puede consultarse en el documento adjunto.

Pondremos una nueva nota para informar acerca del proceso de selección

 

Publicación Relación provisional de persoas solicitantes FP DUAL

Hoxe publícase a relación provisional de persoas solicitantes para o Ciclo Medio de Atención a persoas dependentes da FP DUAL. 

A listaxe pode consultarse no documento adxunto. 

As reclamacións á devandita relación provisional poden presentarse o 16 e 17 de setembro.

Noutro documento adxunto pode consultarse o calendario completo de procedemento da FP DUAL.

Asímismo toda a información está tamén publicada en www.edu.xunta.es/fp

GUÍA DO ALUMNADO 2015-16

No arquivo adxunto pódese consultar a Guía do alumnado para o curso  2015-16.

PRESENTACIÓN DO INICO DE CURSO 2015-16

15 DE SETEMBRO, SEGUNDO O SEGUINTE HORARIO

1º Curso Ciclos Medios 10:00 a 11:00 h
1º Curso Ciclos Superiores 11:00 a 12:00 h
2º Curso Ciclos Medios 12:00 a 12:30 h
2º Curso Ciclos Superiores 12:30 a 13:00 h
Ciclos de réxime modular presencial 18.00 a 19:00 h
FP Básica 9:00 a 10.00 h

Inicio das clases: 16 de setembro, horario normal.

Presentación FP a distancia: pendente de determinar

ADXUDICACIÓN CONTRATO EXPLOTACIÓN CAFETERÍA 2015-16

No anexo pódese consultar a adxudicación do contrato de explotación de cafetería para o curso 2015-2016.

Oferta de FP DUAL no Ciclo Medio de Atención a Persoas Dependientes

O CIFP A Xunqueira oferta prazas para a obtención do título oficial de FP de Técnico no Ciclo Medio de Atención a persoas dependentes combinando traballo remunerado e formación ao longo de tres anos.

O prazo de presentación de solicitudes será dende o día 1 de setembro ata as 13:00 horas do día 14 de setembro de 2015.

Pódese consultar máis información no arquivo adxunto ou premando aquí

 

ADMISIÓN A CICLOS 2015-16

Aberto o prazo de admisión a Ciclos Formativos de Formación Profesional para o curso 2015-16.

A presentación de solicitudes é do 17 de xuño ao 2 de xullo ás 13.00 horas.

Neste enlace pode consultarse a información sobre o proceso de admisión.

 

Distribuir contido