ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS (listaxes definitivas)

CIFP A XUNQUEIRA

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2015.

 

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

ADMISIÓN A CICLOS 2015-16

Aberto o prazo de admisión a Ciclos Formativos de Formación Profesional para o curso 2015-16.

A presentación de solicitudes é do 17 de xuño ao 2 de xullo ás 13.00 horas.

Neste enlace pode consultarse a información sobre o proceso de admisión.

 

INFORMACIÓN PARA OS INTERESADOS NA LICITACIÓN DO CONTRATO PARA A EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍA EN CENTROS PÚBLICOS.

Ata o 31 de xullo estará aberto o prazo para presentar ofertas para a contratación do servizo de explotación da cafetaría escolar do CIFP A Xunqueira.

 

A duración do contrato será anual, non admitindo prórroga automática ao seu fin, senón que sairá novamente a licitación.

 

Toda a información relativa ás condicións de contratación, así como a documentación que deberá achegarse en cada momento, encóntrase exposta no Taboleiro de Anuncios do CIFP, e como adxuntos na páxina web: www.edu.xunta.es/cifpxunqueira

 

OFERTA DE EMPREGO: TÉCNICO/A PARA DEPARTAMENTO DE TACÓGRAFOS

Empresa: Neumáticos FAYFER S.L.

Requisitos: Titulados en FPII ou equivalente na rama industrial

Condicións: formación de inicio sobre Tacógrado Analóxico e Dixital ao comezo do contrato. Formación de reciclaxe con periodicidade anual mentres dure o contrato. Esta formación impartirase en Bergondo (A Coruña) ou en Madrid.

Contacto: enviar ou presentar CV no enderezo: NEUMÁTICOS FAYFER. San Caetano, 20. 36157 Alba, Pontevedra.

OFERTA DE EMPREGO

Empresa: COREMAIN SL

Lugar de traballo: PSA CITRÖEN

Requisitos: Persoas menores de31 anos, tituladas nos últimos 4 anos.

Titulacións requeridas: Técnico/a superior en Sistemas de telecomunicacións e informáticos con coñecementos en Linux e base de datos e Técnico/a         superior en Mantemento electrónico con coñecementos en programación.

Non se precisa experiencia previa.

Condicións: contrato en prácticas con posibilidade de conversión en indefinido

Contacto: as persoas interesadas deben enviar CV a gestionydesarrollodepersonas@bpo-coremain.com ou ruben.rubianes@coremain.com

PROGRAMA ERASMUS +

APRENDER CO PROFESORADO CHECO E POLACO

O CIFP A Xunqueira encabeza un consorcio que participou, un curso máis , nos Programas Educativos Europeos .

 Un   grupo de profesores do CIFP A Xunqueira de Pontevedra, e contando coa colaboración, como socios, do IES Francisco Daviña Rey, de Monforte de Lemos e do CIFP Coroso, de Santa Uxía de Ribeira  realizaron un novo proxecto de mobilidade dentro dos programas Erasmus+ , no formato “Job shadowing”.

O presente plan está incluído na acción “Mobilidade das persoas por motivos de aprendizaxe” (KA1) dentro do EUROPEAN TEACHER OBSERVATION e supuxo dazaoito mobilidades de profesores que fixeron de observadores dos seus colegas checos  e polacos .

No mes de abril, desprazaronse   nove  profesores do CIFP A Xunqueira e tres do  IES Daviña  Rey  á Escuela Politécnica Secundaria en Rooseveltova 79, Olomouc (Rep. Checa).

Este  centro checo  conta con oitocentos estudantes de idades comprendidas entre os quince  e os vinteseis anos, e con un cadro de oitenta profesores que  imparten estudos relacionados coas especialidade de Madeira Moble e Cortiza, Electricidade-Electrónica así como Transporte e Mantemento de Vehículos.

As seis mobilidades restantes, corresponden a Profesores do CIFP Coroso de Ribeira (catro), e IES Daviña Rey de Monforte (dous) que neste caso se desprazaron, nas mesmas datas, a Wroclaw (Polonia) onde foron recibidos e coordinados na Schools Inspection Office Kuratorium Oswiaty polo xefe de inspectores da comarca Sr. Kaminsky.

A finalidade do proxecto é compartir aula cos profesores dos centros de acollida e os obxectivos que se pretenden acadar son:

·         Estudio da didáctica empregada á hora de impartir unha clase por profesores de especialidade similares en distintos países da comunidade económica europea.

·         Estudio da metodoloxía empregada.

·         Dispoñibilidade e uso de recursos.

·         Estudio dos criterios e procedementos de cualificación e avaliación.

·         Ademais destes obxectivos, observaronse as condicións das infraestruturas e espazos dedicados  á docencia dos centros nos que se conviviiu: dimensións das aulas, luminosidade, ratio alumno/profesor, accesibilidade, e todo o que afecta á tarefa  docente.

Pódese seguir o desenvolvemento destes proxectos e  obter puntual información  das actividades que se realizan a través  do  blog do CIFP A Xunqueira  www.euroxunqueira.blogspot.com
CALENDARIO PROBAS LIBRES 2015

Nos arquivos adxuntos recóllense os horarios de probas libres.

A programación de cada módulo está a disposición do alumnado na Conserxería do Centro.

OFERTA DE EMPREGO: TÉCNICO/A EN ELECTRICIDADE OU ELECTRÓNICA

Oferta: 1 posto para técnico/a en Electricidade ou Electrónica.

Empresa: Ancín Clima

Lugar: Austria

Descrición: Técnico en electricidade ou electrónica para mantemento de tendas: iluminación, climatización, control de temperatura.

Requisitos: Imprescindible coñecementos de alemán, recomendable experiencia, dispoñibilidade para viaxar e residir no estranxeiro.

Contacto: enviar CV a rrhh@grupo.abeirar.com

 

 

 

 

OFERTA DE EMPREGO: MONTADOR/A DE ELECTRICIDADE PARA GAS NATURAL FENOSA

Empresa: Manpower Group

Descrición: realizar  traballos de mantemento e operación local na rede de B.T., M.T. e A.T. Levar a cabo pequenos traballos de Obra Civil. Colaborar na xestión das instalacións do centro de traballo asociado. Levar a cabo o seguimento das tarefas realizadas. Colaborar na posta en servizo dos equipos asignados ao centro de traballo.

Lugar de traballo: Pontevedra

Nº de postos: 22

Requisitos: título de técnico superior en Electricidade e Electrónica. Coñecementos, habilidades e cualificación requerida. Experiencia non requerida. Carné de conducir tipo B.

Condicións: incorporación inmediata e duración indefinida. Horario: partido/quendas/retén. Contrato indefinido

Contacto: laura.espanol@manpower.es   Tfno.: 678 630 966    Persoa de contacto: Laura Español

II XORNADAS DE INNOVACIÓN E SOLIDARIEDADE NA FP

Distribuir contido