CONCURSO XORNADAS AMENCER

Con motivo das segundas xornadas de Innovación e solidaridade na FP, convócanse os seguintes concursos:

  1. CONCURSO DE CARTEIS DAS XORNADAS
  2. CONCURSO DE IDEAS PARA ADAPTACIÓNS

Para acceder ás bases dos concursos pincha no ficheiro adxunto

OFERTA DE EMPREGO: MECÁNICO/A DE CAMIÓNS

Empresa: LOGÍSTICA GENS

Localidade: Catoira

Descrición: electromecánico/a para mantemento de camións.

Requisitos:

  • Técnico/a en electromecánica.
  • Non é necesaría experiencia en mantemento de camións, pero sí se valoraría.

Condicións: horario de mañá e tarde.

Contacto: enviar CV a administracion@logisticagens.com ou entregalo persoalmente na empresa (Camiño San Cibrán, 11. Catoira)

               Tfno.: 637251385

 

 

OFERTA DE EMPREGO: 1 AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO

Empresa: SALUVI

Localidade: Ponte Caldelas

Descrición: 1 praza de auxiliar de axuda a usuarios/as en situación de  dependencia no domicilio.

Requisitos:

  • Posuír título de técnico/a en atención a persoas en situación de dependencia ou certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas no domicilio
  • Carné de conducir e vehículo propio.
  • Experiencia valorable

Condicións: traballo en horario de mañá para cubrir vacacións e reforzo nas fins de semana.

Contacto: enviar CV a info@saluvi.com

 

PRÁCTICAS NO LABORALES para TITULADOS CM ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS. PORRIÑO. FECHA LÍMITE: 20 MARZO

El Grupo Levantina oferta 1 plaza para ocuparse del Mantenimiento Industrial en sus instalaciones de Porriño.

Se trata de Prácticas NO laborales retribuidas (+- 750 €/mensuales netos).

Duración: 6 meses prorrogables en 3 meses más. Inicio: Abril 2015.

Jornada: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h y 15:30 a 18:30 h (jornada completa)

REQUISITOS:

DOCUMENTACIÓN a presentar:

1. Tener entre 18 y 24 años.

1. Fotocopia DNI

2. Titulación en Ciclo Medio de Electromecánica de Vehículos Automóviles.

2. Fotocopia del Título de la formación académica

3. Carecer de experiencia laboral (con contrato) relacionada con la titulación.

3. Fotocopia del documento que acredite estar en situación de desempleo (DARDE)

4. Estar inscrito como desempleado.

4. Solicitud (se adjunta el documento que hay que cumplimentar)

 

5. Curriculum vitae (se adjunta un modelo y las instrucciones para cubrirlo)

  ENVIAR esta documentación A: rrhh.galicia@levantina.es
FECHA LÍMITE para presentar las solicitudes: 20 de MARZO 2015, a las 14:00 h.

 

 

 

 

 

 

 

Para más información dirigirse a fundacion@levantina.es indicando en asunto: "Solicitud plaza Plan Profesional: Experiencia Laboral"

 

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 2015

Solicitantes maiores de 25 anos que non poidan xustificar a documentación esixida.

Ciclo Medio Instalación e amoblamiento.

ORDE do 16 de decembro de 2014 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
Se vostede aparece nesta listaxe saiba que a súa solicitude e a súa documentación vai ser analizada pola comisión
coordinadora do procedemento de acreditación de competencias. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de
competencia solicitadas– debe presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación
no enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe debe consultar a lista de “Solicitantes con documentación apta para ser baremada”. Se
tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes que necesitan emendar a súa
documentación”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 10 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento acreditación de
competencias profesionais.

76903414Q PUGA ALVARIÑO, ALBERTO UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2.

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 2015

SOLICITANTES QUE NECESITAN ENMENDAR A SÚA DOCUMENTACIÓN

Ciclo Medio Instalacións de telecomunicacións

35471968B GOMEZ LUNA, JOSE MANUEL UC0120_2, UC0121_2, UC0597_2, UC0598_2, UC0599_2, UC0600_2.
73241186D GONZALEZ FERNANDEZ, SERGIO UC0120_2, UC0121_2, UC0597_2, UC0598_2, UC0599_2, UC0600_2.
36147331W GULÍAS ALONSO, CARLOS EDUARDO UC0597_2, UC0598_2.
X9867114 GUTIERREZ GALLEGO, EDUAR ARLES UC0121_2, UC0600_2.
78789289Y PARDAL CARRIL, FRANCISCO JAVIER UC0600_2.
34975918W SABUCEDO FERNANDEZ, JOSÉ LUIS UC0120_2, UC0121_2, UC0597_2, UC0598_2, UC0599_2, UC0600_2.
76896668D SALGUEIRO GESTOSO, JOSE MANUEL UC0120_2, UC0121_2, UC0597_2, UC0598_2, UC0599_2, UC0600_2.
35809982V SANTOS TRIGO, MANUEL UC0120_2, UC0597_2.

 

Ciclo Medio Instalación e amoblamiento

34960151J ALBORNOZ DOMINGUEZ, OSCAR NELSON, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2,
UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
44822303H BERDULLAS JORGE, JAVIER UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2.
35297833D BLANCO MENDEZ, MANUEL UC0160_2, UC0163_2, UC0171_2, UC0886_2.
36065132M CANCELAS COSTA, SANTIAGO UC0160_2, UC0171_2.
77406960T CARBIA REBOREDO, CARLOS, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
33535434P CAZÁS MIRAGAYA, MIGUEL, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
35468522S COMPARADA PEREZ, JUAN MANUEL, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
34626112A DA SILVA GONZALEZ, MIGUEL, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
35810595D DORADO RODRIGUEZ, RAFAEL UC0171_2.
44817585S FERNÁNDEZ CAJADE, JOSE MANUEL, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
33271525R FUENTES BOQUETE, DAVID JOSE, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
44079247T GUERRA GUTIÉRREZ, JOSÉ MARÍA, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
44445357L MOURE RUBIN, MARCELO, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
44089247H MUIÑOS SANMARTÍN, DAVID, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
44078155N OMIL VILLAVERDE, RAFAEL, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
33995763S PARDO FERNANDEZ, FABIAN, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.

78787859W PAREDES FACAL, JAVIER, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
77545960B PICCARDO BOLO, PABLO JOSE UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2.
76903414Q PUGA ALVARIÑO, ALBERTO UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2.

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 2015

SOLICITANTES CON DOCUMENTACIÓN APTA PARA SER BAREMADA.

Ciclo Medio Instalacións de telecomunicacións
33838696S CASTIÑEIRA LEIRAS, MANUEL UC0120_2.
76814366R COVELO GARCIA, LUIS UC0120_2, UC0597_2, UC0598_2, UC0599_2, UC0600_2.
34892402E DÍAZ FARIÑA, FRANCISCO JAVIER UC0599_2, UC0600_2.
76892931K FERNÁNDEZ PREGO, JOSÉ UC0120_2, UC0121_2, UC0597_2, UC0598_2.


Ciclo Medio Instalación e amoblamiento
35309527L BASDEDIÓS VÁZQUEZ, MARTÍN, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
44824675K BLANCO DUARTE, JOSÉ UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2.
32799446C BLANCO VÁZQUEZ, MANUEL ANTONIO, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
76928690S CAAMAÑO CARBALLO, JOSE ANTONIO UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
35453799N CORES ALFONSÍN, MANUEL, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
44562279D GOLDAR ESMORÍS, RUBEN, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
76581458Z LÓPEZ CARRACEDO, LUIS UC0160_2, UC0884_2, UC0885_2.
76823516C MURAS CAVADA, MARCOS, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
44088807S NOVAS LUIS, JUAN JESUS, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
76908877M PEREIRA ALVAREZ, EMILIO, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2,
UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
35564037B PEREZ CAEIRO, MANUEL, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
32670782H PITA PORBEN, JOSE ANTONIO UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2.
78796501L POCEIRO COTELO, FRANCISCO, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2,
UC0886_2.
33289089Q RAMA MAYO, JOSE MANUEL, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
32674355A REY CUENCA, DANIEL ALBERTO, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
45871825G RIBADAS RODRIGUEZ, PABLO, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
35316374N RIVEIRO GARRIDO, JOSÉ MANUEL UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2.
34628355S RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, DANIEL, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.
35561833S VICENTE VERDE, RICARDO, UC0160_2, UC0163_2, UC0164_2, UC0165_2, UC0171_2, UC0883_2, UC0884_2, UC0885_2, UC0886_2.

 

XORNADAS DE ARTESANÍA DE MADEIRA NO CIFP

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR. CONVOCATORIA 2015

A Consellería de Educación convoca as probas de acceso a Ciclos Formativos de Grao Medio e Grao Superior para o 2015.

Prazos de inscrición :

  • Ciclos Formativos de Grao Superior: do 23 de febreiro ao 6 de marzo.
  • Ciclos formativos de Grao Medio: do 7 ao 20 de abril.

Toda a información sobre as probas de acceso a ciclos formativos pode consultarse neste enlace.

 

Distribuir contido