Actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2016.

Xúntanse as listaxes definitivas co alumnado seleccionado e suplente. Poden consultarse na páxina web https://www.edu.xunta.es/axudasle/

LICITACION DO SERVIZO DE XESTION E EXPLOTACION DA CAFETERIA DO CPI DA CAÑIZA PARA O CURSO 2016-17

Segundo a instrucción 4/2016 do 30 de maio, licítase a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería no CPI da Cañiza para o curso 2016/17. Xúntase arquivo PDF coas instruccións e anexos.

SOLICITUDES COMEDOR ESCOLAR PARA O ALUMNADO CURSO 2016-2017

FIN PRAZO: 30 DE XUÑO DE 2016

UNHA ÚNICA SOLICITUDE PARA TODOS OS IRMÁNS

DEBERÁN TRAER:

- DECLARACIÓN DA RENTA DO 2015

- SE ALGÚN MEMBRO DA UNIDADE FAMILIAR TEN MINUSVALÍA CERTIFICADO DA DEVANDITA MINUSVALÍA

AXUDAS LIBROS, FONDO SOLIDARIO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017

O ENLACE PARA DESCARGAR A SOLICITUDE É O SEGUINTE: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/18988

Actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2016, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva

Publicadas as listaxes das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2016. Poden consultarse na páxina web https://www.edu.xunta.es/axudasle/

  • Solicitudes coa documentación correcta - Anexo I
  • Solicitudes que precisan da emenda dalgún aspecto - Anexo II
  • Solicitudes excluídas - Anexo III

Ábrese un prazo para emendar os erros e a falta de documentación dende o 17 de maio ata o 26 de maio.

 

LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS INFANTIL-PRIMARIA-ESO CURSO 2016-2017

Información de interese para as familias sobre a Avaliación final de Educación Primaria

Segundo instrucións da Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, comunícase que as familias poderán acceder a toda a información de interese respecto á Avaliación final de Educación Primaria do seguinte xeito:

- Carta as familias (descargar aquí)

- Ligazón web

 

Un saúdo

Información sobre a folga de estudantes convocada para o 13 e 14 de abril

O alumnado de 3º e 4º de ESO do CPI da Cañiza comunicoulle por escrito á Dirección deste centro a súa decisión de non asistir a clases os próximos días 13 e 14 de abril, con motivo de dúas xornadas de folga convocadas por diversos sindicatos de estudantes.

A Lei Orgánica 2/2006 concédelles ós alumnos, a partir de 3º ESO, o dereito de reunión e de inasistencia a clases. Recóllese especificamente o concepto de "inasistencia" e non de "folga", xa que este último termo corresponde unicamente a traballadores.

Ante esta situación, o Centro quere informarlles ás nais e pais dos alumnos das seguintes cuestións:

1) Todo o alumnado de Infantil,  Primaria e de 1º e 2º de ESO debe asistir obligatoriamente a clase por non ter recoñecido por lei o dereito de inasistencia á escola. As faltas nestes niveis procesaranse do mesmo xeito que en calquera outra xornada lectiva normal.

2) Os docentes que prestan os seus servizos no centro non están en folga. A dirección do CPI da Cañiza garante o normal servizo público que se desenvolve neste centro de ensino. Asemade, a Dirección do Centro poñerá todos os medios ó seu alcance para atender ós alumnos de 3º e 4º de ESO que se presenten no centro os próximos dous días.

3) Por orde da Inspección Educativa non se terán en conta as faltas de asistencia en 3º e 4º de ESO nos días que a asemblea de alumnos lle comunicou á Dirección que optarían pola inasistencia a clase.

4) A pesar da decisión colectiva de non acudir a clases, todos os alumnos de 3º e 4º de ESO poden acudir ó Centro se así o estiman oportuno as súas familias. No caso de asistiren a clases, estes alumnos deberán permanecer no Centro realizando as tarefas que se lles encomenden por parte dos docentes, cumprindo o horario completo que está establecido, incluíndo o servizo de comedor.

5) A Dirección quere manifestar o seu respecto pola decisión dos alumnos de 3º e 4º de ESO, sen entrar a valorar en ningún caso as motivacións que deron como resultado a toma desta postura e mantendo, en todo momento, unha actitude neutral ante as reivindicacións estudiantís en curso.


Distribuir contido