Benvidos

 

Benvidos á Escola Oficial de Idiomas de Viveiro

 E.O.I. de Viveiro

LOCALIZACIÓN XEOGRÁFICA

Ver mapa más grande 

 

PRAZO DE MATRÍCULA EXTRAORDINARIO

 

APERTURA dun PRAZO EXTRAORDINARIO de matrícula nas probas de certificación dende o 13 ao 20 de ABRIL (o último día a aplicación informática para matricularse pecha ás 12:00 do mediodía)

 

 

PROCESO DE MATRICULACIÓN

 

O impreso de matrícula cubrirase unicamente por internet, no seguinte enderezo:

 

https://www.informaticacentros.com/xunta/ 

A matrícula non será efectiva mentres non se presente xunto con toda a documentación necesaria na secretaría da EOI ou sección.

 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

 

  1. Impreso de matrícula xerado na aplicación web
  2. Resgardo de aboamento das taxas
  3. Fotocopia do DNI
  4. 2 fotos (alumnado novo nesta escola)

 

            Outra documentación

  • En caso de que sexa menor de 16 anos, certificación da primeira lingua estranxeira cursada na ESO.
  • O Alumnado que se matricule en C1. Certificado de ter superado o nivel avanzado ou validación do Certificate of Proficiency emitido polo MEC.
  • O alumnado que estivo matriculado en cursos anteriores noutra Escola de idiomas deberá aportar un certificado de estudios da última EOI na que estivo matriculado.

 

 

 PAGAMENTO DAS TAXAS

 

Hai dúas opcións:

ü  PRESENCIAL: Recoller o impreso de pago na secretaría da EOI ou Sección, efectuar o pago na entidade bancaria.

ü  POR INTERNET:

  1. Acceda á Oficina Virtual Tributaria da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia nesta ligazón, e siga a ruta: Servizos de acceso libre > Taxas, prezos, multas e sancións > Pagamento telemático de taxas e prezos > Iniciar (botón azul á dereita da pantalla). Consigne os seus datos persoais e os códigos de tramitación* e dea a orde de pago.
  2. Para que este trámite teña validez, a aplicación deberalle xerar un xustificante de pago (modelo 730), no que conste un código seguro de verificación (CSV), composto de 16 carácteres alfanuméricos. 
  3. Presente unha copia deste modelo na secretaría do centro xunto coa demais documentación de matrícula. Posteriormente, a secretaría do centro contrastará os datos do pagamento a través da Consellería de Economía e Facenda.

 

RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR

 Durante o mes de novembro de 2014 levarase a cabo a renovación parcial do Consello Escolar. O 6 de novembro de 2014 levouse a cabo o sorteo público de constitución da Xunta Electoral.

No documento adxunto establecese o calendario para a elección dos membros do consello escolar.

 

ACTA DA XUNTA ELECTORAL

             

Distribuir contido