Benvidos

 

Benvidos á Escola Oficial de Idiomas de Viveiro

 E.O.I. de Viveiro

LOCALIZACIÓN XEOGRÁFICA

Ver mapa más grande 

 

 

Matrícula Probas de Clasificación 2015

 

As probas de clasificación están pensadas para o alumnado que se quere matricular nos estudos oficiais da EOI e xa ten coñecementos previos. Consiste nunha proba con catro partes (expresión escrita, expresión oral, comprensión escrita e comprensión oral) que determina o seu nivel de coñecementos e lle dá acceso a un nivel determinado.

 

A matrícula para as Probas de Clasificación de Alemán, Francés, Inglés e Italiano será do 15 ao 29 de maio.

 

A entrega de documentación na secretaría do centro rematará o 29 de maio ás 14.00 horas.

 

Para formalizar a matrícula será preciso cubrir o impreso de inscrición (un por cada idioma que se pode recoller na secretaría do centro ou descargalo da páxina web no apartado de MATRÍCULA-DOCUMENTACIÓN E TASAS PROBAS DE CLASIFICACIÓN) e presentar o resgardo de ter formalizadas as taxas correspondentes.

 

A taxa da proba de clasificación é de 17 € por cada idioma (AGÁS: Familia numerosa categoría xeral 8.5€; categoría especial 0€; persoas con minusvalía igual ou superior a 33% 0€). O impreso poderá recollerse na secretaría do centro.

 

Documentación Proba Clasificación

  1. Impreso de matrícula.
  2. Fotocopia do DNI ou Pasaporte
  3. Resgardo do aboamento do pagamento das tasas.

 

Datas das Probas

As probas de clasificación teñen lugar nos primeiros 20 días de xuño. O  calendario de exames  está pendente de publicación.

 

 

RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR

 Durante o mes de novembro de 2014 levarase a cabo a renovación parcial do Consello Escolar. O 6 de novembro de 2014 levouse a cabo o sorteo público de constitución da Xunta Electoral.

No documento adxunto establecese o calendario para a elección dos membros do consello escolar.

 

ACTA DA XUNTA ELECTORAL

             

Distribuir contido