Benvidos

 

Benvidos á Escola Oficial de Idiomas de Viveiro

 E.O.I. de Viveiro

LOCALIZACIÓN XEOGRÁFICA

Ver mapa más grande 

 

 AVISO:
PRAZO EXTRAORDINARIO DE MATRÍCULA

 

Do 1 ao 15 de outubro

 

 

 As persoas interesadas en matricularse deberán acudir á Escola Oficial de Idiomas de Viveiro para facelo directamente na Secretaría.

 

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

 

Alumnos que xa teñen expediente nesta escola:

Ø Dúas copias da reserva de matrícula realizada en liña.

Ø Resgardo do aboamento dos prezos públicos.

Alumnos de novo acceso:

Ø Dúas copias da reserva de matrícula realizada en liña.

Ø Resgardo do aboamento dos prezos públicos.

Ø Fotocopia do DNI.

Ø Dúas  fotos tamaño carné.

Ø Os alumnos que teñan expediente aberto noutra escola de idiomas, certificación académica de dita escola.

Para todos os alumnos:

Ø Aquelas persoas que pola súa titulación accedan a calquera curso diferente a 1º de básico, certificación académica que acredite dita titulación.

Ø Aqueles alumnos que accedan a 2º de básico ou a 1º de intermedio dun idioma con acceso directo de 4º de ESO ou Bacharelato, certificación académica do centro onde cursaron ESO ou BAC, onde quede constancia que o alumno cursou dito idioma como primeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        lingua estranxeira, e que ten aprobado ditos títulos.

Ø Aqueles alumnos con descontos nos prezos de matrícula, deberán presentar orixinal e fotocopia do documento que así o confirme (minusvalía, familia numerosa, funcionarios docentes, vítimas de actos terroristas e vítimas de violencia de xénero).

Ø Aqueles alumnos que sexan menores de dezaseis anos, certificación do IES correspondente, onde acredite a primeira lingua estranxeira que están cursando.

Ø Aqueles alumnos que fraccionen o pago deberán presentar un certificado da conta bancaria onde conste o IBAN.

 


Calendario de presentacións Sección EOI Burela

O calendario de presentacións da Sección EOI Burela podedes consultalo no facebook Sección EOI Burela.

CALENDARIO DE PRESENTACIÓNS: CURSO 2015-16

 

  • Xoves 17: Avanzado 1
  • Luns 21: Avanzado 2
  • Martes 22: Intermedio 2
  • Mércores 23: Intermedio 1
  • Xoves 24: Básico 2 (Grupos de tarde)
  • Venres 25: Básico 1 (Grupos de mañá) e Básico 2 (Grupos de mañá)
  • Luns 28: Básico 1 (Grupos de tarde)
  • As presentacións faranse na franxa horaria de clase de cada grupo, aínda que o día da presentación non se corresponda co habitual da clase.
Distribuir contido