Benvidos

 

Benvidos á Escola Oficial de Idiomas de Viveiro

 E.O.I. de Viveiro

LOCALIZACIÓN XEOGRÁFICA

Ver mapa más grande 

 

 

HORARIO DO MES DE XULLO

10h-13h

 

 

PROBAS DE CLASIFICACIÓN

Nos documentos adxuntos atopanse os resultados das probas de clasificación de inglés e francés de Xuño 2015.

 

RESULTADOS

 

 

PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA

CURSO 2015/2016

 

PREINSCRICIÓN

https://www.eoidigital.com/preinsxunta/alumnos/index.php

 

1º de nivel básico: Novo prazo desde o 20 de xullo ata o 14 de setembro.

Ø Demais cursos: Do 26 de xuño ata o 14 de setembro.

 

MATRÍCULA

www.informaticacentros.com/xunta

 

Ø Alumnado da escola aprobado en xuño:

Do 1 ao 7 de setembro.

 

Ø Alumnado da escola que se examina en setembro:

 Do 8 ao 15 de setembro.

 

Ø Alumnado preinscrito ata o 14 de setembro:

 Do 16 ao 24 de setembro.

 

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

 

Alumnos que xa teñen expediente nesta escola:

Ø Dúas copias da reserva de matrícula realizada en liña.

Ø Resgardo do aboamento dos prezos públicos.

Alumnos de novo acceso:

Ø Dúas copias da reserva de matrícula realizada en liña.

Ø Resgardo do aboamento dos prezos públicos.

Ø Fotocopia do DNI.

Ø Dúas  fotos tamaño carné.

Ø Os alumnos que teñan expediente aberto noutra escola de idiomas, certificación académica de dita escola.

Para todos os alumnos:

Ø Aquelas persoas que pola súa titulación accedan a calquera curso diferente a 1º de básico, certificación académica que acredite dita titulación.

Ø Aqueles alumnos que accedan a 2º de básico ou a 1º de intermedio dun idioma con acceso directo de 4º de ESO ou Bacharelato, certificación académica do centro onde cursaron ESO ou BAC, onde quede constancia que o alumno cursou dito idioma como primeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        lingua estranxeira, e que ten aprobado ditos títulos.

Ø Aqueles alumnos con descontos nos prezos de matrícula, deberán presentar orixinal e fotocopia do documento que así o confirme (minusvalía, familia numerosa, funcionarios docentes, vítimas de actos terroristas e vítimas de violencia de xénero).

Ø Aqueles alumnos que sexan menores de dezaseis anos, certificación do IES correspondente, onde acredite a primeira lingua estranxeira que están cursando.

Ø Aqueles alumnos que fraccionen o pago deberán presentar un certificado da conta bancaria onde conste o IBAN.

 


Distribuir contido