LIBROS DE TEXTO 2015/16

Listados de libros de texto para os diferentes niveis.

Boletin do IES de Brión: Trimestre 3º

MATRÍCULA PARA O CURSO 2015/16

Curso:                             
Datas:

 1º e 2º de ESO  

 do 25 de xuño ao 1 de xullo

 3º e 4º de ESO

 do 2 ao 7 de xullo

 1º e 2º de Bacharelato

 do 8 ao 10 de xullo

ENTREGA DE NOTAS

Entrega de notas

Avaliación ordinaria de xuño

Xoves, 25 de xuño ás 10:30 horas

Non haberá transporte escolar

PROGRAMA ESTALMAT GALICIA 2015

O PASADO SÁBADO 6 DE XUÑO CELEBROUSE NA FACULTADE DE MATEMÁTICAS A PROBA DE SELECCIÓN CORRESPONDENTE AO ANO 2015 PARA O PROGRAMA ESTALMAT GALICIA.

ESTE PROGRAMA BUSCA ESTIMULAR O TALENTO MATEMÁTICO DO ALUMNADO QUE CURSA 6º DE PRIMARIA OU 1º DE ESO EN GALICIA.

DE ENTRE OS MÁIS DE 300 ESTUDANTES QUE SE PRESENTARON A PROBA DESTE ANO, FORON SELECCIONADOS UN TOTAL DE 25 E TEMOS QUE CONGRATULARNOS PORQUE DOUS DESES ALUMNOS ESTÁN A CURSAR 1º DE ESO NO IES DE BRIÓN:

  • CAROLINA BARREIRO CALVELO
  • VICTOR SLOTH SIXTO POULSEN

PARABÉNS PARA ELES E AS SÚAS FAMILIAS.

GRATUIDADE SOLIDARIA DE LIBROS DE TEXTOS

Consellería de Cultura, Educación e O.U ten publicada no seu portal educativo información relativa ás axudas para a adquisición de libros de texto e ao fondo solidario de libros de texto.

Accede á informaciónANUNCIO DE LICITACIÓN. CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA DO IES DE BRIÓN PARA O CURSO ESCOLAR 2015/2016

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo. IES de Brión

b) Obtención de documentación e información. Oficina de Administración.

1) Enderezo: Paseo de Pedrouzos nº 3.

2) Localidade e código postal: Brión, 15865

3) Teléfono:  981881817

4) Fax: 981 885899

5) Correo electrónico. ies.brion@edu.xunta.es.

6) Data límite de obtención de documentación e información: 15 días naturais dende a publicación do presente anuncio.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo. Xestión de servizos.

b) Descripción. Servizo de xestión e explotación da cafetería do IES de Brión para o curso escolar 2015/16

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación. Ordinaria.

b) Procedemento. Aberto.

c) Criterios de adxudicación. Oferta económicamente máis ventaxosa e calidade e prezo dos produtos ofertados coa posibilidade de presentación de variantes e melloras.

4. Canon mínimo de licitación:

a) Importe. Unha cantidade de trescentos corenta e seis euros con corenta céntimos (346,40 €) que o licitador pagará ao IES de Brión en concepto de canon pola prestación do servizo.

5. Garantías esixidas. Definitiva: trescentos euros (300,00 €).

6. Presentación de ofertas:

a) Data límite de presentación de ofertas. 15 días naturais dende a publicación do presente anuncio. No caso de que o último día fora sábado ou inhábil entenderase prorrogado ata o primeiro día hábil seguinte.

b) Lugar de presentación: Oficina de Administración do IES de Brión.

Brión, 15 de xuño de 2015. O Directordo IES de Brión, José Antonio Caneda Vidal

ACTO DE GRADUACIÓN DO ALUMNADO DE 2º DE BACHARELATO

O pasado venres 12 de xuño tivo lugar no IES de Brión o acto de graduación do alumnado de 2º de Bacharelato.

O director do centro entregou un diploma acreditativo da concesión dunha Matrícula de Honra á alumna Lucía Adeva Contreras, así como cinco Mencións Especiais ao alumnado con excelente expediente académico.

Destacou no acto o emotivo discurso pronunciado por Matheo Zé Thelem Álvarez como representante do alumnado.

ÚLTIMOS PROGRAMAS DE RADIO emBRIÓN NESTE CURSO

RADIO emBRIÓN, a radio en liña do IES de Brión, remata as súas emisións por este curso 2014-15. Foi un curso onde o alumnado preparou e grabou 55 programas e onde tivemos un pouco de todo: deporte, cine, libros, moda, entrevistas, escritores, xornalistas, profesores, políticos, xuízes, xente maior, xente que naceu noutros países... Achegáronse ao noso centro para compartir con nós as súas experiencias e falarnos do seu traballo.

Pero o verdadeiro protagonista foi o alumnado. Este curso participaron 139 alumnos e alumnas neste espazo para experimentar, aprender e compartir. Un traballo colaborativo e por proxectos.

Estes son algúns dos últimos traballos que fixemos:

 

 

Distribuir contido