INICIO DO CURSO ESCOLAR 2014/15

O alumnado principiará o curso académico 2014/15 segundo o seguinte calendario:

15 de setembro ás 12:00 h. Presentación do alumnado de 1º e 2º de ESO.

16 de setembro ás 10:00 h. Presentación do alumnado de 3º e 4º de ESO.

16 de setembro ás 12:00 h. Presentación do alumnado de 1º e 2º de Bacharelato.

17 de setembro ás 08:25 h. Inicio das sesións lectivas en horario ordinario.

SERVIZO DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA DO IES DE BRIÓN PARA O CURSO ESCOLAR 2014/2015. ADXUDICACIÓN DO CONTRATO.

A licitación do servizo de xestión e explotación da cafetería do IES de Brión para o curso escolar 2014/15 resolveuse coa adxudicación do contrato a Dna. Ana Cristina Pérez Maroño.

PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO

MATRÍCULA CURSO 2014/15

Os prazos de matrícula para o vindeiro curso serán:

Curso:                            
Datas:

1º e 2º de ESO 

do 25 de xuño ao 4 de xullo

3º e 4º de ESO

do 4 ao 10 de xullo

1º e 2º de Bacharelato

do 4 ao 10 de xullo

ENTREGA DE NOTAS

Entrega de notas

Avaliación ordinaria de xuño

Mércores, 25 de xuño ás 11:00 horas

Non haberá transporte escolar

COCIÑAS SOLARES. DE NOVO!

O pasado luns 16 de xuño o alumnado de 3º ESO, 4º ESO e 1º Bach participou nunha sesión de traballo ao redor da construción e uso de cociñas solares organizada polos departamentos de Tecnoloxía e Debuxo.

Nesta sesión desenvolvéronse diversos aspectos teóricos e técnicos sobre este tipo de cociñas solares con reflector parabólico, e ao fin tivemos tamén a oportunidade de compartir un chocolate feito nunha delas.

Estas cociñas foron construídas por alumnado de bacharelato que cursou Tecnoloxía Industrial I e Debuxo Técnico I nos cursos 2009/10 e 2012/13.

Máis información sobre os proxectos en:

  

FERNANDO VÁZQUEZ EN RADIO emBRIÓN

Fernando Vázquez, adestrador do Deportivo, visitou o noso instituto para ser entrevistado polos membros do Traveseiro de RADIO emBRIÓN.

Para acceder á nova preme na ligazón: Fernando Vázquez en RADIO emBRIÓN

ANUNCIO DE LICITACIÓN. CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA DO IES DE BRIÓN PARA O CURSO ESCOLAR 2014/2015

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo. IES de Brión

b) Obtención de documentación e información. Oficina de Administración.

1) Enderezo: Paseo de Pedrouzos nº 3.

2) Localidade e código postal: Brión, 15865

3) Teléfono: 981881817

4) Fax: 981 885899

5) Correo electrónico: ies.brion@edu.xunta.es

6) Data límite de obtención de documentación e información: 15 días naturais dende a publicación do presente anuncio.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo. Xestión de servizos.

b) Descripción. Servizo de xestión e explotación da cafetería do IES de Brión para o curso escolar 2014/15


3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación. Ordinaria.

b) Procedemento. Aberto.

c) Criterios de adxudicación. Oferta económicamente máis ventaxosa e calidade e prezo dos produtos ofertados coa posibilidade de presentación de variantes e melloras.


4. Canon mínimo de licitación:

a) Importe. Unha cantidade de catrocentos vinte e dous con cincuenta euros (422,50 €) que o licitador pagará ao IES de Brión en concepto de canon pola prestación do servizo.

5. Garantías esixidas. Definitiva: trescentos euros (300,00 €).

6. Presentación de ofertas:

a) Data límite de presentación de ofertas. 15 días naturais dende a publicación do presente anuncio. No caso de que o último día fora sábado ou inhábil entenderase prorrogado ata o primeiro día hábil seguinte.

b) Lugar de presentación: Oficina de Administración do IES de Brión.

Brión, 16 de xuño de 2014. O Directordo IES de Brión, Luciano Fernández Rueda

ACTO DE DESPEDIDA 2º BACHARELATO

Acto de final de curso
2º de Bacharelato: promoción 2013/14
Encontro das promocións de Bacharelato: 2009/10, 2010/11 e 2011/12
Salón de actos do IES de Brión
Venres 13 de xuño, ás 19:00 horas

O venres día 13 de xuño ás 19:00 horas terá lugar na aula de usos múltiples do IES de Brión un acto de remate de curso para o alumnado de 2º de Bacharelato e as súas familias.

Tamén están convocados a esta xuntanza os alumnos e alumnas das tres primeiras promocións (2009/10, 2010/11 e 2011/12) de Bacharelato do instituto.

DESPOIS DO ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO

Remantando o curso 2013-14 o Departamento de Orientación convoca ás familias do alumnado de 4º ESO a unha reunión informativa sobre as saídas ao rematar a etapa de ensino obrigatorio. A reunión terá lugar o martes 17 de xuño ás 19:00 h no IES de Brión. Nesta charla falarase do bacharelato e das materias vinculantes para estudos tanto universitarios como da formación profesional de grao superior, da FP de grao medio, de ensinanzas especiais, etc.

Do mesmo xeito quedan convidadas as familias de outros cursos que queran informarse.

Distribuir contido