15025682

15025682 - IES Fraga do Eume

881930455 ies.fraga.eume@edu.xunta.es
881930461 IES Fraga do Eume
Latitude: 43.406614
Lonxitude: -8.168233
Rúa Ricardo Sánchez 3

15600, Pontedeume
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZMHOT01 Cociña e gastronomía
ZMP0049 Formación e orientación laboral
ZMP0046 Preelaboración e conservación de alimentos
ZMP0026 Procesos básicos de pastelaría e repostaría
ZMP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos
ZMP0047 Técnicas culinarias
ZMP0050 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0045 Ofertas gastronómicas
ZMP0048 Produtos culinarios
ZMP0028 Sobremesas en restauración
ZMHOT02 Servizos en restauración
ZMP0150 Operacións básicas en bar e cafetaría
ZMP0158 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0154 O viño e o seu servizo
ZMP0045 Ofertas gastronómicas