Oferta de FP

Actualmente, a Formación Profesional pódese cursar por curso completo no réxime ordinario, na modalidade presencial –asistindo diariamente ao centro formativo- ou de xeito parcial por módulos formativos no réxime de persoas adultas, nas modalidades tanto presencial como a distancia.

Nas seguintes ligazóns podes atopar a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario na modalidade presencial, e a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades presencial e a distancia para o curso 2014-2015, clasificadas por provincia e concello, así como por familia profesional e ciclo:

Réxime ordinario na modalidade presencial:

  

Réxime das persoas adultas na modalidade presencial (oferta modular):

  

Réxime da persoas adultas na modalidade a distancia (oferta modular):

 

Réxime de prazas para formación profesonal dual:

Na seguinte ligazón atopará a oferta de prazas en ciclos formativos na formación profesional dual para o curso 2013-2014:

- Proxectos experimentais de formación profesional dual

 

Oferta de prazas para probas libres de ciclos formativos:

 

 Oferta de FP en centros privados

Os ciclos formativos de formación profesional autorizados en centros privados pódense consultar na seguinte ligazón:

- Centros privados con oferta de FP autorizada

 
 
Normativa relacionada 


 
 

Etiquetas: 
Tema: