Convocatorias anteriores

Convocatoria 2011


 
 
Listaxe definitiva de cualificacións das probas

Na seguinte ligazón pódese consultar a listaxe definitiva de cualificacións das probas de obtención de determinados carnés profesionais no ano 2011.
- Ver máis

Ás persoas que superaran a proba enviaránselles as habilitacións ou carnés profesionais ao enderezo que indicaron na súa solicitude.

Normativa relacionada

Orde do 12 de maio de 2011 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais no ano 2011.
- Orde de convocatoria 2011

Especialidades convocadas

 • Operador/ora industrial de caldeiras.
 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios.
 • Instalador/ora de gas, categoría A.
 • Instalador/ora de gas, categoría B.
 • Instalador/ora de gas, categoría C.
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.
 • Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.
 • Reparador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.
 • Carné profesional de operador/ora de guindastre torre.
 • Carné profesional de operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría A.
 • Carné profesional de operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.

- Información sobre convocatoria de carnés e habilitacións profesionais

Publicación dos exames das probas dos carnés profesionais de convocatorias anteriores 
Na seguinte ligazón pódese consultar os exames das probas para a obtención dos carnés profesionais.
    - Ver exames das probas
 
 

Tema: