Actualización da normativa de validacións de módulos profesionais

Publicada a Orde ECD/1055/2017, do 26 de outubro, pola que se modifica a Orde ECD/2159/2014, do 7 de novembro, pola que se establecen validacións entre módulos profesionais de formación profesional do Sistema Educativo Español.

Etiquetas: 

Listaxe de proxectos premiados no concurso eduemprende Idea 2017

Publicada a listaxe definitiva dos proxectos premiados no concurso eduemprende Idea 2017 (Orde do 30 de marzo de 2017, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos, publicada no Diario Oficial de Galicia do 17 de abril do 2017), elaborada pola comisión avaliadora do devandito concurso.

Etiquetas: 

Reportaxe sobre a FP Dual en Galicia de RTVE

O pasado 28 de outubro de 2017, no programa da segunda canle de Televisión Española "España en comunidade", emitiuse unha reportaxe sobre a FP Dual en Galicia, en concreto sobre os grandes resultados do ciclo de Mecatrónica Industrial, que oferta o CIFP Politécnico de Santiago en colaboración coa empresa Financiera Maderera, S.A.

Etiquetas: 

Proxectos de formación para o profesorado de FP. 2017-2018

Publicada a convocatoria de proxectos de formación específicos para o profesorado que imparte docencia nas ensinanzas de formación profesional en centros públicos para o curso 2017-2018.

Convócanse 75 proxectos de formación do profesorado de formación profe­sional, nos centros educativos de niveis non universitarios que impartan estas ensinanzas.

5º Foro da comunicación de Galicia

O vindeiro 11 de novembro terá lugar no recinto de Expourense o 5º Foro da comunicación de Galicia. Xunto co programa de conferencias e debates, existirá unha área expositiva onde estarán representados os sectores da publicidade, colexios oficiais, asociacións de prensa e periodistas, academias de audiovisuais, clústers, medios de comunicación, axencias consultoras de comunicación, community managers e universidades galegas.

Convocatoria do II Concurso INDEA

Desde o día 25 de outubro ata o próximo 3 de novembro de 2017 está aberto o prazo para participar na II edición do Concurso de Ideas e Procesos Colaborativos para o Emprego (INDEA), da Axencia Local de Colocación de Santiago de Compostela.

O propósito deste Concurso é potenciar ideas colaborativas para o emprego que proveñan do diálogo entre a cidadanía, axentes económicos e sociais e a comunidade educativa, en especial a Universidade e a Formación Profesional.

Etiquetas: 

Resolución de avaliación de estadías formativas 2017

Resolución de avaliación da comisión de selección de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2017 destinadas ao profesorado dos corpos e das especialidades vinculadas ás ensinanzas de formación profesional inicial, e das artes plásticas e o deseño.

Ver a resolución de avaliación

Curso "Aprender a emprender. Como educar o talento emprendedor"

O día 11 de xaneiro de 2018 dará comenzo no CAFI, en Santiago, o curso "Aprender a emprender. Como educar o talento emprendedor". Os interesados en participar poden inscribirse a través de fprofe antes do día 15/12/2017.

Referencia do curso: G1701088.

Etiquetas: 

Convocatoria de eduemprende Actúa 2017/2018

Esta actuación enmárcase no Plan de Emprendemento no sistema educativo de Galicia Eduemprende, no eixe estratéxico 1 "Sensibilización e motivación" que agrupa o conxunto de obxectivos e medidas a desenvolver para que a comunidade educativa perciba a importancia de construír e fomentar a cultura emprendedora, para recoñecer no seu contorno actitudes e valores emprendedores, favorecendo a súa integración nos centros educativos e creando unha conciencia emprendedora.

Etiquetas: 

Convocatoria Programa Lanzadeiras Lugo 2017-18

O programa Lanzadeiras Lugo desenvólvese dentro do plan Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia, eduemprende que supón unha aposta clara e firme pola implantación da cultura emprendedora na comunidade educativa nos niveis non universitarios. O plan eduemprende constitúese como o marco onde coordinar as sinerxías en materia emprendedora que actúen sobre o sistema educativo, ordenando e planificando a súa aplicación.

Etiquetas: 
Distribuir contido