Skip to Content

XESTIÓN DOCUMENTAL NA NUBE

Esta novidade permitirá realizar xestións cotiás en rede e tamén consultar moitos documentos do colexio. Acceder premendo a continuación:

XESTIÓN DOCUMENTAL CEIP SAN TOMÉ

Benvida ao Ceip San Tomé

Este é o espazo web do Ceip San Tomé. Para facilitar a navegación as novas van desaparecendo da páxina principal para agruparse nos diferentes apartados existentes a ambas marxes. No apartado "blogues do centro" podes seguir a actualidade do colexio

Axudas libro e material 2016/2017

Foi publicada no DOG a orde que regula a participación no fondo solidario de libros de texto e as axudas para material escolar para o vindeiro curso 2016/2017.

A continuación facemos un breve resumo:

* Tipos de axuda:

- 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria: fondo solidario de libros de texto

-1º e 2º de primaria: axudas para adquirir libros de texto.

- Axuda material: para todos os alumnos de primaria

* Asignación de libros e contía das axudas:

- 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria: se hai libros suficientes, todos os solicitantes serán beneficiarios, de non haber fondos para todos o reparto farase por orde inversa á renda familiar per cápita.

* Independientemente dos libros que o centro dispoña, todos os solicitantes cunha renda familiar inferior a 5400€ terán dereito a 6 libros de texto.

* Do mesmo xeito, os que teñan una renda familiar entre 5400€ e 9000€ terán dereito a 4 libros de texto.

-1º e 2º de Primaria: as axudas serán as seguintes:

* Renda per cápita inferior a 5400€: 170€ de axuda

* Renda per cápita entre 5400€ e 9000€: 90€ de axuda

- Material escolar: axudas de 50€ para todo o alumnado de primaria cunha renda per cápita inferior a 5400€.

* Documentación necesaria:

o :Anexo I pode recollerse no colexio ou ben cubrilo ou descárgalo do enlace

o Libro de familia: teñen que aparecer todos os membros da unidade familiar. De non ter o libro de familia será necesario o certificado ou volante convivencia, a sentenza de divorcio ou separación ou o informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello onde resida a familia.

o Grao de discapacidade e violencia de xénero: documentación necesaria para acreditar alguna destas circunstancias.

o DNI e renda familiar: soamente no caso de non autorizar a consulta telemática

* Presentación de solicitudes:

o Está aberto xa o prazo até o 23 de xuño

 Para todas as axudas presentarase una única solicitude, e no caso de ser varios irmáns beneficiarios servirá con presentar un so impreso para todos eles.

Alumnado admitido para o curso 2016/2017

Nos documentos adxuntos publicamos as listaxes co alumnado admitido no Ceip San Tomé para o curso 2016/2017.

 

O prazo para a formalización de marícula é dende o 20 ao 30 de xuño de 2016.

 

Lembramos que o alumnado que solicitou praza no centro fóra de prazo deberá agardar a que se reúna a comisión de escolarización no mes de xullo para coñecer o seu centro escolar.

Admisión de alumnado curso 2016/2017

A continuación publicamos todos os documentos de interese relacionados co proceso de admisión para o vindeiro curso 2016/2017, e que ten de prazo do 1 ao 29 de marzo de 2016

Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia

No seguinte .pdf podedes consultar as Normas de Organización, Funcionamento e Convicencia do Ceip San Tomé de Cambados. O documento foi aprobado en Claustro e Consello Escolar o 16/02/2016.

As NOFC poden ser revisadas, así que as persoas que detecten novas necesidades ou pensen que deben ser necesarias modificacións poden elevar as súas propostas aos representantes da ANPA, Consello Escolar ou profesorado.

Distribuir contido


by Dr. Radut