Grupo de Traballo Web

TERTULIA LITERARIA DIALÓXICA: O MITO DA CAVERNA DE PLATÓN

 

O xoves, 27 de novembro de 2014, ás 16.25 horas, na biblioteca escolar do CPI de Castroverde terá lugar unha Tertulia Literaria Dialóxica sobre  "O mito da caverna" de Platón. Pode asistir calquera persoa que estea interesada. Todas e todos poden solicitar o texto no centro educativo.

Platón describiu na súa alegoría da caverna un espazo cavernoso no cal se encontran un grupo de homes, prisioneiros desde o seu nacemento por cadeas que suxeitan o pescozo e as pernas, de forma que unicamente poden mirar cara á parede do fondo da caverna, sen poder nunca xirar a cabeza. Xusto atrás deles, hai un muro cun corredor e, seguidamente e por orde de proximidade respecto dos homes, unha fogueira e a entrada da cova que dá ao exterior. Polo corredor do muro circulan homes levando todo tipo de obxectos cuxas sombras, grazas á iluminación da fogueira, proxéctanse na parede que os prisioneiros poden ver.

Estes homes encadeados consideran como verdade as sombras dos obxectos. Debido ás circunstancias da súa prisión áchanse condenados a tomar unicamente por certas todas e cada unha das sombras proxectadas xa que non poden coñecer nada do que acontece ás súas costas.

Vídeo      Web co texto en galego e castelán

Tertulia do libro Viaxe ao Centro da Terra

Nesta ocasión  a lectura de textos da obra orixinal en francés por parte de varias alumnas foi a introdución a unha obra  de ficción que nos permitiu viaxar, falar de fenómenos físicos, das relacións humanas, de infinidade de temas... segundo as preferencias de cada asistente. Para ler a obra unhas persoas tiñan soportes dixitais e outras a obra en libros de papel.

A ESTRUCTURA INTERNA DA TERRA POR D. JUAN RAMÓN VIDAL ROMANÍ

Juan Ramón Vidal Romaní foi Profesor nas Universidades de Santiago de Compostela e A Coruña (1979-1992). Catedrático de Universidade en Xeodinámica Externa (desde 1992 hasta la actualidade) na UDC. Director do Instituto Universitario de Xeología “Isidro Parga Pondal” desde 1986 hasta a actualidade. Dirixiu 20 teses doutorais sobre distintos aspectos do Cuaternario de Galicia  É o editor Científico de Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe (37 números) e Serie Nova Terra (46 números). É Revisor científico das revistas Geomorphology, Geodinámica Acta, Geología Croática, Sedimentary Geology, International Journal of Osteoarcheology, Geogaceta, Cuaternario y Geomorfología, Tierra y Tecnología, Litosphere. Ten publicado 100 libros ou capítulos de libros, 37 mapas xeomorfológicos e  156 traballos en revistas nacionais e extranxeiras. O seu ámbito de traballo está xenéricamente dedicado al Cuaternario de Galicia, karst pseudokarst en rocas graníticas, niveis mariños, glaciarismo, xemorfoloxía e depósitos en ambientes graníticos. É colaborador de distintos periódicos galegos (La Voz de Galicia, Diario de Ferrol, El Correo Gallego e El Progreso).

As conferencias sobre a Estructura Interna da Terra terán lugar no salón de actos do CPI de Castroverde o 27 de  novembro 2014, no seguinte horario:

  • 10:35-11:25  horas no salón de actos: Conferencia dirixida ó alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria. Poden asistir os familiares.
  • 12:40- 14:15  horas no salón de actos: Conferencia dirixida ó alumnado de ESO e público adulto en xeral que desexe participar.

TERTULIA LITERARIA DIALÓXICA: VIAXE AO CENTRO DA TERRA

O 30 de outubro de 2014,  a partir das 16.25 horas,  terá lugar a Tertulia Literaria Dialóxica sobre o libro "Viaxe ao centro da Terra" de Xulio Verne. Celebrarase na biblioteca escolar do CPI de Castroverde e poderán asistir tódalas persoas que o desexen: tanto alumnado, familiares, profesorado, ... 

Viaxe ao centro da Terra (título orixinal en francés: Voyage au centre de la Terre) é unha novela de Xulio Verne, publicada o 25 de novembro de 1864, a máis imaxinativa e menos científica das súas obras, que trata da expedición dun profesor de mineraloxía, o seu sobriño e un guía ao interior do planeta Terra. 

É unha das poucas novelas de Xulio Verne que non foi serializada e está inspirada polo indicios xeolóxicos de 1863 de Charles Lyell acerca da antigüidade do home: os xeólogos abandonaran o relato bíblico literal do desenvolvemento da Terra e, en xeral, pensábase que o fin do último período glacial marcou a primeira aparición da humanidade; pero Lyell baseouse en novos descubrimentos para situar a orixe dos seres humanos moito máis atrás do pasado xeolóxico profundo. 

LIBRO POR CAPÍTULOS                                LIBRO EN PDF

Distribuir contenido