Libros de texto para o curso 2015-16

Horario dos exames de setembro 2014-15

Matrícula na ESO e no Bacharelato

PROCESO DE ADMISIÓN AOS CICLOS FORMATIVOS

 


 

PROCESO DE ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS

CURSO 2015-16

Contactar con FP

 

       

 

http://www.edu.xunta.es/fp/informacion-xeral-admision

 

     Período ordinario de admisión:  Aberto prazo de presentación de solicitudes

     do  17 de xuño ao 2 de xullo ás 13:00 horas

Ciclosadmision é unha aplicación desenvolvida pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, para xestionar a admisión aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional específica en centros docentes sostidos con fondos públicos.

O IES San Rosendo participará no consorcio CLIL+, dentro da convocatoria Erasmus+ de mobilidade do profesorado KA1

O IES San Rosendo de Mondoñedo participará nun consorcio liderado pola Consellería de Cultura e Educación dentro da convocatoria Erasmus+.
 
Esta actividade, financiada pola Unión Europea, dará resposta e complementará tanto os plans de formación do profesorado como os de potenciación de linguas estranxeiras en Galicia. 
 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria coordina a aprobación, dentro da convocatoria deste ano, do consorcio, denominado CLIL+, dentro do Programa Erasmus+ de mobilidade de profesorado KA1, que terá unha duración de dous anos e estará financiados pola Unión Europea. Este consorcio vai destinado á centros públicos plurilingües en inglés de educación secundaria e estará conformado por catro centros con necesidades comúns: IES de Ames, IES A Paralaia (Moaña), IES San Rosendo (Mondoñedo) e IES Fontem Albei (A Fonsagrada).

Fases

Este consorcio está conformado por catro fases, que vai dende a detección das necesidades lingüísticas do profesorado a unha estancia de dúas semanas no Reino Unido, e terminando cunhas unidades didácticas integradas que fomentarán o traballo por proxectos e competencias que se aplicarán na docencia das diversas materias.

As actividades darán resposta e complementarán tanto os plans de formación do profesorado como os plans de potenciación de linguas estranxeiras en Galicia.

san rosendo nuevo

Distribuir contido