Calendario dos exames finais dos Ciclos Formativos de Formación Profesional (xuño 2016)

 CALENDARIO DE EXAMES FINAIS XUÑO 2016

 

1º CURSO CICLO SUPERIOR

 

MÓDULO

DATA

HORA

Botánica agronómica

14

De 9 a 12

Fitopatoloxía

15

De 10:40 a 14:30

Topografía agraria

13

De 10:30 a 13:40

Maquinaria e instalacións agroforestais

22

De 9:30 a 14:00

Técnicas de educación ambiental

17

De 12:30 a 14:10

Xestión dos aproveitamentos forestais

20

De 9 a 12

Formación e orientación laboral

21

De 10:20 a 11:00

Xestión e organización do viveiro forestal

16

De 9:30 a 14

 

2º CURSO CICLO SUPERIOR

 

 

 PROXECTO

DATA

HORA

 

 ENTREGA

13

De 12:30 a 14:30

 

PRESENTACIÓN

21

De 9:00 a 11:00 e

de 11.30 a 13:30

 

CICLO MEDIO

 

 

MÓDULO             

DATA

HORA

Fundamentos agronómicos

17

De 18 a 21:20

Uso público en espazos naturais

14

De 18 a 21

Aproveitamento do medio natural

15

De 18 a 21:20

Empresa e iniciativa emprendedora

16

De 19:40 a 21:20

  

 

FP BÁSICA

 

MÓDULO

DATA

HORA

Operacións básicas en instalación de xardíns, parques e zonas verdes

16

De 9:30 a 11:10 Teoría

15

De 12.30 a 15:00

Práctica

Operacións básicas para o mantemento de xardíns, parques e zonas verdes

15

De 9:30 a 12:00

Teoría

15

De 12.30 a 15:00

Práctica

Operacións auxiliares de preparación do terreo, plantación e sementeira de cultivos

17

De 9.30 a 12:00

Operacións básicas de produción e mantemento de plantas en viveiros e centros de xardinaría.

17

De 12:30 a 15:00

 

 

That's English. Exames xuño 2016

THAT’S ENGLISH

EXAMES XUÑO 2016

 

 

MÓDULO 3

MÓDULO 5 

MÓDULO 6 

PROBAS ESCRITAS

07 xuño ás 16:00

07 xuño ás 16:00

14 xuño ás 16:00

EXPRESIÓN ORAL

09 xuño ás 9:30

08 xuño ás 12:00

15 xuño ás 12:00

 

LUGAR: LABORATORIO DE IDIOMAS

 

 

san rosendo nuevo

Distribuir contido