LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS. CURSO 2016-17

Premendo nos 2 adxuntos, pódense consultar e descargar os seguintes documentos:

-O documento coa data de publicación das listaxes e o recurso a interpor no seu caso, firmado e selado.

- As listaxes definitivas do proceso de admisión para o curso 2016-17. Nas listaxes figuran tanto os admitidos coma os non admitidos.

 

RESOLUCIÓN BOLSAS DE CONVOCATORIA XERAL

 

Onte publicáronse na páxina  web do Ministerio os listados definitivos de bolseiros da convocatoria xeral do actual curso 2015/16. Pódese acceder dende o seguinte enlace: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/bachillerato/becas-generales-no-universitarias.html

 

O  prazo para a presentación de recurso de reposición por parte do alumnado comeza o 10 de maio e finaliza o 9 de xunio de 2016.

 

Un PDF coas listaxes por centros pódese consultar e descargar premendo no adxunto

CUALIFICACIÓNS FINAIS DE 2º DE BACHARELATO. PROCEDEMENTO PARA AS RECLAMACIÓNS

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Inovación Educativa, ven de ditar unha circular pola que se establece o procedemento que compre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do bacharelato.

Esta circular pódese consultar e descargar premendo abaixo no adxunto.

 

ACTUALIZACIÓN LISTAXES PROVISIONAIS PROCESO DE ADMISIÓN 2016-17

Premendo nos arquivos adxuntos accédese aos Listaxes Provisionais do Proceso de Admisión para o curso 2016 -17

PROCESO DE ADMISIÓN ALUMNADO 2016-17

Solicitudes de admisión para 1º de E.S.O, 2º de E.S.O e para 1º de Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais

Xa que o número de solicitudes é superior ao de prazas ofertadas, faise necesario presentar a documentació  que xustifique os criterios do baremo.

O prazo de presentación é do 1 ao 12 de abril, ámbos os dous inclusive

Solicitudes de admisión para 3º de E.S.O, 1º de Bacharelato de Ciencias e 2º de Bacharelato

Nestes casos, xa que o número de solicitudes é inferior ao de prazas ofertadas, todas as solicitudes están admitidas e non é necesaria a presentación da documentación acreditativa dos criterios do baremo

 

                                                     Pontevedra a 29 de marzo de 2016 

                                                                   O secretario

                                                             Francisco Pacios Álvarez

 

 

 

 

8 de Marzo. Día Internacional da Muller

DIA INTERNACIONAL DA MULLER TRABALLADORA
É frecuente relacionar á celebración do 8 de marzo, con cuestións ligadas á festividade e á reivindicación de igualdade. Con todo, aínda que ano tras ano esta 
data tende a facerse cada vez máis popular, a súa orixe non resulta tan coñecido.

A Carta das Nacións Unidas, asinada en San Francisco en 1945, foi o primeiro acordo internacional que proclamou que a igualdade dos sexos era un dereito humano fundamental.

A Organización de Nacións Unidas, no ano 1975, estableceu o 8 de marzo como o Día Internacional da Muller, en honra aos sucesos acaecidos o 8 de marzo de 1857, e dos que xorden dúas versións.

A primeira delas xira ao redor dun tráxico episodio desenvolvido na cidade de Nova York e que terminase coa vida de 129 traballadoras téxtiles.

 

 De acordo a esta versión, durante o transcurso dunha folga convocada como resposta ao despedimento masivo aplicado pola patronal fronte ás denuncias relacionadas coas deplorables condicións de traballo, as traballadoras decidiron encerrarse no establecemento fabril. "Súbitamente" produciuse un voraz incendio que terminou coa vida daquelas mulleres que só reclamaban polos seus dereitos. Ao enterro asistiron máis de 100.000 persoas.

A segunda versión, ligada a investigacións como as da historiadora canadense Renée Côté, o 8 de marzo vincúlase coa realización dunha mobilización de protesta organizada polo gremio de costureras da compañía téxtil de Lower East Side, de Nova York, na que se bregaba por unha xornada laboral de ¡10! horas.

Pero máis aló destas versións, o certo é que a historia do 8 de marzo atópase asociada directamente a cuestións propias da historia do século XX como a Primeira Guerra Mundial, a Revolución Rusa, a loita polo sufraxio feminino, as pugnas entre socialistas e sufraxistas, e o crecente auxe do sindicalismo feminino durante as primeiras décadas, tanto en Europa, como Estados Unidos e Latinoamérica. 

A cor lila con que se identifica este día é porque dese ton era o tecido que estaban facendo as obreiras o día que morreron.

PROCESO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA 2016-17

No vindeiro mes de Marzo comeza o proceso de admisión e matrícula do alumnado para o curso 2016-17.

Tanto no taboleiro do centro, como nos arquivos  que van xunto a esta entrada, podedes atopar os segunites documentos:

Proceso de Admisión e Matriculacion 2016-17.

Calendario Orientativo de Admisión e Matrícula.

Criterio de Baremación complementaria do Centro

2ª CONVOCATORIA DAS AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

PARA O ALUMNADO QUE NON PUIDESE ACOLLERSE ÁS AXUDAS DA 1ª CONVOCATORIA, E, PARA TODO AQUEL QUE, TÉNDOA SOLICITADO, RESULTASE EXCLUÍDO POR UNHA CAUSA ENMENDABLE, QUEDA ABERTO UN NOVO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE 11-11-2015 A 21-11-2015. ENTÉNDASE BEN QUE ESTAS AXUDAS SON SÓ PARA OS QUE NON A CONSEGUIRAN NA 1º CONVOCATORIA.

Presentación do alumnado

O vindeiro martes 15 de setembro terá lugar, no salón de actos, a presentación do alumnado. As quendas son as seguintes:

  •   Ciclos formativos:   ás   12:00 
  •   2º Bacharelato:      ás   12:15 
  •   1º Bacharelato:      ás   12:30 
  •   3º e 4º da ESO:     ás   12:45 
  •   2º da ESO:            ás   13:00
  •   1º da ESO:            ás   13:15    
Distribuir contido