try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CPI Antonio Orza Couto

HORARIO OUTUBRO-MAIO CURSO 2015/2016

Premede no adxunto para ter acceso ao horario escolar que comezará o xoves 1 de outubro de 2015.

CONVOCADA AXUDAS PARA ALUMNADO CON NEAE. MEC CURSO 2015/2016

Convocada axudas para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2015/2016. Para acceder á información, preme aquí

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2015/2016

Publicada Orde pola que se convocan axudas para a adquisición de material escolar. Premede nos adxuntos para ter acceso a información relativa á mesma e so formulario de solicitude.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO. CURSO 2015/2016 (3º PRIMARIA, 2º E 4º DA ESO)

NOVA INSTRUCIÓN REMITIDA AO CENTRO O DÍA 21 DE XULLO

Ao obxecto de ampliar o nivel de cobertura do fondo solidario de libro sde texto,regulado pola Orde do 21 de maio de 2015 (DOG do 1 de xuño), e garantir que o alumno admitido con renda per cápita incluída nos mesmos tramos que as axudas poida dispoñer de libros de texto a través do fondo, os centro deberán adquirir os libros de texto que complementes os xa existentes no fondo.

Con carácter xeral, e tendo en conta os tramos de renda e os importes das axudas, fíxase o seguinte número máximo de libros a adquirir por cada alumno/a, segundo o tramo de renda per cápita no que se encontre:

         - Renda per cápita ata 5400€: 6 libros

           - Renda per cápita desde 5400,01 ata 9000 €: 4 libros

Deste xeito, e segundo o tramo de renda, o centro facilitará o alumnado (alomenos) 4 ou 6 libros de texto, a través do fondo.

A relación de alumnos beneficiarios así como os libros de texto de que poderán dispoñer, estará a dsiposición das familias, coincidindo co comezo de curso.

LIBRO DIXITAL 1º ESO

AVISO: segundo RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2015, da Dirección xeral de Educaicón, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve definitivamente a convocatoria para a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital E-DIXGAL durante o curso 2015/2016.

O noso centro foi selecciónado para participar no curso 2015/2016 no proxecto E-DIXGAL (libro dixital) en 1º da ESO.

Con este, son tres os cursos nos que se desenvolverá o libro dixital durante o vindeiro ano académico: 5º, 6º e 1º ESO.

AVISO IMPORTANTE RELATIVO AOS LIBROS DE TEXTO DE 3º DA ESO

O centro conta con fondo de Libros de texto para 3º curso da ESO.

Para acceder á información pinche nos adxuntos

LIBROS DE TEXTO SECUNDARIA CURSO 2015/2016

Premede nos adxuntos para ter acceso ao listado dos libros de texto para o curso 2015/2016

LIBROS DE TEXTO EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2015/2016

Premede nos adxuntos para ter acceso ao listado de libros de texto para o curso escolar 2015/2016

COMEDOR ESCOLAR. CURSO 2015/2016

Ven de ser publicada a instrucción 1/2015 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación E Ordenación Universitaria do 1 de xuño sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2015/2016.

Premede nos documentos adxuntos para ter acceso á circular informativa e ao Anexo de solicitude de uso do comedor escolar.

DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO

Premede no adxunto para ter acceso ao procedemento de devolución dos libros de texto adquiridos no curso 2014/2015 con cargo ao vale de axuda.

Distribuir contido