IN08 - Modulación central aspiración. Célula automatizada

Familias profesionais:
Electricidade e electrónica
Centro educativo coordinador: CIFP Politécnico de Lugo
Lugo
Entidades colaboradoras:
Digamel Lugo S.A.
Obxectivos:
  • Mellorar a efectividade do sistema de aspiración dos talleres do CS Próteses Dentais, mellorando a calidade do aire dos talleres.
  • Acadar un funcionamento autónomo e modulado da instalación, en función da demanda dos postos de traballo activos.
  • Traballar co alumnado dos ciclos implicados no deseño e na posta en marcha dunha solución técnica de automatización fiable e moderna.
Síntese do proxecto:

Realización dun sistema de regulación automática para a aplicación a unha central de aspiración centralizada que se emprega para a extracción do po xerado nos procesos de mecanizado no laboratorio de próteses dentais. O sistema dispón dun réxime de funcionamento modulado, en función dos postos de traballo activos en cada momento.

Proxecto premiado na Convocatoria innovación 2017 na Modalidade A.
Modulación automática dunha central de aspiración
Modulación automática dunha central de aspiración
Modulación automática dunha central de aspiración
Modulación automática dunha central de aspiración

Acceda ao plano coa localización dos proxectos de innovación no andar -1 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia.