LIBROS DE TEXTO 2015-2016

RELACIÓN DOS LIBROS DE TEXTO DESTE CENTRO PARA O CURSO ESCOLAR 2015-2016

No seguinte enlace podes acceder ao listado completo dos libros de texto deste Centro para o vindeiro curso escolar 2015-016

LIBROS DE TEXTO 2015-2016

NOVA EDICIÓN DA REVISTA ESCOLAR DO CEIP ANTONIO INSUA BERMÚDEZ "A PRAVIA 2015"

Presentamos a última edición da Revista escolar do noso centro, nela podedes atopar información sobre Xosé Filgueira Valverde, autor homenaxeado das Letras Galegas 2015. Tedes traballos de tódalas aulas, pasatempos, Deporte Escolar, apartado da ANPA, entrevista a María del Mar , a xenial conserxe do cole, e máis contidos que de seguro vos gustarán.

 

 

OUTRAS INFORMACIÓNS DE INTERESE PARA AS FAMILIAS

INFORMACIÓN DE INTERESE PARA AS FAMILIAS

 

RECOLLIDA DO VALE DAS AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO 2015-2016

Informamos a todos os que presentaron solicitude de axudas para os libros de texto do alumnado que vai cursar 1º, 2º, 4º e 6º de Primaria, que poden pasar a recoller o vale os días 2 e 3 de xullo en horario de mañá.

Unha vez recollido o Vale, hai que levalo á libraría e encargar os libros correspondentes.

 

FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO 2015-2016

Informamos a todos os que presentaron solicitude para o fondo solidario dos libros de texto do alumnado que vai cursar 3º e 5º de Primaria, que na primeira quincena de xullo será exposta no tablón de anuncios e na páxina web do Centro a relación coa lista ordenada do alumnado con dereito a que se lle asigne un lote. Este poderá ser entregado nos primeiros días do mes de setembro.

Os que no tiveran dereito a lote, aínda terán a oportunidade de conseguilo a través da ANPA do centro.

 

AXUDAS E PRAZA PARA COMEDOR ESCOLAR

Os que aínda non o fixeron, poden facelo ata o 3 de xullo.

 

FORMALIZACIÓN DE MATRICULA DO NOVO ALUMNADO 2015-2016

Recórdase aos pis/nais/titores legais do novo alumnado matriculado neste centro para o curso escolar 2015‐2016, que o prazo para a formalización da matrícula é do 20 ao 30 de xuño. No momento de formalizar a matrícula tamén poden presentar, de estimalo oportuno, as solcitudes de axudas para libros, se aínda non o fixeran, ou a de usuario de comedor escolar.

  

SOLICITUDE DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS PARADAS DE MENOS DE 2 KM.

Os pais/nais do alumnado usuario do transporte escolar das paradas a menos de 2 km do Centro (Sixto, Ventorro, Muíños, Guntín, Os Pasos, O Rañego, Barbeitas)que aínda non o fixeran deberán pasar polo Colexio, como máximo do ata o 30 do presente mes de xuño, en horario de 10 a 13 horas, para cubrir a solicitude de autorización do uso do transporte escolar, como xa fixeron o curso pasado.

 

ALUMNADO QUE FINALIZA OS ESTUDOS DE PRIMARIA

A familia do alumnado de cursou 6º de Primaria no presente curso 2014-2015, deberán pasar polo Centro do 30 de xuño ao 3 de xullo para recoller o Historial Académico.


O CURSO ESCOLAR 2015-2016 COMEZARÁ O XOVES 10 DE SETEMBRO DE 2015, ÁS 9:30 HORAS
BOAS VACACIÓNS!!!


 

 

INFORMACIÓNS VARIAS

 INFORMACIÓNS SOBRE NOVAS MATRÍCULAS, TRANSPORTE E COMEDOR

 

FORMALIZACIÓN DE MATRICULA DO NOVO ALUMNADO 2015-2016

Recórdase aos pais/nais/titores legais do NOVO alumnado matriculado neste centro para o curso escolar 2015-2016, que o prazo para a formalización da matrícula será do 20 ao 30 de xuño.

No momento de formalizar a matrícula tamén poden presentar, de estimalo oportuno, as solcitudes de axudas para libros, se aínda non o fixeran, de usuario e axuda de comedor escolar ou de transporte de menos de 2 km.

 

SOLICITUDE DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS PARADAS DE MENOS DE 2 KM.

Os pais/nais do alumnado usuario do transporte escolar das paradas a menos de 2 km do Centro (Sixto, Ventorro, Muíños, Guntín, Os Pasos, O Rañego, Barbeitas) deberán pasar polo Colexio á maior brevidade posible,

en horario de mañá, para cubrir a solicitude de autorización do uso do transporte escolar de carácter excepcional, como xa fixeron en cursos pasados.

 

SOLICITUDE DE PRAZA E DE AXUDAS PARA USO DO COMEDOR ESCOLAR.

As solicitudes de praza e as axudas para o uso do comedor escolar poderán presentarse ata o día 3 de xullo. Os impresos para as referidas solicitudes pódense recoller na Secretaría do Centro ou descargalos directamente

no seguinte enlace:

 

MODELO DE AUTODECLARACIÓN

 

Para cubrir as axudas de comedor hai que ter en conta a declaración da renta do 2014 (a que se está a presentar nestas datas). Para saber a renta per cápita haberá que realizar a segunte operación:

 

CASIÑA 430 + CASIÑA 445 - CASIÑA 589 = X


Unha vez coñecida a cantidade que resulte de facer as anteriores operacións (X), esta dividirase entre o númerode membros que compoñen a unidade familiar.

O resultado da división será a renta per cápita familiar.

De xeito resumido: 

   • As familias que teñan unha renta per cápita igual ou menor a 7.000€, non terán que aboar nada.
   • As que teñan entre 7.000€ e 8000€, terán que aboar 1€.
   • As que teñan entre 8.000€ e 9.000€, aboarán 2,5 €
   • As que pasen de 9.000€, aboarán 4,5€.
   • As familias con máis de dous fillos cunha renta per cápita superior a 7.000€ pagarán 1€.

AXUDAS LIBROS CURSO ESCOLAR 2015-2016

 

CONVOCATORIA PARA SOLICITAR AS AXUDAS DE LIBROS DO VINDEIRO CURSO 2015-2016


Veñen de publicarse no DOG as axudas  para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria para o curso  escolar 2015-16 (Orde do 22 de maio de 2015 ).
Tamén se publicou a orde do 21 de maio de 2015 que regula o fondo solidario de libros de texto destinado ao alumnado matriculado en 3º e 5º de Educación Primaria no curso escolar 2015-16 (DOG do luns, 1 de xuño ).

PRAZO DE SOLICITUDE:

 • PARA ALUMNOS DE 1º, 2º, 4º E 6º DE PRIMARIA: DO 2 DE XUÑO AO 2 DE XULLO
 • PARA ALUMNOS DE 3º E 5 º DE PRIMARIA:  DO 2 AO 30 DE XUÑO
  As instancias para solicitar as axudas poderán descargarse do portal educativo da Xunta de Galicia, nesta mesma páxina web do Centro -máis abaixo- ou recollerse na secretaría do Colexio.
   

REQUISITO IMPORTANTE A TER EN CONTA: Para ser beneficiario destas axudas hai que “TER DEVOLTO OS LIBROS DE TEXTO ADQUIRIDO COAS AXUDAS DO CURSO 2014/2015”
O prazo para a devolución deses libros será o 19 de xuño de 2015.

Máis información das Axudas para adquisición de libros de texto para o curso 2015-2016 para os niveis de 1º, 2º, 4º e 6º de Educación Primaria 

Información no DOG preme AQUÍ

MODELO DE SOLICITUDE ANEXO I AXUDAS LIBROS

PARA ACCEDER Á SEDE ELECTRÓNICA DA XUNTA (AXUDAS LIBROS) PREME AQUÍ 

Máis información do Fondo solidario de libros para o curso 2015-2016 para os niveis de 3º e 5º de Educación Primaria  

Información no DOG preme AQUÍ

MODELO DE SOLICITUDE ANEXO I FONDO SOLIDARIO

PARA ACCEDER Á SEDE ELECTRÓNICA DA XUNTA (FONDO SOLIDARIO) PREME AQUÍ

PARA TER AÍNDA MÁIS INFORMACIÓN PREME AQUI

NOTA INFORMATIVA REMITIDA ÁS FAMILIAS


CAMPIONATO GALEGO DUATLÓN ESCOLAR (31 de maio de 2015)

TRAMO DO CAMIÑO NORTE DE SANTIAGO: MARTIÑÁN-GOIRIZ

CHEGOU O DÍA... O MARTES TOCA CAMIÑATA. 

O CEIP ANTONIO INSUA BERMÚDEZ organiza, para mañá martes, día 26 de maio, a realización dun tramo do Camiño Norte de Santiago, o comprendido entre Martiñán e Goiriz, todo iso dentro dos actos contemplados para o mes de maio, e tendo en conta tamén o proxecto educativo que se fixou a principios de curso no Programa de Mellora de Bibliotecas Escolares (PLAMBE) denominado precisamente “O CAMIÑO NORTE DE SANTIAGO”.

A totalidade do alumnado (327) e do profesorado (27) do Centro sairán con rumbo a Martiñán en autobús en dous turnos a partires das 10 da mañá. Os nenos de Infantil e 1º e 2º de Primaria realizarán un total de 1,5 km, mentras que os de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria farán o percorrido completo, uns 5,5 km.

Ao remate da ruta, terá lugar no campo da festa de Goiriz a comida de todos os participantes que nesta ocasión estará composta por bocadillos, froitas, bebibles, chocolatinas e auga.

Unha vez acabada a comida terá lugar o regreso en autobús ata o Colexio de forma escalonada, dando por finalizado así esta xornada que pretendemos sexa moi entretida e do agrado de todos. 

ENTREGA DE PREMIOS DO CERTAME BENJAMIN PAZ E CONCERTO DE MINI E MERO

ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS DO XVII CERTAME LITERARIO BENJAMÍN PAZ
CONCERTO DE MINI E MERO

O venres, día 29 de maio de 2015, ás 19,00 horas, no Auditorio Municipal de Vilalba, o CEIP “Antonio Insua Bermúdez”, organiza o acto de entrega de premios do XVII Certame Literario e de Debuxo Benjamín Paz, que convocou coa colaboración da Asociación de Minusválidos “Benjamín Paz” e o Centro Cultural Recreativo, e que ten como fin primordial e fundamental o de lembrar a figura de Benjamín Paz Cordal.

O acto englóbase dentro das actividades que o Colexio programa co gallo das Letras Galegas tendentes a fomentar a creatividade artística e literaria, por un lado, e a potenciar o idioma galego cara a consecución da súa plena normalización, por outro.

Nesta ocasión, ademais dos apartados habituais da lectura de acta, entrega de premios, recitados e agradecementos, quixemos darlle unha especial relevancia ao evento incluíndo, como gran colofón final do mesmo, un concerto de música popular galega. E coidamos que nada millor para iso que a actuación dos sempre grandes MINI E MERO, que tan bos momentos nos fixeron pasar coas súas intervencións no Centro en cursos pasados.

 

 

 

 


RELACIÓN DE PREMIADOS E PREMIADAS NO XVII CERTAME BENJAMÍN PAZ

 

VARIOS PREMIADOS DO NOSO COLEXIO NO CERTAME DAS LETRAS GALEGAS DO CONCELLO

Varios alumnos do noso Colexio conseguiron premio no Certame das Letras Galegas convocado polo Concello de Vilalba, segundo se recolle na Acta do referido Certame que transcribimos a continuación co engadido do nome do noso centro:

CERTAME LITERARIO DAS LETRAS GALEGAS 2015

Excmo. Concello de Vilalba

En Vilalba a 13 de maio de 2015 na Casa do Concello, sendo ás 17:00 horas, reúnese o Xurado do Certame Literario das Letras Galegas 2015 formado por:

 • José Mª García-Leira Boado, Concelleiro de Cultura, Educación e Turismo, actuando como presidente.
 • Carmen Hermida Cendán, Xornalista da Cadena Cope de Vilalba.
 • Maria Roca Ramudo, Xornalista no Progreso. Jose Mª Palacios Muruais, xornalista na Voz de Galicia.

Lidos os traballo presentados, acordan emiti-lo seguinte fallo:

Premio “Xosé Lois García Mato” para rapaces e rapazas menores de 15 anos, dotado con 120 euros e diploma ó mellor traballo en prosa galega, para Carlota Millor Prado (DO CEIP ANTONIO INSUA BERMÚDEZ), co traballo titulado “Dorotea e o viaxe ao novo mundo”. 

Premio “Antonio García Hermida” para rapaces e rapazas menores de 15 anos, dotado con 100 euros e diploma ó mellor poema inédito en galego, para Adrian Ginzo Graña, co traballo titulado “O Soñador”.

Premio “Carmiña Prieto Rouco” para nenos e nenas menores de 10 anos, dotado con 80 euros e diploma ó mellor traballo inédito en prosa galega, para Eva María Alonso Felpeto (DO CEIP ANTONIO INSUA BERMÚDEZ), co traballo titulado “María a soñadora"

Premio “Xosé Filgueira Valverde” para nenos e nenas menores de 10 anos, dotado con 60 euros e diploma ó mellor poema inédito en galego, para Vicente Castro Rico (DO CEIP ANTONIO INSUA BERMÚDEZ), co traballo titulado “Vilalba”.

O Premio “Manuel Mato Vizoso” en prosa galega e o premio “Xose María Chao Ledo” en poema galego ambos para rapaces e rapazas de 15 a 18 anos inclusive, quedaron desertos.

 

CAMPIONATO PROVINCIAL DE ATLETISMO (17-05-2015)

O próximo domingo 17 de maio de 2015 celebrarase o Campionato Provincial de Atletismo nas instalacións do Estadio Gregorio Pérez Ribera. As 16 mellores marcas de tódalas probas están chamadas a celebrar esta competición:

Representando ao noso centro temos,  por categorías e sexo, os seguintes atletas clasificados:

BENXAMÍN MASCULINO

- 500 ml: Hugo Teijeiro Cabarcos.

- 1000 Marcha: Daniel Castro Rico (6.51), Eduardo Fernández Dopico (6.55), Diego Lobato Ramudo(6.55), Martín Rañal Piñón (7.43), Iker Felpeto Cupeiro (8.08).

- Pelota: Iker Pardo Naranjo (18,54), Xiao Seoane Vázquez (18,40).

BENXAMIN FEMININO

- Peso 2Q: María Sandomingo Gesto.

- 1000 Marcha: Noelia Lobato Ramudo ( 8.17), Lara Garcia Lobato (8:31), Andrea Vivero Álvarez (9.05).

 

ALEVÍN MASCULINO

- 60 ml: Hugo Xavier Fernández Ramudo (10.06)

- 500ml: Vicente Castro Rico (1.48), Hugo Xavier Fernández Ramudo (1.48), Sergio Franco Fernández (1,49).

- Peso 2Q: Adrian Rouco Insua (6.31), Raúl Carballés Dramón (5.57).

- 2000 Marcha: Xosé Antonio Mato Maseda (17,48).

- Pelota: Vicente Castro Rico ( 21.79).

ALEVÍN FEMENINO

- 60 ml: Aurora Romero Trastoy (9.80).

- 500 ml: Aurora Romero Trastoy (1,40).

- 1000 ml: Lucía García-Anllo Seco (5,09).

- Peso 2Q: Carla Pena Leiras (4,87).

- 2000 Marcha: Guadalupe Martínez González. (14,58)

 

INFANTIL MASCULINO

- 1000 ml: Raúl Rivas Fernández (3,54), Raúl Alvariño Amado (3.56), Samuel Alvariño Amado (4.02).

- 3000ml: David Franco Fernández (11.28), Lucas Mariano de Oliveira (11.51), Iker Pita Peña ( 12.02).

- Salto Lonxitude: Iker Pita Peña (3.68),

- 80 mv (0.84): Antón Paz González (19.74).

- Peso 3Q: Manuel Canto González (8.12), Diego Díaz Vázquez (7.08).

- Xavalina 500g: Manuel Canto González (24.37), David Franco Fernández (20.78), David Montero Coedo (17,63).

- 220 mv: David Franco Fernández (42,64)+ no mesmo segundo que o 3º.

INFANTIL FEMENINO

- 500 ml: Eva Sanmartín Vázquez (1.45).

- 1000 ml: Lara Rodríguez Seoane (4,15), Noa Castedo Grandío (4,25).

- Peso 3Q: Uxía Díaz Lozano (6.36), María Díaz Vázquez (6.31), Alejandra Pico González (6.16), Ana Insua Yáñez (5.36).

- Javalina 400g: Uxía Díaz Lozano (19.48), María Díaz Vázquez (12.79).

- 3000 Marcha: Ana Insua Yáñez (21.27), Claudia Carreira Seijas (21.42).

O martes 12 remata o plazo de inscrición. O mércores sairá publicado un listado provisional e o xoves poderase inscribir algún repescado no caso que algún dos 16 clasificados non se inscriba.

O xoves remata o plazo para comunicar o número de comensais na comida de mediodía.

 

 

 

 

 

Distribuir contido