CONVOCADO O XVII CERTAME BENJAMÍN PAZ

BASES DO XVII CERTAME BENJAMÍN PAZ DE NARRATIVA, POESÍA E DEBUXO


PRIMEIRA.-
Poderá concorrer ao Certame todo o alumnado de Educación Infantil e de Primaria pertencente a centros educativos da Terra Chá.
SEGUNDA.-
Establécense tres modalidades: POESÍA e NARRATIVA, para Educación Primaria, e DEBUXO, para Educación Infantil.
TERCEIRA.-
Os traballos de Poesía e Narrativa (PRIMARIA), de temática libre, estarán escritos en lingua galega conforme á normativa vixente. Os textos haberán de ser inéditos e totalmente orixinais. Cada participante pode presentar o número de traballos que estime conveniente en ámbalas dúas modalidades. Poderán presentarse a máquina ou manuscritos, en papel DIN A-4, por unha soa cara. Enviarase SOAMENTE O ORIXINAL, figurando na parte traseira do folio os DATOS PERSOAIS, O CICLO, O COLEXIO E A MODALIDADE á que concorre. (NON GRAMPAR)
CUARTA.-
Os Debuxos (INFANTIL) presentaranse en cartolina formato DIN A-4. Poderá empregarse calqueira técnica e a temática será libre. Os DATOS PERSOAIS, O NIVEL e O COLEXIO figurarán na parte posterior da cartolina.
QUINTA.-
Os traballos serán dirixidos a:
XVII CERTAME BENJAMÍN PAZ
CEIP “Antonio Insua Bermúdez”,
Rúa Cuart de Poblet, s/n,
27800 Vilalba
SEXTA.-
O prazo de admisión de traballos rematará ás 17 HORAS DO DÍA 24 DE ABRIL DE 2015.
SÉTIMA.-
O Certame estará dotado cos seguintes premios:
MODALIDADE POESÍA E NARRATIVA (Primaria)
1º Ciclo de Ed. Primaria: 60 €, diploma e flor natural.
2º Ciclo de Ed. Primaria: 75 €, diploma e flor natural.
3º Ciclo de Ed. Primaria: 90 €, diploma e flor natural.
MODALIDADE DEBUXO-PREMIO DAVID DÍAZ VÁZQUEZ
(Infantil)
Infantil 3 anos: Lote de material, diploma e flor natural.
Infantil 4 anos: Lote de material, diploma e flor natural.
Infantil 5 anos: Lote de material, diploma e flor natural.
OITAVA.-
O Xurado, se o estima oportuno, poderá declarar os premios desertos, distribuír a cuantía dos mesmos ou aumentalos con accésits. En calquera caso a súa decisión será inapelable e polo feito de concorrer ao Certame así deberá aceptarse.
NOVENA.-
O Xurado estará formado por persoas de recoñecida competencia nas materias ás que se refiren as presentes Bases. A súa composición ha ser dada a coñecer xunto coa emisión do resultado.
DÉCIMA.-
O dictame do Xurado será difundido a través dos distintos medios de comunicación. A entrega de premios efectuarase nun acto previsto para o mes de maio e do que se dará conta oportunamente.

ADMISIÓN ALUMNADO 2015-2016
NIVEL


 


Nº DE PRAZAS VACANTES


 


Nº DE SOLICITUDES PRESENTADAS


 


SITUACIÓN


 


ACTUAL


4º INFANTIL (Inf-3)


25


32


Baremo


5º INFANTIL


(Inf-4)


0


1


Comisión


Escolarización


LUGO


1º de PRIMARIA


29


24


Admitidas


Polo tanto poñemos en coñecemento dos interesados/as o seguinte:


1º.- As solicitudes presentadas para o 4º de Infantil (INF-3 anos), ao sobrepasar o número de prazas escolares vacantes establecidas, terán que pasar polo PROCESO DE BAREMO para establecer cales son admitidas e cales irán a outros centros. Deberán agardar á publicación da relación do alumnado baremado para saber que centro lles corresponde.


2º.- A solicitude presentada para o 5º de Infantil (Inf-4 anos), ao non haber prazas dispoñibles, terá que ser a Comisión de Escolarización en Lugo, quen decida o centro onde se matriculará.


3º.- As solicitudes presentadas para o 1º Nivel de Primaria, ao non sobrepasar o número de prazas escolares vacantes establecidas, SERÁN ADMITIDAS TODAS. (Terán que formalizar a matrícula definitiva do 20 ao 30 do mes de xuño).


Vilalba, 24 de marzo de 2015


A DIRECCIÓN

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO ESCOLAR 2015-2016

Procedemento de admisión do alumnado para o curso 2015/2016

De acordo co estipulado na Orde do 12 de marzo de 2013, explícase a continuación o procedemento para a admisión do alumnado en centros sostidos con fondos públicos (calendario, prazos, formularios, normativa, etc.)

PROCEDEMENTO A SEGUIR

1º- Reserva de praza para centros adscritos (febreiro) (xa feito)
2º- Solicitude de admisión (Para alumnado non pertencente ao Centro) (1-20 marzo)
3º- Formalización da matrícula (Para alumnado admitido) (20-30 xuño)

NORMATIVA REGULADORA
Decreto 254/2012 do 13 de decembro

Orde de 12 de marzo de 2013

CALENDARIO ADMISIÓN DO ALUMNADO
Do 1 ao 15 febreiro: Reserva de praza (Só centros adscritos) (xa feito)
Antes 1 de marzo: Publicación de vacantes.
Do 1 ao 20 de marzo: Presentación de solicitudes.


Podes premer aquí e baixar o impreso para cubrir a solicitude de admisión-Anexo II (pdf)

Do 23 de marzo ao 6 de abril: Presentación de documentación acreditativa dos criterios de admisión, no cado de ser necesaria a baremación.
Antes do 25 de abril: Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos. Prazo para reclamacións: ata o 2 de maio.
Antes do 16 de maio: Publicación listaxes definitivas.
Do 20 ao 30 de xuño: Formalización da matrícula para o alumnado de educación infantil e primaria.

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR COA SOLICITUDE
o Informe médico.
o Fotocopias do DNI do pai e da nai.
o Fotocopia da cartilla de vacinacións.
o Fotocopia da tarxeta do seguro médico.
o Fotocopia do Libro de Familia.
o CERTIFICADO DE CONVIVIENCIA expedido polo Concello e que acredite o domicilio DE TODOS OS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR.
o Tres fotografías tamaño carné.

NECESIDADE DE BAREMACIÓN

Cando non existan prazas suficientes, aplicaranse os seguintes criterios para establecer unha orde de prioridade:
a) Existencia de irmás/irmáns matriculadas/os no centro.
b) Nai, pai,titora ou titor que traballe no centro.
c) Proximidade do centro ao domicilio familiar ou ao lugar de traballo das/dos nais/pais ou titoras/es.
d) Renda anual percápita da unidade familiar.
e) Condición de familia numerosa.
f) Condición de familia monoparental.
g) Concorrencia de discapacidade na alumna ou alumno ou en nai, pai, titora,titor,irmá ou irmán do alumnado.

No caso de ter que levar a cabo a baremación, haberá que presentar a documentación que se alegue dos apartados anteriores no prazo estipulado no calendario.


ACCESO A MÁIS INFORMACIÓN NO PORTAL DA CONSELLERÍA


RESOLUCIÓN SORTEO LETRAS APELIDOS 


CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2015/2016


(Orde de 12 de marzo de 2013, DOG nº 53, venres 15 de marzo de 2013)


Reserva de praza do alumnado de 6º de Ed. Primaria para o IES Basanta Silva.


Do 1 ao 15 de febreiro


(Faino o propio Colexio)


Sorteo público letra


Antes do 1 de marzo


Publicación vacantes


28 de febreiro


Presentación Solicitude Admisión  do novo alumnado


Do 1 ao 20 de marzo


Presentación documentación xustificativa (de ser preciso)


Prazo de 10 días hábiles, contados a partir dos 2 días seguintes ao 20 de marzo.


Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos


Antes do 25 de abril


Publicación das listaxes definitivas


Antes do 15 de maio


Formalización de matrícula en Educación Infantil e Primaria


Do 20 ao 30 de xuño


 RELACION DE PRAZAS ESCOLARES VACANTES PARA O CURSO ESCOLAR 2015/2016

             AULA           


Nº PRAZAS CUBERTAS


PROCEDENTES DO 2014/2015


VACANTES 2015/2016


1º PRIMARIA


21


29


2º PRIMARIA


50


0


3º PRIMARIA


39


11


4º PRIMARIA


28


22


5º PRIMARIA


41


9


6º PRIMARIA


51


0


INFANTIL 3


0


25


INFANTIL 4


26


0


INFANTIL 5


25


0


Nota.- Segundo a normativa vixente, hai que reservar tres vacantes por nivel para alumnado con NEE.

CAMPIONATO GALEGO DE CAMPO A TRAVÉS NO COMPLEXO DE MONTERRE O SÁBADO 21 FEBREIRO 2015

Na recente proba provincial de Campo a Través celebrada no circuíto da Magdalena en Vilalba clasificaronse por individual os atletas: Aurora Romero Trastoy na categoría Alevín Feminino e David Franco na categoría Infantil masculino. Do mesmo xeito o equipo Benxamín feminino acadou o segundo posto pero esta categoría non disputa o campionato galego. Parabéns a tódolos atletas participantes.

Achéganse documentos do plano do circuíto e da normativa para a proba.

REANUDACIÓN DAS CLASES

REANUDACIÓN DAS CLASES
INFORMAMOS A TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA QUE MAÑÁ VENRES, DÍA 6 DE FEBREIRO, ESTE CENTRO PERMANECERÁ ABERTO, REANÚDANSE AS ACTIVIDADES LECTIVAS SUSPENDIDAS NO DÍA DE ONTE; TENDO EN CONTA, ADEMAIS, QUE FOI SUPRIMIDA A ALERTA METEOROLÓXICA NO PORTAL EDUCATIVO DA XUNTA. 


DESPOIS DO OCURRIDO NA MAÑÁ DE HOXE, MÉRCORES, E ANTE AS PREVISIÓNS METEOROLÓXICAS QUE DAN PARA ESTAS DATAS, INFORMAMOS A TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA DESTE CENTRO QUE SE SUSPENDEN AS CLASES NO DÍA DE MAÑÁ XOVES, 5 DE FEBREIRO DE 2015.


A DIRECCIÓN 

CAMPIONATO PROVINCIAL DE CAMPO A TRAVÉS (MADALENA 01/02/2015)

CircuitoCampionatoProvincialCampoTravésVilalba2015

O xoves 29 ás 13:00pm  remata o prazo para inscribir os equipos e individuais clasificados na proba anterior.

Prégase confirmen asistencia os atletas pendentes infantiles e cadetes para poder configurar equipos e facer os axustes necesarios.

Teléfono de contacto do encargado 616501003.

O domingo 1 de febreiro de 2015, nas instalacións deportivas da Madalena do Concello de Vilalba, celebrarase unha nova edición do Campionato Provincial de Campo a través. O noso centro inscrito no Plan Proxecta de Proxecto Deportivo de Centro, participa nesta ocasión con equipos en tódalas categorías agás na cadete masculina. Os atletas gañaron a súa participación na anterior proba clasificatoria celebrada o domingo anterior no mésmo circuíto. Agardamos que o tempo e os parentes nos acompañen nesta xornada deportiva para animar aos nosos atletas.

PROBA CLASIFICATORIA DOMINGO 25 XANEIRO DE 2015 NA MADALENA

Prema aqui para descargar os RESULTADOS da PROBA CLASIFICATORIA.

PROBA PREPARATORIA CAMPO A TRAVÉS O 15 de Xaneiro EN HORARIO LECTIVO

CLICA NA LIGAZÓN PARA VER OS RESULTADOS DA PROBA

 

Preme en adxuntos para descargar os documentos

BO NADAL E BO ANO PARA TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA.

Postal nadal 2014 CEIP ANTONIO INSUA BERMUDEZ VILALBA

III Cata de Doce de Outono

Montaje creado Bloggif

 

En datas recentes os equipos de Normalización Lingüística e Extraescolares vimos de organizar unha nova edición da nosa Cata de Doces de Outono.

As familias e o alumnado colaboraron animadamente axudando a elaborar os postres, escribindo as receitas e finalmente degustando as creacións culinarias e explorando as posibilidades gustativas, combinativas e plasticas  das castañas.

A participación supera ano a ano as expectativas, este ano superou nunha decena de postres á convocatoria anterior, uns 110 doces de tódalas tipoloxias: flans, biscoitos, cremas, bombóns e a creatividade artística non queda atrás.

Coas receitas recollidas e as imaxes destes produtos culinarios andamos aínda a rematar a edición do II volume da edición pasada e cando rematemos comezaremos a III edición do libro que recolle tódalas recetas desta edición. O resultado poñerémolo á disposición de tódolas persoas que desexen consultalo e descargalo en formato pdf na web do cole.

Agradecese a colaboración das familias.

Podedes ver a nova no xornal EL PROGRESO 5 de novembro de 2014.

 

Clica nesta ligazón para acceder á galería de imaxes da III Cata de Doces do Outono 

 

Distribuir contido