INFORMACIONS DE INTERESE PARA AS FAMILIAS

INFORMACIÓNS DE INTERESE PARA AS FAMILIAS

ENTREGA DOS LOTES DE LIBROS

Todas as familias do alumnado que dispuxo de libros de texto no presente curso escolar procedentes das axudas de libros (VALES) (4º e 6º de Primaria), así como ás do alumnado que dispuxo de libros procedentes do fondo solidario (PRÉSTAMO) (3º e 5º de Primaria) que deberá facer entrega do seu respectivo lote de libros.

Para elo, o día 22 de xuño, último día lectivo, o alumnado antes mencionado deberá deixar o lote na súa aula. Unha vez comprobado que todo está en regla, por parte do Centro indicarase na aplicación correspondente que a devolución foi efectuada correctamente para que podan optar de novo no fondo do curso 2016-2017.

Se por calquera circunstancia, algún alumno/a non puidera facer efectiva a entrega o día 22, aínda poderá facelo ao día seguinte, 23 de xuño.

 

RECOLLIDA DO VALE DAS AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO 2016-2017

Informamos a todos os que presentaron solicitude de axudas para os libros de texto do alumnado que vai cursar 1º ou 2º de Primaria, así como todos os que solicitaron axudas para material escolar (1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria) que poden pasar a recoller os vales correspondentes entre os días 1 e 8 de xullo en horario de mañá.

 

FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO 2016-2017

Informamos a todos os que presentaron solicitude para o fondo solidario dos libros de texto do alumnado que vai cursar 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria, que entre os días 1 e 8 de xullo será exposta no tablón de anuncios e na páxina web do Centro a relación coa lista ordenada do alumnado con dereito a que se lle asigne un lote. Este será entregado nos primeiros días do mes de setembro, antes do día 12.

Os libros que non figuren nos lotes deberán ser encargados polas familias nas librerías ou ben conseguilos por outros medios.

Os que aínda non presentaron a solicitude e queiran facelo, teñen de prazo ata o 23 de xuño.

 

AXUDAS PARA COMEDOR ESCOLAR-ANEXO II DE AUTODECLARACIÓN (RENTA 2015)

Lémbrámoslles ás familias do alumando que solicitou praza de usuario que, preferentemente, entre o 20 e o 30 de xuño, poderán cubrir e entregar o ANEXO II DA AUTODECLARACIÓN que permitirá saber se teñen dereito á gratuídade ou ben pagar algunha das cuotas estipuladas dependendo da renta: 1 € - 2,5 € - 4,5 €.

 

SOLICITUDE DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS PARADAS DE MENOS DE 2 KM.

Os pais/nais do alumnado usuario do transporte escolar das paradas a menos de 2 km do Centro (Sixto, Ventorro, Muíños, Guntín, Os Pasos, O Rañego, Barbeitas) que aínda non o fixeran deberán pasar polo Colexio, como máximo do ata o 30 do presente mes de xuño, en horario de mañá, para entregar a solicitude de autorización do uso do transporte escolar, como xa fixeron en cursos pasados.

 

ALUMNADO de 6º QUE FINALIZA OS ESTUDOS DE PRIMARIA

As familias do alumnado que cursou 6º de Primaria no presente curso 2015-2016 e promociona á ESO, deberán pasar polo Centro do 1 ao 8 de xullo para recoller o Historial Académico.

 

FORMALIZACIÓN DE MATRICULA DO NOVO ALUMNADO 2016-2017

Recórdase aos pais/nais/titores legais do NOVO alumnado matriculado neste centro para o curso escolar 2016-2017 (INFANTIL 3 ANOS e 1º PRIMARIA –procedentes da ESCOLA DE EDUCACIÓN INFANTIL) que o prazo para a formalización da matrícula será do 20 ao 30 de xuño.

No momento de formalizar a matrícula tamén poden presentar, de estimalo oportuno, as solcitudes de axudas para libros, axuda para material, de usuario e axuda de comedor escolar ou de transporte de menos de 2 km.

 

O CURSO ESCOLAR 2016-2017 COMEZARÁ O LUNS 12 DE SETEMBRO DE 2016, ÁS 9:30 HORAS

BOAS VACACIÓNS!!!

 


 

ULTIMA NOVAS DE SECRETARÍA

* TRANSPORTE DE CARÁCTER EXCEPCIONAL (MENOS DE 2K DO CENTRO)

Os pais/nais do alumnado usuario do transporte escolar das paradas a menos de 2 km do Centro (Sixto, Ventorro, Muíños, Guntín, Os Pasos, O Rañego, Barbeitas) deberán CUBRIR antes do 30 de xuño, a solicitude de autorización do uso do transporte escolar de carácter excepcional, como xa fixeron en cursos pasados.


O impreso enviarase polos/as alumnos/as, pero tamén se poderá descargar da páxina web do centro premendo no seguinte enlace.

       

       IMPRESO DE SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARADAS MENOS DE 2 KM 

 

* SOLICITUDE DE PRAZA DE USUARIO/A PARA O CURSO ESCOLAR 2016-2017

* INFORMACIÓN

* IMPRESO SOLICITUDE

* ANEXO II DE AUTODECLARACIÓN PARA AXUDAS SEGUNDO RENTA

* INFORMACIÓN

* MODELO ANEXO II-AUTODECLARACIÓN

 

PARA MÁIS INFORMACIÓN PREMA NESTE ENLACE E ACCEDERÁ ÁS INTRUCIÓNS DA CONSELLERÍA  

 


 

COLABORACIÓN COMEDOR ESCOLAR 2016-2017

ANUNCIO DE APERTURA DO PRAZO DE ADMISIÓN  COMO COLABORADORES/AS VOLUNTARIOS/AS NAS TAREFAS DE ATENCIÓN E APOIO AO ALUMNADO USUARIO DO COMEDOR ESCOLAR DURANTE O CURSO 2016/17.

As nais, os pais, os/as titores/a legais e os/as acolledores/as familiares do alumnado deste centro de ensino, que desexen, ao longo do curso 2016-2017, colabroar nas tarefas de atención e apoio aos escolares usuarios do comedor escolar poden cubrir e presentar a solicitude na secretaría deste Centro. O prazo para presentar a solicitudes permanecerá inicialmente aberto ata o día 8 de xullo. Podéndose reabrir un novo prazo, de ser o caso, dende o 1 de setembro ata o 21 de decembro de 2016. 

O  modelo de solicitude pode recollerse no centro ou descargalo no seguinte enlace:

* IMPRESO PARA SOLICITUDE DE COLABORACIÓN NO COMEDOR ESCOLAR 2016-2017 

 


 

EXCURSIÓN FIN DE CURSO AO CASTRO DE VILADONGA

Castro Viladonga Insua Bermúdez 2015-16 ENDL

 

Nas últimas semanas do mes de Maio e no mes de xuño realizamos en sucesivas quendas sendas viaxes ao singular Castro de Viladonga. Un dos Castros máis importantes da rexión e de Galicia. Ao longo do ano, enmarcado nunha liña global e transversal consensuada en claustro e coordinadas polos equipos de Biblioteca  de Normalización e de Extraescolares desenvolvemos numerosas actividades para achegarnos á Cultura Castrexa. esta excursión culmina un ano de traballo e de actividades. 

 Prema no enlace para acceder á galería de imaxes

CAMPAMENTO VERÁN ANPA INSUA BERMÚDEZ

 

Campamento de verán no cole, para os q non temos vacacións de verán e necesitamos axuda cos nosos nenos.

Este ano ofrecemos un campamento de verán, que se impartirá no recinto do colexio. Empezaremos xa o 27 de xuño e seguiremos ó largo de todo o verán sempre q se anoten nenos suficientes. Temos a opción de almorzo ou non. Espero q vos sexa útil e, sobre todo, q sexa interesante para os nenos. Estamos traballando na posibilidade de complementalo con robótica, xa vos iremos contando. 
Plazo para solicitalo ata o luns 13 de xuño. Un saúdo.

FESTA FIN DE CURSO DA ANPA

REPORTAXE FOTOGRÁFICA DO XVIII CERTAME BENJAMÍN PAZ PUBLICADA EN EL PROGRESO

REVISTA A PRAVIA Nº 67

 

AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR, LIBROS DE TEXTO E FONDO SOLIDARIO CURSO 2016-2017

CONVOCATORIA AXUDAS ADQUISICIÓN LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2016-2017


Ven de publicarse no DOG a Orde onde se convoca a participación no fondo solidario de libros de texto, axudas para adquisición de libros de texto e material escolar destinadas ao seguinte alumnado:


Fondo solidario: 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria.
Axudas para libros de texto: 1º e 2º de Educación Primaria e EE.
Material escolar: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º.


Lugar e prazo de presentación de solicitudes:
* Poderán presentar solicitudes os pais/nais/titores/as dos alumnos/as matriculados no centro no curso 2016/2017.
* As solicitudes deberán presentarse en soporte papel, preferentemente na secretaría do centro.
* A solicitude será ÚNICA para todos os fillos que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2016/2017, e nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no dito curso. Se están admitidos en centros docentes distintos, presentarase una solicitude en cada un dos centros.
* O prazo de presentación abarca dende o 17 de maio ata o día 23 de xuño de 2016 (este incluído).
* A solicitude deberá estar asinada polo pai/nai/titor/a ou representante legal do alumnado, e a súa presentación implicará que acepta as bases da convocatoria, cumpre os requisitos esixidos nela e que son certos os datos indicados na solicitude; así mesmo comprométese a conservar en bo estado e devolver ao finalizar o curso os libros de texto e o material reutilizable recibidos do fondo solidario ou adquiridos coa axuda para libros de texto.


Documentación a achegar:
* Copia do DNI só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade.
* Libro de familia en que figuren todos os membros da unidade familiar. A situación familiar tida en conta será a reflectida a 31 de decembro de 2014. No caso de non coincidir co libro de familia poderase presentar: sentenza xudicial de separación ou divorcio; certificado de convivencia; informe dos servizos sociais…
* No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar certificado emitido polo órgano competente.
(Certificado emitido pola Seguridade Social de pensión de incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou gran invalidez, ou documentación acreditativa da condición de pensionista de clases pasivas cunha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade)


A publicación da listaxe provisional do fondo libros será o 6 de xullo.
A Publicación da listaxe definitiva do fondo libros será o 8 de xullo.
Os VALES das axudas para 1º e 2º e para material escolar serán entregados entre do 1 ao 8 de xullo.
Os lotes para o vindeiro curso entregaranse antes do 12 de setembro de 2016 (DATA DE COMEZO DO VINDEIRO CURSO).


Para máis información dirixirse á web do centro ou á secretaría do mesmo.
 
Contía das AXUDAS LIBROS (1º e 2º), Axudas Material Escolar (1º,2º,3º,4º,5º,6º) e Fondo de libros (3º, 4º, 5º e 6º)


AXUDAS LIBROS 1º E 2º DE PRIMARIA
RENDA PER CÁPITA DO ANO 2014 = ou < a 5.400 >>>>>> 170 euros
RENDA PER CÁPITA DO ANO 2014 > 5.400 e = ou < 9.000 >>>>>> 90 euros

MATERIAL ESCOLAR PARA TODA A PRIMARIA
RENDA PER CÁPITA DO ANO 2014 = ou < 5.400 >>>>>>> 50 euros


O alumnado de Educación Especial ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65% >>>>>>> 250 euros, con independencia da renda pér capita


FONDO SOLIDARIO LIBROS 3º, 4º, 5º E 6º DE PRIMARIA
RENDA = ou < 5.400 >>>>>> 6 LIBROS
RENDA = ou < 9.000 >>>>>> 4 LIBROS

Para os efectos de determinar a renda per cápita familiar, terase en conta a situación persoal e familiar a 31 de decembro de 2014. Os membros da unidade familiar que presentasen declaración do IRPF sumarán os recadros 430 e 445 da mesma. O RESULTADO DIVIDIRASE ENTRE O Nº DE MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR.
No caso de non presentar declaración teranse en conta os ingresos netos de todos os membros computables da unidade familiar durante o exercicio 2014.
Ademáis coa sinatura da solicitude a persoa solicitante declara baixo a súa responsabilidade que se encontra ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e que non ten pendente ningunha débeda coa Administración Pública da Comunidade Autónoma.Pregamos prema nos seguintes enlaces para informarse dun xeito máis detallado:


Enlace 1


Enlace 2


Documentos para descargar:


 Modelo solicitude.
 Orde da convocatoria.


  

REPRESENTACIÓN TEATRAL: AVENTURAS E DESVENTURAS DUNHA ESPIÑA DE TOXO CHAMADA BERENGUELA (Manuel María).

 

O alumnado de 4º curso de Educación Primaria do CEIP Antonio Insua Bermúdez de Vilalba, anda a traballar unha obra teatral do Manuel, ollade como vai.

Montaje creado Bloggif

 

 

 

NO DÍA DAS LETRAS GALEGAS-HOMENAXE A MANUEL MARÍA

Distribuir contido