AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR, LIBROS DE TEXTO E FONDO SOLIDARIO CURSO 2016-2017

CONVOCATORIA AXUDAS ADQUISICIÓN LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2016-2017


Ven de publicarse no DOG a Orde onde se convoca a participación no fondo solidario de libros de texto, axudas para adquisición de libros de texto e material escolar destinadas ao seguinte alumnado:


Fondo solidario: 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria.
Axudas para libros de texto: 1º e 2º de Educación Primaria e EE.
Material escolar: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º.


Lugar e prazo de presentación de solicitudes:
* Poderán presentar solicitudes os pais/nais/titores/as dos alumnos/as matriculados no centro no curso 2016/2017.
* As solicitudes deberán presentarse en soporte papel, preferentemente na secretaría do centro.
* A solicitude será ÚNICA para todos os fillos que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2016/2017, e nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no dito curso. Se están admitidos en centros docentes distintos, presentarase una solicitude en cada un dos centros.
* O prazo de presentación abarca dende o 17 de maio ata o día 23 de xuño de 2016 (este incluído).
* A solicitude deberá estar asinada polo pai/nai/titor/a ou representante legal do alumnado, e a súa presentación implicará que acepta as bases da convocatoria, cumpre os requisitos esixidos nela e que son certos os datos indicados na solicitude; así mesmo comprométese a conservar en bo estado e devolver ao finalizar o curso os libros de texto e o material reutilizable recibidos do fondo solidario ou adquiridos coa axuda para libros de texto.


Documentación a achegar:
* Copia do DNI só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade.
* Libro de familia en que figuren todos os membros da unidade familiar. A situación familiar tida en conta será a reflectida a 31 de decembro de 2014. No caso de non coincidir co libro de familia poderase presentar: sentenza xudicial de separación ou divorcio; certificado de convivencia; informe dos servizos sociais…
* No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar certificado emitido polo órgano competente.
(Certificado emitido pola Seguridade Social de pensión de incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou gran invalidez, ou documentación acreditativa da condición de pensionista de clases pasivas cunha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade)


A publicación da listaxe provisional do fondo libros será o 6 de xullo.
A Publicación da listaxe definitiva do fondo libros será o 8 de xullo.
Os VALES das axudas para 1º e 2º serán entregados entre do 1 ao 8 de xullo.
Os lotes para o vindeiro curso entregaranse antes do 12 de setembro de 2016 (DATA DE COMEZO DO VINDEIRO CURSO).


Para máis información dirixirse á web do centro ou á secretaría do mesmo.
 
Contía das AXUDAS LIBROS (1º e 2º), Axudas Material Escolar (1º,2º,3º,4º,5º,6º) e Fondo de libros (3º, 4º, 5º e 6º)


AXUDAS LIBROS 1º E 2º DE PRIMARIA
RENDA PER CÁPITA DO ANO 2014 = ou < a 5.400 >>>>>> 170 euros
RENDA PER CÁPITA DO ANO 2014 > 5.400 e = ou < 9.000 >>>>>> 90 euros

MATERIAL ESCOLAR PARA TODA A PRIMARIA
RENDA PER CÁPITA DO ANO 2014 = ou < 5.400 >>>>>>> 50 euros


O alumnado de Educación Especial ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65% >>>>>>> 250 euros, con independencia da renda pér capita


FONDO SOLIDARIO LIBROS 3º, 4º, 5º E 6º DE PRIMARIA
RENDA = ou < 5.400 >>>>>> 6 LIBROS
RENDA = ou < 9.000 >>>>>> 4 LIBROS

Para os efectos de determinar a renda per cápita familiar, terase en conta a situación persoal e familiar a 31 de decembro de 2014. Os membros da unidade familiar que presentasen declaración do IRPF sumarán os recadros 430 e 445 da mesma. O RESULTADO DIVIDIRASE ENTRE O Nº DE MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR.
No caso de non presentar declaración teranse en conta os ingresos netos de todos os membros computables da unidade familiar durante o exercicio 2014.
Ademáis coa sinatura da solicitude a persoa solicitante declara baixo a súa responsabilidade que se encontra ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e que non ten pendente ningunha débeda coa Administración Pública da Comunidade Autónoma.Pregamos prema nos seguintes enlaces para informarse dun xeito máis detallado:


Enlace 1


Enlace 2


Documentos para descargar:


 Modelo solicitude.
 Orde da convocatoria.


  

REPRESENTACIÓN TEATRAL: AVENTURAS E DESVENTURAS DUNHA ESPIÑA DE TOXO CHAMADA BERENGUELA (Manuel María).

 

O alumnado de 4º curso de Educación Primaria do CEIP Antonio Insua Bermúdez de Vilalba, anda a traballar unha obra teatral do Manuel, ollade como vai.

Montaje creado Bloggif

 

 

 

NO DÍA DAS LETRAS GALEGAS-HOMENAXE A MANUEL MARÍA

CONCERTO DIDÁCTICO DE MINI E MERO

Montaje creado Bloggif

 

MINI E MERO

O venres, 13 de maio, durante as horas da mañá, na Biblioteca do noso Cole, poidemos presenciar un concerto didáctico a cargo dos sempre grandes MINI E MERO, que nos contaron e nos cantaron moitas cousas cun eixo fundamental: MANUEL MARÍA. Agardabamos con moita ilusión este o concerto pois sabiamos doutros anos que o iamos pasar pipa. E así foi. Foi unha mañá chea de música, de lembranza, de festa na que cantaron Mini e Mero, pero tamén todos nós. Se vírades como entoabamos O CARRO!!!

Houbo dous pases, un para os máis peques e outro para os maiores. Tivemos unha gran sorte de poder contar con eles un ano máis e, encima, por estas datas, pois cónstanos que estaban moi solicitados.  Pero ao noso Colexio non lle podía fallar.

Así pois, unha aperta moi grande para eles e noraboa polo concerto.

Ata o vindeiro curso, Mini e Mero!!!

 

CAMBIOS NA VII CARREIRA POPULAR LETRAS GALEGAS

 

Montaje creado Bloggif

Revisando inscrición, comprobamos un cambio de horario na carreira das letras galegas, por motivos de seguridade. a VII Carreira Popular das Letras Galegas de Vilalba, traslada o seu horario á tarde, comezando as probas dos menores ás 16:00h  e as dos maiores ás 17:30h o Martes 17 de maio de 2016 a partires das 15:00h . Desde a organización comunícase que no caso de non poder asistir á carreira se pode solicitar a devolución do importe. Piden desculpas anticipadas. 

CATEGORÍAS DOS PARTICIPANTESCategorías masculinas e femininas:

 • Categoría +5, nados/as entre 2011 e 2010 (ambos inclusive).
 • Categoría +7, nados/as entre 2009 e 2007 (ambos inclusive).
 • Categoría +10, nados/as entre 2006 e 2004 (ambos inclusive).
 • Categoría +13,nados/as entre 2003 e 2000 (ambos inclusive).

INSCRICIÓN PARA MENORES NA CARREIRA POPULAR: Na web do Cencello  www.vilalba.org/carreirapopular/     Inscrición gratuita para menores.  Do martes 26 de abril  ao venres 13 de maio de 2016 ás 13:30h, apurade!

 • Inscricións no Concello, presenciais a partir do martes 26 de abril na Oficina de Deportes do Concello de Vilalba en horario de 9 a 13:30 horas. Peche de inscricións o venres 13 de maio ás 13:30 horas. Preme aquí para descargar o formulario
 • Inscricións pola web,    Preme aquí para facer a inscrición en liña . Precisa participación dun maior e cumprimentar algúns datos , especialmente DNI  e correo electrónico do maior que autoriza.
 • Inscricións de adultos por Champions Chip.  Preme aquí para acceder ao enlace da inscrición de adultos.
 • Nos coles a través do profesorado de Educación Física, co formulario cuberto e con datos de DNI  do titor/a e un correo electrónico para confirmar a inscrición.

ENTREGA DE DORSAIS:

Os dorsais entregaránse o día da proba (17 de maio) nos mostradores da organización sitos na Praza da Constitución dende as 15:00 ata as 16:00 horas.  Lembrade que o trafico será dificil a esa hora e ide con tempo.

PERCORRIDOS:

CATEGORÍA +5: 300 metros.Saída na Praza da Constitución, rúa de Galicia, rúa Xosé María Chao Ledo e volta á meta pola rúa dos Pepes. 

CATEGORÍA +7: 600 metros.  Saída na Praza da Constitución, rúa de Galicia, rúa Xosé María Chao Ledo, aparcadoiro subterráneo, dirección a Rúa novo Cazón, Rúa Luis González Valdesuso, e volta pola rúa Basanta Silva.

CATEGORÍA +10: 850 metros. Saída na Praza da Constitución, rúa da Pravia, rúa Campo de Puente e volta á meta pola rúa Basanta Silva.

CATEGORÍA +13: 1600 metros.Saída na Praza da Constitución, rúa da Pravia, rúa Campo de Puente, rúa de Muras, rúa de Foz e volta á meta pola rúa Basanta Silva. 

 

TROFEOS:

Trofeo para o primeiro/a, segundo/a e terceiro/a de cada categoría.

Obsequio e avituallamento final para todos os que rematen a proba.

Sorteo de xoguetes, artigos e demais detalles o finalizar a entrega de trofeos.

INCHABLES DE OCIO PARA OS MÁIS PEQUENOS. 

 

INFORMACIÓN DE RESULTADOS:

 Na páxina web oficial da proba:

  • www.vilalba.org/carreirapopular/
  • www.championchipnorte.com

ELABORACIÓN DO MOSAICO MANUEL MARÍA NO CEIP ANTONIO INSUA BERMÚDEZ

Co gallo da celebración das Letras Galegas 2016 o ENDL do CEIP Antonio Insua Bermudez, xunto con outros departamentos: Extraescolares, Biblioteca, pensamos en homenaxear a Manuel María dun xeito: inmortal, perdurable, alén dos tempos. A idea estrela, a estratexia conmemorativa, o produto final foi un impulso creativo de María G. UN MOSAICO GRANDE! de 3 m x 3 m. Contamos co asesoramento indispensable do Profesor de Plástica do IES BASANTA SILVA: D. Carrasco. Guiounos coa metodoloxía, na parte artística, cos materiais, no proceso de implantación na parede.

METODOLOXÍA: Elixir un debuxo, cuadriculalo, pasalo ao formato grande 3mx3m polo sistema de cuadrículas, encher con pedaciños de azulexo segundo as cores do debuxo, ao rematalo facer un engrudo con auga quente e fariña ben misturada para cubrir en varias capas o mosaico, deixando que se sequen ben cada capa, cando os azulexos están ben adheridos ao papel podémolos transportar á parede final. Preparar a parede con cemento cola, ir pegando os pedaciños de engrudo e azulexo, completar todalas cuadrículas. Limpar as xuntas entre azulexos e facer o recercado final. Como remate darémoslle unha capa de vernis mate para quitar o brillo que provoca reflexos indesexados.

 

Montaje creado Bloggif

 

Todo o centro se implicou e participou neste proxecto, colocoron teselas nesta obra, o alumnado de Infantil, de Primaria, persoal docente, persoal laboral: conserxería, cociña, algúns papás e mamás, carpinteiros, albaneis... Chairegos construindo a faciana dun chairego que creou o concepto chairego! Guiño

Velaí vai, alén dos tempos!

CAMPIONATO PROVINCIAL DE ATLETISMO (15 MAIO 2016) LUGO

O Domingo 15 de maio de 2015, as 16 mellores marcas de cada proba nas sesións clasificatorias das xornadas anteriores, participaremos nunha nova xornada  coa familia atlética de Lugo. Atletas chegados de tódolos confíns da provincia competiremos e compartiremos emocións, esforzos, ledicia, deportivamente.

 

LISTADO DE INSCRITOS (11/05/2016) Revisar.

  

ATLETAS

CLASIFICADOS/AS

BENXAMÍN ALEVÍN INFANTIL
Femenino
Masculino

 

Data: domingo 15 de maio de 2016

Atletas clasificados:

 • BENXAMÍN: Peso 2ª (4,39m)María SandomingoGesto. ,  Pelota 14ª (11,34m)Aldara Seoane Vázquez, Marcha 1º (6´50´´78)Martín Rañal Piñón .
 • ALEVÍN: 60Ml: Aitana Gesto Rego, 13ª (9.97). Aurora Romero Trastoy, 4ª (9.53),Guadalupe Martínez González 15ª (9,98). Aurora Romero 1000m, 2ª (3,45´´). Aitana Gesto Rego: Peso 2Q,2ª (6,54m). Guadalupe Martínez Jabalina 400g, 2ª12,40m. Marcha: Guadalupe Martínez González 2km marcha 1ª (13´14´´), María García-Anllo Seco 12ª(17,05), Sara Puentes Antas, 13ª(17,07),60Ml 11º (9´69), Jabalina, 8º (10,97m).
 • INFANTIL: 500ml: EvaSanmartín Vázquez,11ª( 1´46´´96), Jabalina: X.Antonio Mato Maseda,15º (11´23m).
 • Prégase repasar as listaxes para evitar erros ou omisións, o peche de inscrición realizase o Martes desta semana. para facer repesca despois. 

Inscrición: Ata o martes ás 13:00 na intranet da RFEA. Prágase confirmar asistencia para realizala en prazo, as prazas non cubertas facilitarán a repesca de novos atletas.

Transporte: Saida diante do cole ás (hora por determinar). Confirmar se se usa o transporte público ou non.

Comida: Pódese levar refrixerio, pero Deportes convidaranos ao almorzo.

 

 

CAMPIONATO GALEGO DE DUATLÓN (Mondoñedo, sábado 7 de maio de 2016)

Montaje creado Bloggif

 

Saida do Bus: Pendente de confirmar.

Lugar da Proba: Mondoñedo (Lugo), Alameda dos Remedios. 

Organización: FEGATRI

Data e horario da carreira: Sábado, 7 de maio de 2016

 • Saída categoría benxamín masculina ás 16 h 30´
 • Saída categoría benxamín feminina ás 16 h 50´
 • Saída categoría alevín (masculina e feminina) ás 17 h 20´
 • Saída categoría infantil (masculina e feminina) ás 18:00 h
 • Saída categoría cadete (masculina e feminina) ás 18 h 50´
 • Entrega de premios ás 19 h 45´

 Distancias:

 • Categoría benxamín (nados en 2007 e 2006): 0,5 km de carreira a pé – 2 km en bicicleta – 250 m de carreira a pé
 • Categoría alevín (2005 e 2004): 1 km de carreira a pé – 4 km en bicicleta – 500 m de carreira a pé
 • Categoría infantil(2003 e 2002): 1.5 km de carreira a pé – 6 km en bicicleta –750 m de carreira a pé
 • Categoría cadete(2001, 2000 e 1999): 2 km de carreira a pé – 8 km en bicicleta – 1 km de carreira a pé

Saída, transición e meta: Alameda dos Remedios Recollida de dorsais: Na carpa de organización de 13 h 30´ a 14 h 30´ e de 15 h 15´ a 16:00 h. na Alameda dos Remedios.

Premios:

 • Medallas para as/os tres primeiras/os de cada categoría sexo, da clasificación individual.
 • Na clasificación por equipos, trofeo para os tres primeiros de cada categoría e sexo. 

 

VII CARREIRA POPULAR LETRAS GALEGAS

Montaje creado Bloggif

Benvidos, benvidas a outra nova edición da tradicional Carreira Popular das Letras Galegas de Vilalba, adicadas este ano ao insigne chairego: D. Manuel María. Convidámosvos a reservar na vosa axenda  o Martes 17 de maio de 2016 a partires das 10:00 am 

CATEGORÍAS DOS PARTICIPANTESCategorías masculinas e femininas:

 • Categoría +5, nados/as entre 2011 e 2010 (ambos inclusive).
 • Categoría +7, nados/as entre 2009 e 2007 (ambos inclusive).
 • Categoría +10, nados/as entre 2006 e 2004 (ambos inclusive).
 • Categoría +13,nados/as entre 2003 e 2000 (ambos inclusive).

INSCRICIÓN PARA MENORES NA CARREIRA POPULAR: Na web do Cencello  www.vilalba.org/carreirapopular/     Inscrición gratuita para menores.  Do martes 26 de abril  AO 13 de maio de 2016.

 • Inscricións no Concello, presenciais a partir do martes 26 de abril na Oficina de Deportes do Concello de Vilalba en horario de 9 a 13:30 horas. Peche de inscricións o venres 13 de maio ás 13:30 horas. Preme aquí para descargar o formulario
 • Inscricións pola web,    Preme aquí para facer a inscrición en liña . Precisa participación dun maior e cumprimentar algúns datos , especialmente DNI  e correo electrónico do maior que autoriza.
 • Inscricións de adultos por Champions Chip.  Preme aquí para acceder ao enlace da inscrición de adultos.
 • Nos coles a través do profesorado de Educación Física, co formulario cuberto e con datos de DNI  do titor/a e un correo electrónico para confirmar a inscrición.

ENTREGA DE DORSAIS:

Os dorsais entregaránse o día da proba (17 de maio) nos mostradores da organización sitos na Praza da Constitución dende as 10:00 ata as 11:00 horas.  Lembrade que o trafico será dificil a esa hora e ide con tempo.

PERCORRIDOS:

CATEGORÍA +5: 300 metros.Saída na Praza da Constitución, rúa de Galicia, rúa Xosé María Chao Ledo e volta á meta pola rúa dos Pepes. 

CATEGORÍA +7: 600 metros.  Saída na Praza da Constitución, rúa de Galicia, rúa Xosé María Chao Ledo, aparcadoiro subterráneo, dirección a Rúa novo Cazón, Rúa Luis González Valdesuso, e volta pola rúa Basanta Silva.

CATEGORÍA +10: 850 metros. Saída na Praza da Constitución, rúa da Pravia, rúa Campo de Puente e volta á meta pola rúa Basanta Silva.

CATEGORÍA +13: 1600 metros.Saída na Praza da Constitución, rúa da Pravia, rúa Campo de Puente, rúa de Muras, rúa de Foz e volta á meta pola rúa Basanta Silva. 

 

TROFEOS:

Trofeo para o primeiro/a, segundo/a e terceiro/a de cada categoría.

Obsequio e avituallamento final para todos os que rematen a proba.

Sorteo de xoguetes, artigos e demais detalles o finalizar a entrega de trofeos.

INCHABLES DE OCIO PARA OS MÁIS PEQUENOS. 

 

INFORMACIÓN DE RESULTADOS:

 Na páxina web oficial da proba:

  • www.vilalba.org/carreirapopular/
  • www.championchipnorte.com

UNHA FERMOSA PELÍCULA

Onte xoves, 28 de abril, ás 11 da mañá, as alumnas e os alumnos de 4º e 5º de Primaria, fomos ver unha fermosa película invitados polo IES BASANTA SILVA, que está a celebrar, como sabedes, o 50º Aniversario da súa inauguración, aló polo ano 1966. O título da película "A PRINCESA PROMETIDA" xa nos auguraba que iamos pasar un rato moi agradable. E non foi un rato, foron 90 minutos, pero que se nos pasaron moi rápido. E pasáronsenos moi rápido porque "A Princesa prometida" é un fermoso conto. Un conto cheo de fantasía, de tenrura, de emoción e, por suposto, de amor... Claro, porque en calquera conto de príncipes ou princesas ten que haber amor. Que sería de moitos contos, historias, novelas, sen o amor? E esta é unha película que nos relata unha historia de amor verdadeiro. Unha película sinxela, entretida, con momentos graciosísimos. Un canto á amizade, ao compañerismo, ao pracer da lectura... un canto á capacidade de soñar. Ademais con personaxes de moi diversas características: piratas, bruxos, bruxas, resucitadores, xigantes -cheo de tenrura, neste caso- asasiños de seis dedos... Unha película sen moitos efectos especiais e sen actores ou actrices "estrela", pero unha película encantadora. E por se fora pouco, coa banda sonora a cargo do gran Mark Knoffler. Pódese pedir máis?  

Aproveitamos a ocasión para expresarlle á Comunidade Educativa do IES BASANTA SILVA o noso agradecemento pola invitación -a este e a outros actos- así como trasmitirlles os  nosos parabéns por esta conmemoración e pola completa e variada programación que confeccionaron ao respecto.


CRÉDITOS

          
Título Orixinal: The Princess Bride 
A

Ano: 1987

 
Duración: 98 min.
País: Estados Unidos Estados Unidos
Director: Rob Reiner
Guión: William Goldman
Música: Mark Knopfler
Fotografía: Adrian Biddle
Reparto: Robin Wright,  Cary Elwes,  Mandy Patinkin,  Chris Sarandon,  Christopher GuestWallace Shawn,  André the Giant,  Fred Savage,  Peter Falk,  Peter Cook,  Mel SmithCarol Kane,  Billy Crystal,  Anne Dyson,  Margery Mason,  Malcolm Storry,  Willoughby Gray,  Betsy Brantley,  Paul Badger
 
Produtora: MGM / UA / Act III Communications
 
Xénero: Aventuras.  Romance.  Comedia.  Fantástico |  Comedia romántica.  Fantasía medievalCapa y espada.  Magia.  Brujería
Sinopse: Un crío enfermo que pasa unha tarde aburrida, ata que chega o seu avó e dille que lle vai ler un conto. O crío, nun principio, pasa de contos, de princesas e de bicos, pero unha vez que o avó comez a ler... Despois de buscar fortuna durante cinco anos, Westley (Cary Elwes) retorna á sá terra para casarse coa súa amada, a bella Buttercup (Robin Wright Penn), á que lle tiña xurado amor eterno. Sen embargo, para recuperala haberá de enfrontarse a Vizzini (Wallace Shawn) e aos seus esbirros. Unha vez derrotados estos, terá que superar o pior dos obstáculos: o príncipe Humperdinck (Chris Sarandon) pretende casar coa desdichada Buttercup, pese a que ela non o ama, xa que segue namorada de Westley. 

 

Distribuir contido