Calendario Probas de setembro

 Nota: o alumnado con materias pendentes deberá ver as datas para as probas  no nivel que está cursando este ano.

 

Proxecto anual: Os JJOO

Sigue el tablero Proxecto Documental Integrado 2013-2014 de Biblioteca en Pinterest.

Exposición dos traballos realizados en diversas materias ao longo do curso no recibidor do centro e no taboleiro de Pinterest na rede.

II Concurso de Poesía

Parabéns aos nosos alumnos de 4º ESO Xesús Conde García e Elena Fernández Troncoso polo áccesit obtido no II Concurso Escolar de Poesía organizado pola Fundación Rosalía de Castro.

Axudas libros de texto 2014-2015

Orde do 28 de maio de 2014 (DOG do 30 de maio) 

Requisitos: 

Ser pai/nai ou titor/a legal do alumnado matriculado en ESO e non repetir curso. 

Non estar incurso nas prohibicións de condicións de beneficiarios (art.10 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia) 

Ter unha renda per cápita familiar (dividida entre o nº de membros da unidade familiar) igual ou inferior a 9000 euros. Os membros da unidade familiar que presentasen declaración da renda de 2012, sumarán os recadros 455 e 465 da declaración.

No caso de non presentar declaración, teranse en conta os ingresos netos de todos os membros computables da unidade familiar. Computarán por dous na Renda familiar per cápita, os membros da unidade familiar que figurando na solicitude teñan unha discapacidade igual ou superior ao 33%, que acrediten unha pensión de incapacidade permanente ou teñan recoñecida condición de pensionista de clases pasivas por incapacidade permanente. (Artigo 6 da Orde do 28 de maio de 2014) 

Lugar de presentación de solicitudes: 

No centro docente no que estea matriculado o alumnado 

Unha solicitude por cada alumno/a que deberá ser presentadas polos pais/nais/titores ou representantes legais. 

Prazo de presentación: 

Do 25 de xuño ao 28 de xullo de 2014 (alumnado que se matricule en xuño). *Ver abaixo día de recollida no centro 

 

Documentación: 

1. Solicitude cuberta debidamente asinada polos membros da unidade familiar que percibiran ingresos no ano 2012 - O documento pode descargarse da web : https://sede.xunta.es ou recollelo na secretaría do centro. 

 2. Orixinal e fotocopia do libro de familia onde figuren todos os membros da unidade familiar : No caso de non ter libro de familia ou se a situación familiar, a día 31 de decembro de 2012, non coincide coa reflectida no libro, deberá presentar a documentación acreditativa como: 

▪Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou convenio regulador onde conste a custodia do causante. 

▪Certificado ou volante de convivencia 

▪Informe dos servizos sociais do concello de residencia que acredite a situación familiar. 

3. No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar incluídos ou do alumno igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%, acreditar esta circunstancia a 31 de decembro de 2012 achegando un dos seguintes documentos: 

▪Certificado do grao de minusvalía igual ou superior ao 33% 

▪Resolución ou certificado da Seguridade Social de pensión de incapacidade permanente, ou 

▪Documentación acreditativa da condición de pensionista 

4. No caso de violencia de xénero no contorno familiar: documentación acreditativa 

O centro educativo poderá requirir das persoas solicitantes aclaración da documentación presentada. 

PRINCIPAIS NOVIDADES: 

1. A finalidade das axudas é a adquisición exclusivamente de libros de texto (no se pode adquirir con cargo ao vale material didáctico nin complementario), agás alumnado cunha discapacidade igual ou superior ao 65% recoñecida. 

2. O alumnado ten a obriga de conservar en bo estado os libros de texto adquiridos así como incorporalos ao rematar o curso escolar 2014/15 (xuño ou setembro, segundo o caso) a un fondo solidario que se constituirá no centro (banco de libros) 

Presentar solicitude no centro: Do 1 ou 4 de xullo de 2014 

Recoller o vale no centro : 30 de xullo de 2014 

Mais información na seguinte ligazón: https://www.edu.xunta.es/web/axudaslibros

Distribuir contido

Aulas Abalar

en 1º e 2º ESO

Logo

Plan de Mellora de B. escolares

dende 2008

Eventos

« Agosto 2014 »
LunMarMérXovVenSábDom
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031