Taboleiro

Entérate!!!

Se queres estar ao tanto de todo canto acontece no IES Perdouro e estar informado/a dos procesos e datas de admisión, matrícula entre outros trámites, síguenos polos blogues e polas Redes Sociais. Entérate!

Inmersión lingüística en inglés

Becas para un curso intensivo de inmersión lingüística en inglés, en España, destinadas a estudantes becarios de Bacharelato, Ciclos Formativos de Grado Medio de F.P., Artes Plásticas e Deseño, Ensinanzas Deportivas, Profesionais de Música e Danza e de Idiomas 2014

Acceso ao servizo online

Descrición:
Curso intensivo de inmersión lingüística en inglés dunha semana de duración, en distintos puntos de España, convivindo e realizando actividades en réxime de internado con persoal anglofalante nativo de países de lingua inglesa.

Requisitos:
     Ter nacido entre 0 1 de xaneiro de 1994 e o 31 de decembre de 1997
     Ser becario, no curso 2013/14, da convocatoria xeral de becas do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
     Estar matriculado no curso 2013/2014 en:
         - Bacharelato
         - Grado medio de Formación Profesional
       - Ter aprobado totalmente o curso inmediatamente anterior e ter obtido unha nota final mínima de 7 puntos en inglés.   

Dotación:
A axuda cubre todos os gastos de ensinanza, material, manutención e aloxamento, aínda que o alumno seleccionado deberá abonar 100 €.
 
Prazo de presentación ata o 02 de abril de 2014

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP

Convócanse por parte da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativo, de xeito ordinario, probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e grao superior de formación profesional en centros sostidos con fondos públicos para o ano 2014.

Prazo de inscrición nas probas de acceso:

 • Ciclos formativos de grao medio: Entre os días 31 de marzo e 11 de abril de 2014, ambos os dous incluídos.
 • Ciclos formativos de grao superior: Entre os días 10 de marzo e 21 de marzo de 2014, ambos os dous incluídos.

Toda a información:

Probas acceso a ciclos formativos de grao medio.

Probas acceso a ciclos formativos de grao superior.

Convocatoria DOG   
Calendario

Galeuropa 2014 - proxecto de mobilidade galega

CARTEL_GALEUROPAAta 300 prazas para a realización de prácticas formativas non remuneradas en empresas de calquera estado ou país do mundo, durante 8 semanas.

A Consellería de Traballo e Benestar, a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, é a promotora da Orde do 20 de febreiro de 2014, pola que se establecen as bases que rexen as axudas para o programa Galeuropa a mozos e mozas para a realización de prácticas formativas non remuneradas en empresas de calquera estado ou país, agás España, e se procede a súa convocatoria.

Requisitos:
a) Ser galego/a e estar empadroado/a en calquera concello de Galicia.
b) Ter entre 18 e 30 anos ao remate do prazo de presentación de solicitudes.
c) Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións,ou estar en condicións de obtela no momento de presentar a solicitude:
d) Que esta titulación sexa dos cinco últimos anos e estea acreditada por calquera centro público ou privado de Galicia.
e) Coñecer a lingua do país de destino elixido na solicitude.

Período das prácticas: ata o 30 de outubro de 2014

Solicitudes: a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, dirixidas á Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, vía electrónica ou por rexistro

Prazo de inscrición: ata o 28 de marzo de 2014.

Máis información....

Campaña de doazón de sangue

O Centro de Transfusión de Galicia organiza a Campaña de doazón de sangue como cada ano coa autorización da Dirección do IES Perdouro.

O alumnado que compre cos requisitos poderá participar de forma voluntaria na campaña de doazón de sangue na unidade móbil instalada no aparcadoiro do Instituto Monte Castelo o Mércores 19 de Febreiro de 10:30-14:00 e de 16:30-21:00. O médico poderá entregar un xustificante ao alumnado se llelo pide.

Mércores 5 de febreiro - retomamos as clases con normalidade

A Consellería de Cultura e Educación comunica que este mércores 5 de febreiro os centros educativos da comunidade permanecerán abertos.

Máis información...

SUSPENDIDAS AS CLASES - MARTES 4 FEBREIRO

A Axencia Estatal de Meteoroloxía (boletín núm. 49, emitido ás 10:40 h do 3/02/2014) alerta dun fenómeno meteorolóxico adverso de nivel vermello, dende as 15:00 h e ata as 21:00 h do martes 4 de febreiro de 2014 , por fortes rachas de vento, que afectará á Mariña Lucense.

Ante a devandita situación de risco,a Comisión Escolar de Alertas acordou a SUSPENSIÓN DE TODA ACTIVIDADE DOCENTE, O TRANSPORTE ESCOLAR E AS ACTIVIDADES NO EXTERIOR E EXTRASESCOLARES DO DÍA 4 DE FEBREIRO DE 2014 nos centros educativos situados nos concellos das zonas de predición meteorolóxica da Mariña Lucense.

Novas

o   Proposta provisional de Resolución da convocatoria dos premios ás boas prácticas de innovación educativa desenvolvidas durante o curso 2012-2013. 

o   Parámetros de ponderación das materias da fase específica da PAU 2014. Máis información.

o   Listaxe persoas coordinadoras e titoras máster en profesorado 2013-2014. Máis información.


Premios extraordinarios ESO

Convocados os premios extraordinarios de ESO correspondentes ao curso 2012-2013

Prazo de presentación : 20 de setembro de 2013

Documentación (Anexo 1): 

Sede telemática:

Para máis información, https://www.edu.xunta.es/premioseso

AVISO: Probas libres de Ciclos Formativos Loxse

Haircut : Happy young woman getting a new haircut by hairdresser at parlor

Probas libres de CF Loxse: CM de Perrucaría

Celebrarase o martes 10 de setembro ás 10h00 na aula 206 do IES Perdouro a proba correspondente o módulo de corte de cabelo e técnicas complementarias.

Programa de Cualificación profesional Inicial

PRAZOS DE ADMISIÓN ALUMADO PCPI PARA O CURSO 2013/14

Prazo de presentación de solicitudes de admisión e documentación.

1. O prazo de presentación de solicitudes para cursar o primeiro ou o segundo curso dun programa de cualificación profesional inicial será o abranguido desde o día 2 de setembro ata as 13.00 horas do día 11 de setembro.

2. A documentación que debe presentar o alumnado na secretaría do centro que ofreza o programa é a establecida no artigo 17 da Orde do 13 de xullo de 2011 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma de Galicia. Con independencia do anterior e para os efectos de aplicación do criterio de prioridade establecido no artigo 18.2.b) da citada Orde do 13 de xullo de 2011, o alumnado solicitante poderá presentar unha certificación de escolarización do centro de procedencia no curso académico anterior.
 
A solicitude de admisión e matrícula axustarase ao modelo que figura no anexo VII, e deberase entregar dentro do prazo que se estableza na secretaría do centro que ofreza o programa, xunto coa seguinte documentación:

 • Documento oficial de identidade. A presentación da fotocopia do DNI ou NIE non será necesaria en caso de que a persoa solicitante autorice a consulta de datos no Sistema de Verificación de Datos de Identidade do Ministerio da Presidencia.
 • Comunicación da autorización para a incorporación a un programa de cualificación profesional inicial, no caso do alumnado escolarizado na educación secundaria obrigatoria no curso anterior ao do inicio do programa.
 • Certificado de recoñecemento do grao de minusvalidez e ditame técnico facultativo, no caso de alumnado con discapacidade.


3. A matrícula no primeiro e segundo curso dun programa de cualificación profesional inicial poderá formalizarse nalgún dos centros autorizados na oferta de programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2013/14.

Impreso de solicitude - Anexo VII.

 

Lexislación PCPI

Banco Solidario de Libros de Texto Usados - Setembro 2013

Aviso urxente : Traede os vosos libros de texto usados ao Banco Solidario, ata o luns 9 de setembro

CONVOCATORIA DE SETEMBRO:

O alumnado que se presentará ás probas extraordinarias de setembro terá que entregar os seus libros e cubrir o cupón de solicitude que se devolverá ao centro antes do luns, día 9 de setembro ás 14h00, inclusive.

Reparto de libros de texto segundo solicitudes recibidas:

 • Mércores 11 de setembro, entre as 10h e as 12h. e entre as 16h e as 18h.

Bolsas 2013-2014

Bolsas de carácter xeral para alumnos de niveis postobligatorios curso 2013-2014. (Niveis non universitarios) (BOE do luns 19 de agosto de 2013)

 • Prazo de presentación aberto ata o 30 de setembro de 2013

A solicitude deberá cubrirse mediante o formulario de solicitude accesible por vía telemática.

Máis información:

 

Axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo (2013-2014)

 • Prazo de presentación aberto ata o 30 de setembro de 2013

Curso 2013-2014 - Inicio e presentación

INICIO DO CURSO 2013-2014

School : Teacher Explaining Something to Students

MARTES 17 DE SETEMBRO

 • 10:00h - Presentación do curso: 3º e 4º de ESO 
 • 10:45h - Presentación do curso: BAC e PCPI
 • 11:30h - Presentación do curso: 1º e 2º de ESO

MÉRCORES 18 DE SETEMBRO

 • 10:00h - Presentación dos Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior:1º Curso
 • 11:00h - Presentación dos Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior:2º Curso

Prazos de matrícula - Convocatoria Setembro 2013

 

MATRÍCULA CURSO 2013-2014
Luns 9 de setembro

Matrícula masiva alumnado de ESO e BAC

(ver documentación a aportar)

do 2 de setembro ata o 2 de outubro Solicitar axudas para a adquisición de material escolar  Axudas libros de texto
do 2 ao 12 de setembro
Ciclos Formativos - Período extraordinario de admisión Formación Profesional
do 2 ao 11 de setembro

Presentación de solicitude para cursar PCPI

Distribuir contido