Taboleiro

Entérate!!!

Se queres estar ao tanto de todo canto acontece no IES Perdouro e estar informado/a dos procesos e datas de admisión, matrícula entre outros trámites, síguenos polos blogues e polas Redes Sociais. Entérate!

Felices Festas!!!!

 

Folga do estudantado: 21, 22 e 23 de outubro

AVISO AO ALUMNADO - FOLGA DO ESTUDANTADO convocada para os días 21, 22 e 23 de outubro

Segundo o punto 5 da disposición final primeira da LOE:  "En los términos que establezcan las Administraciones educativas, las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro."

Os requisitos que teñen que cumplir son:

 • Facer unha reunión do grupo e comunicalo por escrito á dirección onde figure o nome dos que participan.
 • Modificacións o artigo 8 da lei orgánica de 1985.

Curso 2014-2015 - Inicio e presentación

School : Teacher Explaining Something to Students

    MARTES 16 DE SETEMBRO

 • 10:00h - Presentación do curso: 3º de ESO 
 • 10:30h - Presentación do curso: 4º de ESO + FP básica
 • 11:00h - Presentación do curso: 1° e 2° de BAC
 • 11:30h - Presentación do curso: 2º de ESO
 • 12:00h - Presentación do curso: 1º de ESO

   MÉRCORES 17 DE SETEMBRO  

 • 10:00h - Presentación dos Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior:1º Curso
 • 11:00h - Presentación dos Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior:2º Curso

As clases empezarán o día seguinte da presentación do curso con total normalidade.

Formación Profesional Básica

Lista de admitidos en FP Básica: aquí

Matrícula : do 15 ao 19 de setembro.

Documentación a presentar:

 • Comprobante de pago do Seguro Escolar (Nova Galicia Banco, conta número: IBAN ES13 2080 0183 2430 4000 0260)
 • Dúas fotografías de carné
 • Fotocopia da Tarxeta da Seguridade Social ou da comunicación do número da Seguridade Social (NUSS) do alumno ou alumna

Matrícula ciclos formativos : prazo extraordinario

 Prazo extraordinario: do 1 ao 12 de setembro

 máis información:www.edu.xunta.es/fp

 

máis información en www.edu.xunta.es/fp

 

Matrícula de setembro para o curso 14-15

MATRÍCULA MASIVA

   Luns 8 de setembro - 09h00-13h00        

                                                                                           

   

  IMPRESOS DE MATRÍCULA

Listado Libros de Texto curso 14-15

Antes de mercalos, infórmate sobre o BANCO SOLIDARIO DE LIBROS que organizan as familias.

Na seguinte ligazón podes consultar o listado de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2014-2015. 

 

 

 

 

 

Probas extraordinarias de Setembro 2014

PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO 2014
SUCCESSFUL School Exams : groupe d'étudiants qui étudient ensemble dans la classe

Luns 1

Martes 2

Mércores 3

Convocatoria extraordinaria de exames. Prema na seguinte ligazón para consultar o calendario. A distribución de grupos en aulas será feita polo profesorado no momento do chamamento ás probas.
News image Mércores 3
Avaliación de 2º de BAC e entrega de notas ás 12h00.   (Período de reclamacións do 5 ao 7 de setembro)

Xoves 4

Avaliación de  ESO e 1º de BAC

Venres 5 10:00h
Entrega de Notas. (Período de reclamacións do 5 ao 8 de setembro)

Requisitos de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2014-2015. MEC - BOE 14 xuño 2014

O Ministerio de Educación publica no BOE do 14 de xuño de 2014 os requisitos de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2014-2015, tanto para ensinanzas non universitarias como para ensinanzas universitarias.

Avaliación de diagnóstico 2014

SUCCESSFUL School Exams : groupe d'étudiants qui étudient ensemble dans la classeProbas de Avaliación de diagnóstico - 2º ESO

Datas: 3 e 4 de xuño 

Resolución 23/01/2014 DOG.

Abalar Móbil para as familias

O noso centro foi seleccionado para participar na 3ª fase da implantación de AbalarMóbil. 
Abalar Móbil é unha aplicación gratuita que permite ás familias consultar a información dos seus fillos a través do teléfono móbil dende calquera lugar, de forma cómoda e rápida.
As familias do alumnado xa poden descargar a App en GooglePlay e AppStore. No caso de algún problema coa descarga, podrán acudir ao centro solventar o problema.
 
Toda a información no portal educativo: Espazo Abalar

 

Probas de acceso de grao superior - 07/05/14

Instrucións para a súa realización. Convocatoria 2014

Documentación que se precisa

As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu documento oficial de identidade e copia da folla da solicitude de inscrición.

Non se permitirá o acceso ao lugar de celebración da proba sen os devanditos documentos.

As persoas que teñan algún problema de identificación terán que dirixirse ao tribunal, que valorará as incidencias e tomará as decisións que considere oportunas.

Horario das probas

Presentación: Ás 9:00 horas.

Parte común da proba: Das 10:15 ás 13:30 horas (matemáticas, lingua galega e lingua castelá).

Parte específica da proba: Das 16:00 ás 18:30 horas: materias específicas da opción vinculada ao ciclo formativo.

En cada chamamento as persoas inscritas estarán situadas nos lugares designados polos centros. As persoas que estean exentas de realizar a parte común acudirán directamente ao chamamento antes das 16:00 horas. As persoas que estean exentas de realizar a parte específica acudirán soamente ao hamamento das 9:00 horas. As persoas que estean exentas das dúas partes non terán que acudir á celebración da proba.

Non será posible abandonar o lugar de realización da proba ata que o tribunal dea a autorización.

Advertencias

 Non se poderá acceder ao lugar de realización das probas con móbiles nin calquera dispositivo electrónico, agás as calculadoras permitidas para a realización das probas.

 O tribunal dará as instrucións pertinentes para o correcto desenvolvemento das probas. Non seguilas poderá ser causa de exclusión.

Materiais que se poden empregar para a realización das probas

 Bolígrafos de tinta negra ou azul.

 Calculadora científica, agás as que sexan programables, gráficas ou con capacidade para almacenar e transmitir datos.

 Para a proba de debuxo técnico, materiais básicos de debuxo: lapis, compás, regra, escuadra e cartabón.

 

Proceso de admisión 2014/2015. ESO e BAC

Normativa reguladora do proceso de admisión:

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Prazo de presentación da solicitude de reserva de praza:
O prazo de presentación das solicitudes de reserva será do 1 ao 15 de febreiro de 2014.

 

Prazo de presentación das solicitudes de admisión:
O prazo de presentación das solicitudes de admisión será do 1 ao 20 de marzo de 2014.

 

CALENDARIO

 

1-15 de febreiro

Reserva de praza no centro de orixe

28 de febreiro

Sorteo público a efecto de desempate

28 de febreiro

Publicación de postos escolares ofertados

1-20 de marzo

Presentación solicitudes admisión

25 de marzo – 7 de abril

Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo

21 de abril

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas

22-28 de abril

Reclamacións ás listas provisionais

12 de maio

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas

25 de xuño-10 de xullo

Prazo ordinario de matrícula en ESO e bacharelato

1-10 de setembro

Prazo extraordinario de formalización de matrícula

 

LEXISLACIÓN:

Decreto polo que se regula a admisión de alumnado en segundo ciclo de educación infantil, primaria, ESO e BAC. 

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado.


Máis información. 

 

LISTAXES DE ADMITIDOS

Listaxes definitivas de admitidos de ESO e BAC.PRAZO DE MATRÍCULA do 25 de xuño ao 10 de xullo.

 

Distribuir contido