Benvidos ao espazo web do IES Valle Inclán

Recreación da fachada do Instituto, de Isidro Cortizo, a partir dun linóleo feito por ex-alumnos de 4º da ESO (fachada en outono)

Actividades complementarias e extraescolares

   
Calendario actividades 2014-2015        Calendario por cursos

Pincha arriba para ver o calendario de actividades complementarias e extraescolares aprobado polo Consello Escolar

Calendario de exames de pendentes da ESO e Bacharelato

                         
 Pendentes ESO  Pendentes Bacharelato

Horario de atención a pais

 Pinchar na imaxe para ver o horario de titorías

Premios Nacionais de Educación Secundaria Obrigatoria

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convocou os Premios Nacionais de Educación na Educación Secundaria Obrigatoria  correspondentes ao ano 2014, na categoría de rendemento académico do alumnado. A finalidade destes premios é outorgar recoñecemento ao especial aproveitamento do alumnado que cursase cun rendemento académico excelente a Educación Secundaria Obrigatoria. Consultar a convocatoria aquí.

Táboa co calendario escolar provisional

 

Preme na imaxe para descargar o Calendario Escolar (provisional)

Axudas para a adquisición de libros de texto para o curso 2014-15

Xa saíu a convocatoria para solicitar axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación especial ou educación secundaria obrigatoria durante o curso 2014-15. O prazo de presentación de solicitudes é o seguinte:

a) Para o alumnado de educación primaria e educación especial: do 2 de xuño ao 2 de xullo de 2014, ambos inclusive.

b) Para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que formalice a matrícula no prazo ordinario: do 25 de xuño ao 28 de xullo de 2014, ambos inclusive.

c) Para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que formalice a matrícula no prazo extraordinario: do 2 de setembro ao 2 de outubro de 2014, ambos inclusive.

d) Para as novas incorporacións de alumnado que se produzan ao longo do curso con posterioridade aos períodos indicados, sempre que no mesmo curso escolar non estivesen matriculadas con anterioridade nun centro sostido con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, o prazo será dun mes e contarase a partir do día seguinte ao da formalización da matrícula. En todo caso, o prazo para presentar a solicitude para as novas incorporacións terá como data límite o 31 de marzo de 2015.

As solicitudes deberán presentarse en soporte papel, preferentemente no centro no que estea matriculado o alumno ou alumna, ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado que aparece a continuación. En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de Correos na primeira folla do formulario para acreditar a data de presentación da solicitude.

Formulario de solicitude (pode cubrirse en liña e imprimirse)

Normativa completa.

Distribuir contido