Benvidos ao espazo web do IES Valle Inclán

Recreación da fachada do Instituto, de Isidro Cortizo, a partir dun linóleo feito por ex-alumnos de 4º da ESO

Horario de atención a pais

 Pinchar na imaxe para ver o horario de titorías

Premio televisivo para dúas ex-alumnas do IES Valle Inclán

Parabéns ás dúas ex-alumnas do Instituto, Luisa Meijón e Lucía Baqueiro, que acadaron un cuantioso premio no concurso ¡Boom! da cadea de televisión Antena 3. Preme na imaxe para ver o vídeo

Premios Nacionais de Educación Secundaria Obrigatoria

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convocou os Premios Nacionais de Educación na Educación Secundaria Obrigatoria  correspondentes ao ano 2014, na categoría de rendemento académico do alumnado. A finalidade destes premios é outorgar recoñecemento ao especial aproveitamento do alumnado que cursase cun rendemento académico excelente a Educación Secundaria Obrigatoria. Consultar a convocatoria aquí.

Táboa co calendario escolar provisional

 

Preme na imaxe para descargar o Calendario Escolar (provisional)

Premios extraordinarios de ESO 2013-2014

No DOG do día 20 de agosto publícase a convocatoria dos premios extraordinarios para alumnado de educación secundaria obrigatoria, dotados con 750 €. Hai dúas modalidades:

Premios ao rendemento académico, para aquel alimnado que teña unha cualificación igual ou superior a 9,00 e premios ao esforzo e á superación persoal dirixido a alumnado con dificultades de tipo persoal, educativas e/ou do contorno familiar e sociocultural.

O prazo de presentación de solicitudes remata o día 20 de setembro de 2014.

Convocatoria completa

Convocatoria de bolsas para estudos postobrigatorios

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte vén de publicar a convocatoria de bolsas de carácter xeral para estudos postobrigatorios (Bacharelato e outros) para o curso 2014-15. O prazo de solicitude remata o día 30 de setembro de 2014 para os estudantes non universitarios e o 15 de outubro de 2014 para os estudantes universitarios.

Máis información

Convocatoria completa (BOE 07-08-2014)

Axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso 2014-2015

Convócanse axudas individualizadas para

a) Axudas directas para o alumnado incluíndo o afectado por TDAH (trastorno por déficit de atención por hiperactividade) que requira por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastornos graves de conduta.

b) Subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conduta para familias numerosas.

c) Axudas para programas específicos complementarios á educación regrada para alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais.

As solicitudes deberán cumprimentarse mediante o formulario accesible por internet no enderezo www.mecd.gob.es ou a través da sede electrónica do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no enderezo https://sede.educacion.gob.es no apartado correspondente a «Trámites y Servicios».

O prazo de presentación de solicitudes estenderase ata o día 30 de setembro inclusive.

Convocatoria completa

Axudas para a adquisición de libros de texto para o curso 2014-15

Xa saíu a convocatoria para solicitar axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación especial ou educación secundaria obrigatoria durante o curso 2014-15. O prazo de presentación de solicitudes é o seguinte:

a) Para o alumnado de educación primaria e educación especial: do 2 de xuño ao 2 de xullo de 2014, ambos inclusive.

b) Para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que formalice a matrícula no prazo ordinario: do 25 de xuño ao 28 de xullo de 2014, ambos inclusive.

c) Para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que formalice a matrícula no prazo extraordinario: do 2 de setembro ao 2 de outubro de 2014, ambos inclusive.

d) Para as novas incorporacións de alumnado que se produzan ao longo do curso con posterioridade aos períodos indicados, sempre que no mesmo curso escolar non estivesen matriculadas con anterioridade nun centro sostido con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, o prazo será dun mes e contarase a partir do día seguinte ao da formalización da matrícula. En todo caso, o prazo para presentar a solicitude para as novas incorporacións terá como data límite o 31 de marzo de 2015.

As solicitudes deberán presentarse en soporte papel, preferentemente no centro no que estea matriculado o alumno ou alumna, ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado que aparece a continuación. En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de Correos na primeira folla do formulario para acreditar a data de presentación da solicitude.

Formulario de solicitude (pode cubrirse en liña e imprimirse)

Normativa completa.

Distribuir contido