AVISO IMPORTANTE

Para unha correcta visualización de todos os documentos, debe utilizarse o navegador Mozilla Firefox; tamén se consegue un resultado bastante bo con Google Chrome mais non con Internet Explorer.

Inicio do curso escolar 2014-2015

As actividades lectivas do curso escolar 2014-15 comezarán o día 15 de setembro, luns. O alumnado deberá presentarse no paraninfo do centro de acordo co seguinte calendario:

1º ESO: 09:50 horas

2º ESO: 10:40 horas

3º ESO: 12:00 horas

4º ESO: 12:50 horas

1º Bacharelato: 13:40 horas

2º Bacharelato: 16:35 horas

ADULTOS (1º e 2º Bacharelato): 19:00 horas

Premios extraordinarios de ESO 2013-2014

No DOG do día 20 de agosto publícase a convocatoria dos premios extraordinarios para alumnado de educación secundaria obrigatoria, dotados con 750 €. Hai dúas modalidades:

Premios ao rendemento académico, para aquel alimnado que teña unha cualificación igual ou superior a 9,00 e premios ao esforzo e á superación persoal dirixido a alumnado con dificultades de tipo persoal, educativas e/ou do contorno familiar e sociocultural.

O prazo de presentación de solicitudes remata o día 20 de setembro de 2014.

Convocatoria completa

Convocatoria de bolsas para estudos postobrigatorios

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte vén de publicar a convocatoria de bolsas de carácter xeral para estudos postobrigatorios (Bacharelato e outros) para o curso 2014-15. O prazo de solicitude remata o día 30 de setembro de 2014 para os estudantes non universitarios e o 15 de outubro de 2014 para os estudantes universitarios.

Máis información

Convocatoria completa (BOE 07-08-2014)

Axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso 2014-2015

Convócanse axudas individualizadas para

a) Axudas directas para o alumnado incluíndo o afectado por TDAH (trastorno por déficit de atención por hiperactividade) que requira por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastornos graves de conduta.

b) Subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conduta para familias numerosas.

c) Axudas para programas específicos complementarios á educación regrada para alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais.

As solicitudes deberán cumprimentarse mediante o formulario accesible por internet no enderezo www.mecd.gob.es ou a través da sede electrónica do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no enderezo https://sede.educacion.gob.es no apartado correspondente a «Trámites y Servicios».

O prazo de presentación de solicitudes estenderase ata o día 30 de setembro inclusive.

Convocatoria completa

Xubilacións 2014

Un ano máis, chega a fin de curso e con ela o xantar de despedida ao profesorado que acaba a súa vida activa no ensino para iniciar una nova etapa vital. Desta volta foron dúas teachers, Mª Carmen López e Marisa Lozano, que en realidade xa levaban varios meses xubiladas aínda que fose agora cando lles demos o noso adeus... con algo de envexa. Ímolas botar de menos!! (Máis fotos)

 

Teatro: Prescrición facultativa

 

Como xa informamos no seu momento, o pasado día 22 de xuño o grupo de teatro Argallada representou no Teatro Principal a súa nova montaxe, Prescrición facultativa, e non foi para nós ningunha sorpresa a boa acollida que tivo por parte do numeroso público presente, igual que xa sucedera nas anteriores obras representadas.

Queremos deixar constancia de dúas pequenas anécdotas: que, dada a súa caracterización, Manuel Lastra estaba irrecoñecíbel e que nos saúdos finais (aínda que parte do público pensase que formaba parte da posta en escena) José Antonio Pérez Graña sufriu unha aparatosa caída sobre a mesa de cristal; por sorte o incidente só lle provocou pequenos cortes superficiais nas mans.

E xa agardamos impacientes por unha nova representación!! (Máis fotos)

Aviso

Na sección Alumnado > Taboleiro iremos publicando diversa información de bolsas, premios, concursos... Estade atentos a ela.

Axudas para a adquisición de libros de texto para o curso 2014-15

Xa saíu a convocatoria para solicitar axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación especial ou educación secundaria obrigatoria durante o curso 2014-15. O prazo de presentación de solicitudes é o seguinte:

a) Para o alumnado de educación primaria e educación especial: do 2 de xuño ao 2 de xullo de 2014, ambos inclusive.

b) Para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que formalice a matrícula no prazo ordinario: do 25 de xuño ao 28 de xullo de 2014, ambos inclusive.

c) Para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que formalice a matrícula no prazo extraordinario: do 2 de setembro ao 2 de outubro de 2014, ambos inclusive.

d) Para as novas incorporacións de alumnado que se produzan ao longo do curso con posterioridade aos períodos indicados, sempre que no mesmo curso escolar non estivesen matriculadas con anterioridade nun centro sostido con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, o prazo será dun mes e contarase a partir do día seguinte ao da formalización da matrícula. En todo caso, o prazo para presentar a solicitude para as novas incorporacións terá como data límite o 31 de marzo de 2015.

As solicitudes deberán presentarse en soporte papel, preferentemente no centro no que estea matriculado o alumno ou alumna, ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado que aparece a continuación. En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de Correos na primeira folla do formulario para acreditar a data de presentación da solicitude.

Formulario de solicitude (pode cubrirse en liña e imprimirse)

Normativa completa.

Distribuir contido