Programa Orienta 2014-2015

Descarga  o programa Orienta 2014-2015 e instálalo no teu equipo.

RUTAS E PARAXES DE AUTOBÚS: CURSO 14-15

No arquivo adxunto pódense comprobar as paraxes de autobús e as respectivas rutas solicitadas á Administración por este centro de ensino segundo a matrícula deste curso.

HORARIO DE ATENCIÓN A NAIS/PAIS E ALUMNADO

Para pedir cita co profesorado titor da lista do arquivo adxunto hai que chamar ao teléfono 981 806 332. está ordenada por grupos. Como só hai unha hora de atención semanal, poida que a cita se pospoña unha semana se hai moita demanda. A cita co titor/a ten preferencia sobre a dun profesor/a dunha materia. Cada grupo leva o seu profesorado asociado. Para contactar co equipo directivo hai unha marxe maior para pedir cita consultando no teléfono citado.

LISTAS DE LIBROS DE TEXTO. CURSO 2014-15

Calcar sobre o arquivo adxunto que se desexe consultar: 1º de bach., 2º de bach. ou ESO. Para acudir ao banco de libros de ANPA hai que poñerse en contacto con esta. O seu correo electrónico está na páxina do centro, na marxe esquerda.

IMPORTANTE: en 3º de ESO dáse un libro para Portugués sen ISBN. Non fai falla compralo inda que, se xa se fixo, utilizarase. Actualización a día 23 de xullo de 2014.

NOF do curso 2014-15

O 29 de outubro de 2014 o consello escolar aprobou a última revisión das Normas de organización e funcionamento do IES de Cacheiras, que este curso seguen aplicándose tal como se aprobaron. Recomendamos o cadro da páxina 24. As NOF están baseadas na Lei 4/2011 de convivencia e participación da comunidade educativa. Para velo non hai máis ca premer no ficheiro adxunto.

PEC curso 2014-2015

Este PEC aprobouse en claustro e consello escolar o 29 de outubro de 2014. Para velo con facilidade, así como os seus documentos adxuntos, hai que abrir o arquivo .rar e copiar no escritorio toda carpeta facendo clic no comando superior da aplicación "Extraer en". Son todos arquivos .pdf

CALENDARIO ESCOLAR 2014-15

Este curso decidiuse repartir de distinto xeito as avaliacións de 2º de bacharelato dado que este nivel acaba o curso antes có resto de alumnado.

BANCO FAMILIAR DE ALIMENTOS DO CONCELLO DE TEO

O Concello de Teo organizou no noso centro a recollida de alimentos para familias deste municipio con escasos recursos económicos. Precisan con urxencia alimentos básicos como leite, arroz, aceite, fariña... e sobre todo os destinados ao consumo infantil. Hai unha caixa situada na entrada do instituto para que deposites nela estes produtos. Solicitamos a túa colaboración solidaria para persoas que realmente a necesitan.

Moitísimas grazas.

MODELOS DE XUSTIFICANTES PARA FALTAS DE ASISTENCIA DE ALUMNADO

Podes imprimir calquera dos arquivos adxuntos para encher os datos de xustificación de faltas de asistencia por folga ou por outros motivos diversos. Hai que facelos chegar debidamente cubertos ao titor/a cando o alumno/a se incorpore ás clases e , en todo caso,  ante de que pase unha semana da ausencia. As xustificacións por folga deben entregarse un día antes desta a máis tardar ou non se aceptarán, como está recollido no PEC.

As faltas inxustificadas e os atrasos enviaranse por SMS os mércores de cada semana indicando o período ao que se refiren e o número de sesións (clases) ás que se faltou sen xustificación. Non se indica a materia. Se non recibe estas ou non sabe a que clases faltou o seu fillo/a, pode pedir cita co titor/a no seu día de atención a pais/nais.

ORGANIGRAMA DO CONSELLO ESCOLAR DO CURSO 2014-2015

 Tras reunión do novo consello escolar o 11 de decembro de 2014, quedou establecido este novo organigrama:

 

CONSELLO ESCOLAR

 

Presidente

Xosé Manuel Maceira Fernández

 

Representantes do profesorado 

Montserrat Amigo Pombo

Miguel Anxo Cambeiro Cives

Ana Rosa González Díaz

Isabel Mato Sánchez 

Jesús Pereiras López 

Mª Magdalena Varela Leis 

Mª Carmen Viña Vázquez

 

Representantes do alumnado

Pablo Fernández García

Rubén Fuentes Sanín

Anxo Varela Hernández

Sandra Viadel Turjanicova

 

Representantes dos pais/nais

Rosa González Peña

Mª Pilar Hernández Porto

Marcos Taracido Trunk

 

Representante do persoal non docente

Francisco Duro Vieiro

 

Membro do concello

María Álvarez Garea

 

Xefe de estudos

Ramón Cruces Colado

 

Secretario

Juan Gabriel Sama Díez

 

 

OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA

 

Director do centro

Xosé Manuel Maceira Fernández

 

Xefe de estudos

Ramón Cruces Colado

 

Representantes do profesorado

Ana Rosa González Díaz

Isabel Mato Sánchez

Mª Magdalena Varela Leis

 

Mª Carmen Viña Vázquez

 

Representante do alumnado

Anxo Varela Hernández

 

Representante dos pais/nais

Rosa González Peña

 

Representante do persoal non docente

Francisco Duro Vieiro

 

Orientadora

Ana Rosa García López

 

Representante de impulsar medidas educativas, que fomente a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres

Montserrat Amigo Pombo

COMISIÓN ECONÓMICA

 

Presidente

Xosé Manuel Maceira Fernández

 

Secretario

Juan Gabriel Sama Díez

 

Representantes do profesorado

Jesús Pereiras López

 

 

Representantes do alumnado

Pablo Fernández García

 

Representantes dos pais/nais

Mª Pilar Hernández Porto

 

 

COMISIÓN DE COEDUCACIÓN E IGUALDADE

 

Representante do profesorado

Montserrat Amigo Pombo

 

Representante do alumnado

Anxo Varela Hernández

 

Representante dos pais/nais

Marcos Taracido Trunk

 

 

 

 

COMISIÓN DE BIBLIOTECA

 

 

Director

Xosé Manuel Maceira Fernández

 

Secretaria e responsable de bilbioteca

Sabela Álvarez Núñez

 

Representante do profesorado

Miguel Anxo Cambeiro Cives

 

Representante do alumnado

 

Sandra Viadel Turjanicova

 

Representante dos pais/nais

 

Marcos Taracido Trunk

 

Representante do concello

María Álvarez Garea

 

Representante da biblioteca municipal

Bibliotecaria municipal

Distribuir contido