VIAXE Á NEVE

Hai seis indicacións adxuntas para que vexades as normas e consellos desta viaxe. Saída: 12 de xaneiro de 2015.

Programa Orienta 2014-2015

Descarga  o programa Orienta 2014-2015 e instálalo no teu equipo.

RUTAS E PARAXES DE AUTOBÚS: CURSO 14-15

No arquivo adxunto pódense comprobar as paraxes de autobús e as respectivas rutas solicitadas á Administración por este centro de ensino segundo a matrícula deste curso.

HORARIO DE ATENCIÓN A NAIS/PAIS E ALUMNADO

Para pedir cita co profesorado titor da lista do arquivo adxunto hai que chamar ao teléfono 981 806 332. está ordenada por grupos. Como só hai unha hora de atención semanal, poida que a cita se pospoña unha semana se hai moita demanda. A cita co titor/a ten preferencia sobre a dun profesor/a dunha materia. Cada grupo leva o seu profesorado asociado. Para contactar co equipo directivo hai unha marxe maior para pedir cita consultando no teléfono citado.

LISTAS DE LIBROS DE TEXTO. CURSO 2014-15

Calcar sobre o arquivo adxunto que se desexe consultar: 1º de bach., 2º de bach. ou ESO. Para acudir ao banco de libros de ANPA hai que poñerse en contacto con esta. O seu correo electrónico está na páxina do centro, na marxe esquerda.

IMPORTANTE: en 3º de ESO dáse un libro para Portugués sen ISBN. Non fai falla compralo inda que, se xa se fixo, utilizarase. Actualización a día 23 de xullo de 2014.

NOF do curso 2014-15

O 30 de xaneiro de 2014 o consello escolar aprobou a última revisión das Normas de organización e funcionamento do IES de Cacheiras, que este curso seguen aplicándose tal como se aprobaron. Recomendamos o cadro da páxina 23. As NOF están baseadas na Lei 4/2011 de convivencia e participación da comunidade educativa. Para velo non hai máis ca premer no ficheiro adxunto.

PEC curso 2014-2015

Este PEC aprobouse en claustro e consello escolar o 30 de xaneiro de 2014. É o primeiro arquivo adxunto.

CALENDARIO ESCOLAR 2014-15

Este curso decidiuse repartir de distinto xeito as avaliacións de 2º de bacharelato dado que este nivel acaba o curso antes có resto de alumnado.

BANCO FAMILIAR DE ALIMENTOS DO CONCELLO DE TEO

O Concello de Teo organizou no noso centro a recollida de alimentos para familias deste municipio con escasos recursos económicos. Precisan con urxencia alimentos básicos como leite, arroz, aceite, fariña... e sobre todo os destinados ao consumo infantil. Hai unha caixa situada na entrada do instituto para que deposites nela estes produtos. Solicitamos a túa colaboración solidaria para persoas que realmente a necesitan.

Moitísimas grazas.

MODELOS DE XUSTIFICANTES PARA FALTAS DE ASISTENCIA DE ALUMNADO

Podes imprimir calquera dos arquivos adxuntos para encher os datos de xustificación de faltas de asistencia por folga ou por outros motivos diversos. Hai que entregalos debidamente cubertos directamente ao titor/a cando o alumno/a se incorpore ás clases e , en todo caso,  ante de que pase unha semana da ausencia. As xustificacións por folga deben entregarse un día antes desta a máis tardar ou non se aceptarán.

As faltas inxustificadas e os atrasos enviaranse por SMS os mércores de cada semana indicando o período ao que se refiren e o número de sesións (clases) ás que se faltou sen xustificación. Non se indica a materia. Se non recibe estas ou non sabe a que clases faltou o seu fillo/a, pode pedir cita co titor/a no seu día de atención a pais/nais.

Distribuir contido