RUTAS E PARAXES DE AUTOBÚS: CURSO 14-15

No arquivo adxunto pódense comprobar as paraxes de bus e as respectivas rutas solicitadas á Administración por este centro de ensino segundo a matrícula deste curso.

HORARIO DE ATENCIÓN A NAIS/PAIS E ALUMNADO

Para pedir cita co profesorado da lista do arquivo adxunto hai que chamar ao teléfono 981 806 332. está ordenada por grupos. Como só hai unha hora de atención semanal, poida que a cita se pospoña unha semana se hai moita demanda. Cada grupo ten o seu profesorado asociado. Para contactar co equipo directivo hai unha marxe maior para pedir cita consultando no teléfono citado.

LISTAS DE LIBROS DE TEXTO. CURSO 2014-15

Calcar sobre o arquivo adxunto que se desexe consultar: 1º de bach., 2º de bach. ou ESO. Para acudir ao banco de libros de ANPA hai que poñerse en contacto con esta. O seu correo electrónico está na páxina do centro, na marxe esquerda.

IMPORTANTE: en 3º de ESO dáse un libro para Portugués sen ISBN. Non fai falla compralo inda que, se xa se fixo, utilizarase. Actualización a día 23 de xullo de 2014.

NOF do curso 2014-15

O 30 de xaneiro de 2014 o consello escolar aprobou a última revisión das Normas de organización e funcionamento do IES de Cacheiras, que este curso seguen aplicándose tal como se aprobaron. Recomendamos o cadro da páxina 23. As NOF están baseadas na Lei 4/2011 de convivencia e participación da comunidade educativa. Para velo non hai máis ca premer no ficheiro adxunto.

PEC curso 2014-2015

Este PEC aprobouse en claustro e consello escolar o 30 de xaneiro de 2014. É o primeiro arquivo adxunto.

CALENDARIO ESCOLAR 2014-15

Este curso decidiuse repartir de distinto xeito as avaliacións de 2º de bacharelato dado que este nivel acaba antes có resto de alumnado.

BANCO FAMILIAR DE ALIMENTOS DO CONCELLO DE TEO

O Concello de Teo organizou no noso centro a recollida de alimentos para familias deste municipio con escasos recursos económicos. Precisan con urxencia alimentos básicos como leite, arroz, aceite, fariña... e sobre todo os destinados ao consumo infantil. Hai unha caixa situada na entrada do instituto para que deposites nela estes produtos. Solicitamos a túa colaboración solidaria para persoas que realmente a necesitan.

Moitísimas grazas.

MODELOS DE XUSTIFICANTES PARA FALTAS DE ASISTENCIA DE ALUMNADO

Podes imprimir calquera dos arquivos adxuntos para encher os datos de xustificación de faltas de asistencia por folga ou por outros motivos diversos. Hai que entregalos debidamente cubertos directamente ao titor/a. As xustificacións por folga deben entregarse un día antes desta a máis tardar ou non se aceptarán.

ORGANIGRAMA DO CONSELLO ESCOLAR DO CURSO 2014-2015

 

CONSELLO ESCOLAR

 

Presidente

Xosé Manuel Maceira Fernández

 

Representantes do profesorado 

Montserrat Amigo Pombo

Miguel Anxo Cambeiro Cives 

Mª Soledad Castellanos Merayo 

Mª Ángeles Fandiño da Torre 

Jesús Pereiras López 

Mª Magdalena Varela Leis 

Mª Carmen Viña Vázquez

 

Representantes do alumnado

Pablo Fernández García 

 

Representantes dos pais/nais

Rosa González Peña

Mª Pilar Hernández Porto

Marcos Taracido Trunk

 

Representante do persoal non docente

Francisco Duro Vieiro

 

Membro do concello

María Álvarez Garea

 

Xefe de estudos

Ramón Cruces Colado

 

Secretario

Juan Gabriel Sama Díez

 

 

OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA

 

Director do centro

Xosé Manuel Maceira Fernández

 

Xefe de estudos

Ramón Cruces Colado

 

Representantes do profesorado

Mª Soledad Castellanos Merayo

Mª Ángeles Fandiño da Torre

Mª Magdalena Varela Leis

Mª Carmen Viña Vázquez

 

Representante do alumnado

Pablo Fernández García

 

Representante dos pais/nais

Rosa González Peña

 

Representante do persoal non docente

Francisco Duro Vieiro

 

Representante da Comisión de Coeducación e Igualdade

Marisol Castellanos Merayo

 

Orientadora

Ana Rosa García López

 

 

COMISIÓN ECONÓMICA

 

Secretario

Juan Gabriel Sama Díez

 

Representantes do profesorado

Miguel Anxo Cambeiro Cives

Jesús Pereiras López

 

Representantes do alumnado

(Francisco López Bermúdez)

 

Representantes dos pais/nais

Mª Pilar Hernández Porto

 

 

COMISIÓN DE COEDUCACIÓN E IGUALDADE

 

Representante do profesorado

Marisol Castellanos Merayo

 

Representante do alumnado

(Sara Esteban Agulla)

 

Representante dos pais/nais

Marcos Taracido Trunk

 

FORMACIÓN PROFESIONAL

 

 


Servizo de Ordenación e Formación Profesional
Xefatura de servizo: 981 54 65 34
Homologacións, validadacións e equivalencias: 981 54 65 35
Matrículas extraordinarias: 981 54 65 35
Desenvolvemento curricular: 881 99 70 94
Programas de cualificación profesional inicial (PCPI): 981 54 65 52
Formación do profesorado de FP: 981 54 02 08 - 981 54 65 52
Estadías en empresa: 981 54 02 08
estadias.empresa@edu.xunta.es
Correo electrónico: sfp@edu.xunta.es

Servizo de Xestión da Formación Profesional
Xefatura de servizo: 881 99 70 95
Admisión ciclos FP: 881 99 74 08
admision.ciclos@edu.xunta.es
Probas acceso a ciclos: 881 99 74 07 probas.ciclos@edu.xunta.es
Probas libres: 881 99 74 07
Caracterización de equipamentos: 981 54 65 43


 

Distribuir contido